Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse distributie Tilburg

Datum nieuwsfeit: 12-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

9-3-99

Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse distributie

Gemeente vraagt rijksbijdrage van f 125.000

Het college van b&w laat een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een systeem van ondergrondse distributie voor het winkelgebied in Tilburg. De gemeente investeert 105.000 in het onderzoek. Een deel hiervan ( 35.000) bestaat uit de inzet van ambtelijke capaciteit. Het resterende bedrag komt ten laste van het budget economische projecten en wordt gebruikt om een gedeelte van de kosten van het uitvoerende bureau te betalen ( 175.000). Stichting Stadskern Tilburg ondersteunt het onderzoek met de inzet van menskracht ( 20.000). Aangezien Tilburg het haalbaarheidsonderzoek als voorbeeldproject wil uitvoeren, vraagt de gemeente een rijksbijdrage van 125.000. Met name de distributie van goederen aan het einde van de keten (de winkel) vormt voor het rijk een goede aanvulling op andere voorbeeldprojecten. De projectgroep IPOT heeft het ministerie inmiddels geadviseerd om Tilburg op te nemen als voorbeeldproject. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau DHV Milieu en Infrastructuur, start half maart en is in concept eind juni 1999 gereed.

Ondergronds Logistiek Systeem
In het OLS-Tilburg zouden goederen, bestemd voor winkels en horeca, aan de rand van de binnenstad worden aangeleverd. Vanuit dit punt gaan de goederen dan door een ondergrondse buisleiding naar de winkels. Als vertrekpunt aan de rand van de binnenstad, wordt gedacht aan het oostelijk gedeelte van het terrein van de NS Werkplaats (die in de toekomst delen van gronden af zal afstoten). Vanuit dit punt brengt een ondergrondse transportleiding de goederen naar het Pieter Vreedeplein. Vanuit dit punt worden de goederen naar de (nieuw te ontwikkelen) winkels binnen dit gebied vervoerd. Vanuit het Pieter Vreedeplein worden de goederen voor het bestaande kernwinkelgebied (Heuvelstraat e.o.) via de kelders ondergronds aangeleverd. Het systeem zou ook voor retourvrachten (afval, bezorgdienst voor klanten) kunnen worden toegepast. Belangrijke voordelen zijn natuurlijk de afwezigheid van vrachtwagens in het kernwinkelgebied en de betere bereikbaarheid.

Opzet haalbaarheidsonderzoek
De gemeente en de Stichting Stadskern Tilburg hebben in overleg met de Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) het haalbaarheidsonderzoek opgezet. Het bestaat uit drie fasen. Eerst zal een logistieke kaart van het kernwinkelgebied worden opgesteld. Op basis van bestaande gegevens van het centrum van Tilburg, aangevuld met ervaringscijfers van overige steden in Nederland, ontstaat inzicht in de huidige en te verwachten distributie (goederenstromen, frequentie en aard van leveringen). Vervolgens zal de haalbaarheid van het OLS Tilburg worden getoetst op technische, juridische, economische en logistieke haalbaarheid. Ook het draagvlak onder verladers en vervoerders wordt gepeild. En de maatschappelijke voordelen zullen uitdrukkelijk meewegen. Tot slot is een afwegingsmoment ingebouwd om te zien of het zinvol is om het project verder uit te werken. Bij positieve signalen komt dan in de derde fase een plan van aanpak tot stand voor daadwerkelijke invoering.
Bij een start van het haalbaarheidsonderzoek half maart, kunnen de drie fasen nog voor de zomer (in concept) zijn afgerond.

Landelijk project Ondergronds Transport en Buisleidingen De minister van Verkeer en Waterstaat heeft opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een bredere toepassing van ondergrondse logistieke systemen voor goederendistributie in Nederland. Dit met het oog op de verwachte stijging van het goederenvervoer in Nederland.
Voor het onderzoek is IPOT in het leven geroepen. In deze projectgroep zijn de drie betrokken departementen V&W, VROM en EZ vertegenwoordigd. In de eerste fase van het onderzoek werd geconcludeerd dat de toepassing van ondergrondse goederendistributie (tot 30% van het totaal) haalbaar is. Hierbij is uitgegaan van een landelijk dekkend netwerk van ondergrondse goederendistributie. De tweede fase van het onderzoek, die in juni 1998 is gestart, bestaat uit een aantal onderzoeksprojecten (landelijk netwerk, bestuurlijk-juridische aspecten) en een aantal concrete voorbeeldprojecten. Momenteel worden onder meer haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar de mogelijkheid van ondergrondse distributie tussen de bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol, in het centrum van Utrecht en in het stadscentrum van Leiden en DSM in Limburg.
In augustus 1998 hebben b&w van Tilburg de minister van V&W meegedeeld dat ook Tilburg geïnteresseerd is om ondergronds transport op zijn haalbaarheid te onderzoeken, als voorbeeldproject.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie