Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Symposium: Groeikernen met groeipijn

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Nederlandse Woonbond

Groeikernen met groeipijn

Woensdag 17 maart houdt de Nederlandse Woonbond het symposium "Groeikernen met groeipijn". In de zeventiger en tachtiger jaren zijn er tienduizenden woningen gebouwd in zogeheten groeikernen. De grote steden konden namelijk niet meer voldoen aan de toenemende vraag naar woningen. Met de groeikernen werd de "overloop" opgevangen. Momenteel blijken deze wijken weinig aantrekkelijk te zijn voor huurders. De huren zijn hoog, de woningvoorraad is eenzijdig en de kernen verouderd en het voorzieningenniveau schiet tekort. Op het symposium worden de problemen verder in kaart gebracht en gesproken over oplossingen. U bent van harte welkom om deze dag bij te wonen. Het programma begint om 10.30 uur en eindig om 16.15 uur. De plaats is Nieuwegein, hotel Mercure, Buizerdlaan 10.

De huren in de groeikernen zijn hoog, zo'n 125 gulden boven het landelijk gemiddelde. Die hoge huurlasten en de jaarlijkse huurstijgingen dragen in belangrijke mate bij tot de problemen in de groeikernen. Er wordt veel stille armoede geleden. Goedkopere, betaalbare huisvesting is binnen de gemeente niet of nauwelijks beschikbaar; de voor de doelgroep betaalbare en bereikbare woningvoorraad is te klein.

De Woonbond is van mening dat de volgende maatregelen nodig zijn: Zonder uitzondering moeten alle woningen met een huur tot de aftoppingsgrens van de huursubsidie kunnen worden toegewezen aan huishoudens die recht hebben op huursubsidie. De (aftoppings)grenzen zijn
849 gulden voor 1- of 2-persoons huishoudens en 910 gulden voor 3- en meer-persoonshuishoudens.
Als de huur van een woning hoger is dan deze grenzen, maar er (binnen redelijke tijd) geen goedkoper alternatief voorhanden is, moet een woning met een huur boven de aftoppingsgrens kunnen worden toegewezen aan huishoudens die recht hebben op huursubsidie.
De Rijksoverheid moet de stijging van de huursubsidie-uitgave die daar eventueel het gevolg van is, voor lief nemen.
Woningcorporaties in groeikernen dienen te zorgen voor voldoende betaalbare en bereikbare huurwoningen voor de lagere inkomens. Dat kan door huurverlagingen en het achterwege laten van huurverhogingen. De Rijksoverheid dient de nodige maatregelen te nemen om te garanderen dat een substantieel deel van de 10 miljard gulden aan subsidies voor stedelijke vernieuwing en herstructurering de komende jaren wordt ingezet voor de revitalisering van de groeikernen, de betaalbaarheid en kwaliteit van de daar aanwezige huurwoningenvoorraad en verbetering van het voorzieningenniveau.

Het programma voor de dag is als volgt:


10.30 Opening en inleiding op het programma door dagvoorzitter mevr. M. van Veen, directeur Woonbond.

10.50 Inleiding door dhr. C.J.M. de Bruin, wethouder Volkshuisvesting van Nieuwegein.
Wat kan een gemeente doen om groeipijnen te bestrijden?
11.05 Pauze

11.25 Huurders aan het woord. Interview met drie groeikern-bewoners.
11.40 Inleiding door mevr. A. van Dok-van Weele, Tweede Kamerlid voor de PvdA.
Aandacht voor groeikernen in het Rijksbeleid.

11.55 Inleiding door dhr. W. de Bruin, manager herstructurering en markt van Aedes, vereniging van
woningcorporaties. Groeikernen: corporaties in de knel?
12.10 Vragen uit de zaal en discussie met de inleiders.
12.45 Lunch

13.45 Middagprogramma. Keuze uit workshops of excursie
15.30 Pauze

15.40 Presentatie van de conclusies, afsluitende discussie.
16.15 Einde.

Amsterdam, 16 maart 1999
Nummer: U99.310
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Roseboom, tel. (030)
2895035

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie