Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 16-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

16/03/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (C99070) Snoeksloot 24, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (C98265) Riddersborch 7, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (H99014) Nedercamp 47, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G98432) Lagedijk 32, betreft het verbouwen van een woonhuis
* (D98478) Lagedijk 17, betreft het vergroten van een schoolgebouw
* (D99053) Vikingenpoort 49, betreft het vergroten van een woning
* (D98482) Muntslag 36, betreft het vergroten woning en oprichten berging

* (H99056) Daalderslag 17, betreft het plaatsen van een tuinhuis
* (H98468) Abrikozengaarde 16, betreft het oprichten van een carport

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (H99103) Kruisvaardersland 48, betreft het vergroten van een woning

* (S99104) Patriottenland 85, betreft het vergroten van een woning
* (H99105) Speltoord 18-20-22, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (S99106) Bosmeer 3, betreft het oprichten van een woning
* (D99107) Tournooicamp 11, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99108) Futenweide 40, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99109) Schuilhoeve 62, betreft het vergroten van een woning
* (W99110) Timmermansgilde 42 en 44, betreft het vergroten woningen en oprichten berging

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. Het vergroten van een woning op het perceel Biesterlaan 104 te Schalkwijk ten name van A. Marchal.

2. Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Rozentuin 42 te Houten ten name van C. Zwanenburg.

3. Het oprichten van een schuur op het perceel Stadhoudersland 10 te Houten ten name van P. Sen.

4. Het vergroten van een woning op het perceel Kloostergaarde 14 te Schalkwijk ten name van N. de Langen.

5. Het vergroten van een woning op het perceel Trip 6 te Schalkwijk ten name van A. van Emmerik.

6. Het vergroten van een woning op het perceel Leidekkersgilde 6 te Houten ten name van W.M.H. van Veen.

7. Het oprichten van een woning met praktijk op het perceel Bosmeer
10 te Houten ten name van E.A.H. van de Kleut.
8. Het vergroten van een woning op het perceel Blieksloot 40 te Houten ten name van J.H. van Dijk-Berends.

9. Het vergroten van een woning op het perceel Karpersloot 8 te Houten ten name van G.A. Andeweg.

10. Het plaatsen van dakkapellen op het perceel Meercamp 34 te Houten ten name van R. van Dam.
Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

11. Het aanleggen van een busbaan langs de Utrechtseweg (vanaf de gemeentegrens met Nieuwegein tot aan de Essenkade), ten name van de provincie Utrecht.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 8 en 9, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 10, te verlenen met toepassing van artikel
50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 11, medewerking te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 31 maart 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag
17 maart 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 17 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie