Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen associatieverdrag EU en Zuid-Afrika

Datum nieuwsfeit: 12-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische Financiële Aangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 maart 1999
Kenmerk 184/99
Blad /4
Bijlage(n) * E-mail die-(is@die.minbuza.nl)
Betreft Kamervragen over totstandkoming van het associatieverdrag tussen de EU en Zuid-Afrika

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 3 maart 1999, kenmerk 2989908710, waarbij gevoegd waren de door de leden M.B. Vos en Karimi (beiden Groen Links) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


2989908710

Vragen van de leden M.B. Vos en Karimi (beiden GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de totstandkoming van het associatie-verdrag tussen de EU en de Republiek Zuid-Afrika

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van het artikel "EU's latest ploy comes as no surprise"?

Antwoord 1:

Ja.

Vraag 2:

Heeft de Nederlandse regering op het laatste moment voorwaarden gesteld aan de totstandkoming van het associatie-verdrag tussen de Europese Unie en de Republiek Zuid-Afrika? Zo ja, waarom heeft Nederland in dit late stadium van de onderhandelingen voorwaarden gesteld aan genoemd associatie-verdrag?

Antwoord 2:

Nederland heeft gedurende de onderhandelingen steeds aandacht gevraagd voor een bepaling inzake terug- en overname. Het in het artikel in 'Business Today' genoemde 'compromis van Davos' van januari jl. bevatte een dergelijke bepaling niet, omdat Zuid-Afrika zich daar tegen verzette. Wel bleek er aan de ontwerp-overeenkomst een verklaring te zijn toegevoegd, waarin beide partijen het belang van voorkoming en bestrijding van illegale immigratie erkenden, en afspraken in voorkomende gevallen oplossingen te zoeken voor gerezen problemen. Daarbij was aangegeven dat de Zuid-Afrikaanse regering zich nog moest uitspreken over deze verklaring. Ook aan EU-zijde moesten de lidstaten zich nog uitspreken over de door de Commissie gepresenteerde ontwerp-overeenkomst.
_________________________________________________________________

Nederland heeft bij de bespreking van de ontwerp-overeenkomst in EU-kader in de eerste plaats aangegeven te kunnen instemmen met een verklaring bij de overeenkomst in plaats van een bepaling in de overeenkomst. Daarnaast heeft Nederland aangegeven in die verklaring echter bij voorkeur te spreken over terugname in plaats van illegale immigratie en bovendien een verwijzing naar de onderhandelingen over de nieuwe Lomé Conventie opgenomen te willen zien.

Vraag 3:

Wat is de opstelling van de andere EU-lidstaten inzake de door Nederland voorgestelde voorwaarden?

Antwoord 3:

Nederland werd in zijn verzoek om wijziging en aanvulling van de betreffende verklaring gesteund door Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg en Griekenland.

Vraag 4:

In hoeverre is een clausule met migratie- en asielvoorwaarden in een overeenkomst over handel en ontwikkeling acceptabel?

Antwoord 4:

De overeenkomst tussen de EU en Zuid-Afrika is een overeenkomst over handel, ontwikkeling en samenwerking. Onder samenwerking wordt zowel economische samenwerking (bijvoorbeeld in de sectoren toerisme, informatietechnologie, posterijen, etc) verstaan als politieke samenwerking. In dat laatste kader kunnen beide partijen met elkaar spreken over alle kwesties van gemeenschappelijk belang. De opname van de standaard EU terug- en overname clausule is een dergelijke kwestie. Het is reeds enige jaren staand Nederlands beleid in associatieverdragen van de EU met derde landen de opname van een terug- en overname clausule na te streven (vide bijv. verdrag met Jordanië).
_________________________________________________________________

Vraag 5:

Deelt u de mening dat de houding van Nederland inzake het associatie verdrag de relatie tussen Nederland en de Republiek Zuid-Afrika niet ten goede komt?

Nee, ik deel deze mening niet. Nederland heeft begin februari bij kennisneming van het 'compromis van Davos' aangegeven bovengenoemde wijziging en aanvulling op de verklaring inzake illegale immigratie wenselijk te achten. In de Algemene Raad van 22 februari jl. heb ik echter duidelijk gemaakt dat deze kwestie het bereiken van een akkoord over de overeenkomst niet meer in de weg mocht staan en dat Nederland groot belang hechtte aan afsluiting van de onderhandelingen. Ik heb er krachtig voor gepleit dat de Raad op dat moment een positief besluit zou nemen, en de EU-collega's die nog problemen bleven opwerpen, opgeroepen hun aarzelingen opzij te zetten opdat een akkoord tot stand zou kunnen komen.

Vraag 6:

Kunt u er voor zorgen dat de Nederlandse blokkade van het associatie verdrag opgeheven is voor het bezoek van Nelson Mandela aan Nederland op 11 en 12 maart 1999?

Antwoord 6:

Zoals uit het antwoord op vraag 5 blijkt is er geen sprake van een Nederlandse blokkade.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie