Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: Geen herhaling van asbestdrama

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SP

SP: GEEN HERHALING VAN ASBESTDRAMA

De gevaren van stof in de betonindustrie (respirabel kwarts) zijn al lang bekend. Werknemers die daaraan bloot worden gesteld lopen het risico van longkanker. Toch is er nog steeds geen sprake van een structurele aanpak van het stofprobleem in de betonindustrie. Gevolg is dat in de meeste bedrijven de toegestane hoeveelheden stof ruimschoots worden overschreden, en de werknemers worden blootgesteld aan onverantwoorde risico's. Gisteren lieten de werkgevers in de betonindustrie weten bereid te zijn tot overleg met vakbonden. Naar de mening van SP Tweede Kamerlid Jan de Wit kan niet gewacht worden op de uitkomsten van dat overleg. De overheid moet nu maatregelen treffen om de risico's tot het uiterste te beperken. Een herhaling van het asbestdrama moet kost wat kost worden voorkomen. Vandaar dat hij de volgende vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:


1. Herinnert u zich uw antwoord op de vragen over de risico's van kankerverwekkend stof in de betonindustrie? (1)

2. Is het u bekend dat eerst onlangs werkgevers in de betonindustrie de vakbonden hebben benaderd om te komen tot maatregelen ter bestrijding van deze ernstige risico's waaraan dagelijks duizenden werknemers worden blootgesteld? (2)

3. Vindt u het gelet op de ernst van de situatie verantwoord te wachten totdat het thans gestarte overleg tussen werkgevers en werknemers tot resultaten heeft geleid?

4. Verdient het niet de voorkeur dat de overheid thans het voortouw neemt en dat de overheid met behulp van de Arbeidsinspectie nu reeds een aantal maatregelen oplegt waardoor én aan de MAC-waarden wordt voldaan én de risico's voor de werknemers tot het minimum worden teruggebracht?

5. Moet niet met name bij voorrang gewerkt worden aan het tot stand komen van een meetprotocol? Zo nee, waarom niet?

6. Loopt de staat niet het risico aansprakelijk te worden gesteld voor haar nalatigheid op dit punt nu de risico's van blootstelling aan betonstof reeds lang bekend zijn en het op de weg van de overheid ligt die risico's te bestrijden door het stellen van voorschriften?

(1) Uw antwoord van 21 januari 1999, Nr. 2989903990 (2) De Volkskrant, 11 maart 1999, Trouw, 11 maart 1999.

Voor meer informatie: Jan de Wit (070) 318 3044


11 mrt 99 12:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie