Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage grondwaterwinning Over-Betuwe ter inzage

Datum nieuwsfeit: 15-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Milieu-effectrapportage grondwaterwinning Over-Betuwe ter visie

12 maart 1999

Nr. 99-118

Van 12 maart tot en met 23 april ligt de MER-rapportage voor de grondwaterwinning in de gemeenten Heteren en Valburg ter inzage. Waterbedrijf Gelderland wil in deze gemeenten twee nieuwe locaties voor de drinkwaterwinning ontwikkelen. Op elke nieuwe locatie wil het water bedrijf 6 miljoen m3 grondwater per jaar onttrekken, in totaal 12 miljoen m3.
In het MER worden alle effecten op het milieu inzichtelijk gemaakt. Op maandag 12 april vindt een openbare zitting plaats, om 15.00 uur in Ons Dorpshuis', Dorpsplein 4 in Herveld-Noord.

De provincie Gelderland heeft in de Omgevingsplannen vastgelegd de komende jaren de verdroging te bestrijden. Een van de uitgangspunten van dat beleid betreft het terugdringen van de grondwateronttrekkingen in de meest verdroogde gebieden van Gelderland: de Veluwe en Oost-Gelderland. Het is de bedoeling om de grondwateronttrekking te verplaatsen naar minder kwetsbare regio's. Daarom wil de provincie het gebruik van grondwater voor drinkwatervoorziening in het Rivierenland verder ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken is het reserveringsgebied Over-Betuwe' aangewezen. Dat gebied is ruwweg gesitueerd tussen de spoorlijn Arnhem- Elst, de Linge, de Rijn en de plaats Opheusden. De aanwijzing van het reserveringsgebied brengt enkele beperkingen met zich mee op het terrein van woningbouw en het bodemgebruik.

Het Waterbedrijf Gelderland, een van de twee Gelderse drinkwater leveranciers wil in de gemeenten Heteren en Valburg twee nieuwe drink waterwinningen ontwikkelen. Op elke locatie wil het jaarlijks 6 miljoen m3 grondwater onttrekken.

Voordat de aanvraag van de vergunning op basis van de Grondwaterwet kan worden behandeld moet er eerst een MER-procedure worden afgerond. In 1994 heeft het Waterbedrijf Gelderland deze procedure opgestart. De m.e.r. kent drie fasen: het opstellen van een Startnotitie, het vastleggen van de richtlijnen voor de m.e.r. en de beoordeling van de m.e.r. Het gaat nu om de derde fase.
Het Waterbedrijf Gelderland heeft eind 1998 het MER ter beoordeling bij de provincie Gelderland ingediend. Gelijktijdig heeft het voor beide loca ties de vergunningsaanvraag toegevoegd voor de grondwateronttrekking. De behandeling van de aanvragen wordt vervolgd nadat de MER-procedure is afgerond.
Het MER, de vergunningsaanvragen en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeenten Arnhem, Dodewaard, Ede, Kesteren, Renkum, Rhenen, Valburg, Veenendaal, Wageningen en in de bibliotheek van de provincie Gelderland in Arnhem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer A.F. Brouwer, tel. (026) 359 88 22, e-mail: (a.brouwer@prv.gelderland.nl)
* de afdeling Communicatie, mevrouw E. van Koolwijk, tel. (026) 359 90 14, e-mail: (e.koolwijk@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie