Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbeidsinspectie gaat lik-op-stuk-beleid voeren

Datum nieuwsfeit: 16-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: AI gaat lik-op-stuk-beleid voeren

99/039


16 maart 1999

Arbeidsinspectie gaat lik-op-stuk-beleid voeren

Werkgevers die de arboregels overtreden kunnen voortaan eerder worden aangepakt. De Arbeidsinspectie krijgt de mogelijkheid werkgevers een bestuurlijke boete op te leggen bij overtreding van de Arbowet. Met dit zogeheten lik-op-stuk-beleid kan een werkgever worden beboet zonder dat eerst de rechter eraan te pas moet komen.

Deze maatregel staat in de nieuwe Arbowet die vandaag door de Eerste Kamer is aangenomen. De wet treedt op 1 november aanstaande in werking.

De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbo- en verzuimbeleid in ondernemingen wordt met de komst van de nieuwe wet versterkt.
Daar waar mogelijk is de regelgeving vereenvoudigd, zijn overbodige details geschrapt en administratieve verplichtingen van de werkgever beperkt.
De wet bevat vooral algemeen geldende bepalingen, zoals de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie, het opstellen van een plan van aanpak en de verplichte ondersteuning daarbij door Arbodiensten.

De verantwoordelijkheid van werkgevers voor goede arbeidsomstandigheden is de laatste jaren al versterkt. Met de privatisering van de Ziektewet en de invoering van WAO-premies die afhankelijk zijn van het aantal arbeidsongeschikten in een bedrijf, is de financiële verantwoordelijkheid duidelijker bij de werkgevers komen te liggen.
Een goed arbeidsomstandighedenbeleid biedt de mogelijkheid de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. Met de invoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de verplichte ondersteuning bij het opstellen daarvan door een Arbodienst zijn werkgevers daarvoor beter toegerust.

De wettelijke regels hebben zoveel mogelijk de vorm gekregen van doelvoorschriften. Dit houdt in dat het gewenste resultaat (het beschermingsniveau) wordt voorgeschreven en niet de weg waarlangs dat moet worden bereikt. Uiteraard is dit alles met inachtneming van de Europese richtlijnen.
Voor werkgevers en werknemers betekent dit meer vrijheid om zelf concreet inhoud te geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid.

De introductie van de bestuurlijke boete verhoogt de effectiviteit van de handhaving door de Arbeidsinspectie. De periode tussen overtreding en bestraffing wordt op deze wijze bekort. Na een inspectie kan, indien nodig, binnen korte tijd tot het opleggen van een boete worden overgegaan. De werkgever wordt daardoor sneller geconfronteerd met de gevolgen van zijn nalatigheid. Overigens worden ook in de nieuwe situatie overtredingen die ernstig letsel tot gevolg zouden kunnen hebben of hebben gehad nog altijd strafrechtelijk vervolgd.


16 mrt 99 16:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie