Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst onderhandelaarsakkoord flexwet

Datum nieuwsfeit: 14-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond

Onderhandelaarsakkoord flexwet

De centrales van werknemersorganisaties - ACOP - CCOOP - CMHF - AC en de werkgeversorganisaties - ABC/VBS - Besturenraad PCO - VBKO - VOS/ABB

Partijen komen het volgende overeen:

1 De werknemersorganisaties enerzijds en de werkgeversorganisaties in het bijzonder onderwijs anderzijds zullen met ingang van 1 april 1999 een CAO sluiten die zal bestaan uit de huidige Raamovereenkomst Primair Onderwijs 1998-2000 en de voor het bijzonder onderwijs van toepassing zijnde bijlagen van deze Raamovereenkomst.

2 Voor het openbaar primair onderwijs blijft de tekst en de status van de huidige Raamovereenkomst 1998-2000 per 1 april 1999 ongewijzigd. Titel II van het Rechtspositiebesluit (RPBO) blijft gehandhaafd.

3 De VOS/ABB zal aan haar leden voorstellen om met ingang van 1 augustus 2000 over te gaan tot de invoering van een CAO voor het gehele primair onderwijs met dien verstande dat titel II van het RPBO ook per 1 augustus 2000 voor het primair onderwijs zal blijven gehandhaafd, althans dat terzake van benoeming, ontslag en disciplinaire maatregelen de in titel II genoemde bepalingen ongewijzigd van kracht zullen zijn. Deze bepalingen zullen, indien en voorzover noodzakelijk, in een aparte bijlage van de CAO worden opgenomen.

4 Partijen zullen gezamenlijk onderhandelen over het arbeidsvoorwaardenbeleid per 1 augustus 2000, teneinde tot voor het primair openbaar en bijzonder onderwijs zoveel mogelijk gelijkluidende regelingen te komen. Werkgevers en werknemersorganisaties zullen tijdig een inzet voor de CAO-po 2000 bekendmaken.

5 De werknemersorganisaties enerzijds en werkgeversorganisaties in het bijzonder onderwijs anderszijds komen overeen dat in de 'akte van benoeming voor het bijzonder onderwijs' de volgende aanpassingen betrekking hebbende op de werking van de flexwet worden opgenomen:

kettingbeding

1 Een werknemer die bij de werkgever een of meer dienstverbanden voor bepaalde tijd heeft gehad, niet zijnde een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de akte van benoeming (1) en van wie de dienstverbanden tezamen genomen op 180 of meer werkdagen hebben bestaan, heeft recht op een benoeming voor onbepaalde tijd, indien en voorzover er een vacature is voor een structurele functie als bedoeld in artikel I-P76 lid 2, sub a van het RPBO, dan wel een benoeming in een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool waarin de werkgever participeert of een centrale dienst als bedoeld in de WPO die mede in stand gehouden wordt door de werkgever, en andere bekostigingsvoorwaarden dit niet verhinderen. 2 Bij de toepassing van het 1e lid gelden de volgende voorwaarden: a. voor wat betreft de 180 werkdagen tellen alle werkdagen vanaf 1-8-1996 waarop de werknemer een dienstverband had bij de werkgever; b. voor wat betreft de aard en omvang van de door de werkgever aan te bieden functies wordt aangesloten bij de bepalingen die gelden voor de aanbiedingsplicht ten opzichte van eigen wachtgelders; c. bij de verplichting tot het aanbieden van vacatures geldt de volgende volgorde: 1 werknemers van wie de functie in het rddf is geplaatst; 2 eigen wachtgelders; 3 'proeftijders' als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de akte van benoeming bijzonder onderwijs (bijlage III) ; 4 deeltijders als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de RO en de onder lid 1 bedoelde werknemers. d. de werkgever geeft per 1-4-1999 aan elke werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd een overzicht van het aantal werkdagen waarop de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever sinds 1-8-1996. De werknemer dient binnen 2 maanden na verstrekking dit overzicht te bevestigen dan wel eventuele correcties te melden. Dit overzicht van de diensttijd kan in een later stadium niet meer worden gewijzigd.

Toelichting

De werkgever is verplicht structurele vacatures aan te bieden tenzij bekostigingsvoorwaarden dit verhinderen. De betrokken werknemer heeft de vrijheid om een aangeboden structurele betrekking te weigeren. Partijen bevelen aan dat werkgever en werknemer elkaar gedurende het schooljaar informeren over de opbouw van de dienstijd gedurende het schooljaar, een en ander onverlet de aanbiedingsplicht van de werkgever.

Poolvorming

Partijen zijn van mening dat een landelijk dekkend stelsel van vervangingspools een goede oplossing kan zijn voor de structurele problematiek van de vervanging in het primair onderwijs. Zij spreken uit met ingang van heden een instrumentarium (in samenwerking met andere organisaties) hiervoor te ontwikkelen.

Positie vervangers

Partijen maken nadere afspraken, neer te leggen in de volgende CAO-po over verbetering van de positie van vervangers, mede in relatie met werkgelegenheidsbeleid in brede zin en poolvorming.

(1) het betreft hier een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd aan wie door de werkgever schriftelijk uitzicht is gegeven op een dienstverband voor onbepaalde tijd en van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsduur had van tenminste 12 maanden.

Aanvulling op de toelichting bij de artikelen 22 en 23 van de Raamovereenkomst 1998-2000

De systematiek van functioneringsgesprekken en beoordelen is uiteraard ook van toepassing op werknemers met een kort dienstverband voor bepaalde tijd en werknemers die slechts op incidentele basis, bijvoorbeeld in verband met vervangingswerkzaamheden in dienst zijn bij de werkgever. Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken met vervangers komt ook de vraag aan de orde of de betrokken werknemer op minder of meer incidentele basis inzetbaar is c.q. wenst te zijn.

10 maart 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...