Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst VNU 1998 stijgt met 29 procent

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VNU

17/03/99

NETTOWINST VNU 1998 STIJGT MET 29 PROCENT* NETTOWINST VOOR BUITENGEWOON RESULTAAT

+ 29% TOT NLG 512 MILJOEN


* NETTOWINST VOOR BUITENGEWOON RESULTAAT EN VOOR AMORTISATIE GOODWILL

+ 50% TOT NLG 599 MILJOEN


* NETTOWINST

+ 32% TOT NLG 553 MILJOEN


* TOTAAL BEDRIJFSRESULTAAT VOOR AMORTISATIE GOODWILL

+ 89% TOT NLG 1.082 MILJOEN


* BEDRIJFSRESULTAAT NA AMORTISATIE GOODWILL
+ 74% TOT NLG 996 MILJOEN


* NETTO-OMZET

+ 36% TOT NLG 5.348 MILJOEN


* FREE CASH FLOW

+ 18% TOT NLG 474 MILJOEN


* BRUTOMARGE VAN 13,9% TOT 19,5%

* ACQUISITIEBESTEDINGEN NLG 4.928 MILJOEN

De nettowinst voor buitengewoon resultaat steeg met 29 procent tot NLG 512 miljoen. Zonder rekening te houden met de gevolgen van de acquisitie van World Directories bedroeg de stijging 15 procent. De nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat nam eveneens toe met 29 procent van NLG 2,10 tot NLG 2,70. Voor goodwill amortisatie bedroeg deze stijging 50 procent. Door het positieve saldo van het buitengewoon resultaat van NLG 40 miljoen na belastingen steeg de nettowinst inclusief buitengewoon resultaat tot bijna NLG 553 miljoen. De autonome stijging van de nettowinst voor buitengewoon resultaat bedroeg 13 procent. Acquisities droegen voor 16 procent bij aan de groei van de nettowinst. Er waren geen valuta-effecten.

World Directories is niet vanaf 1 januari, maar sinds 19 februari 1998 geconsolideerd. Als gevolg van deze kortere consolidatieperiode is de nettowinst voor buitengewoon resultaat voor circa NLG 35 miljoen positief beïnvloed. Factoren die hieraan hebben bijgedragen zijn lagere rentelasten, lagere goodwill amortisatie en een hoger bedrijfsresultaat. De voor World Directories doorgaans verliesgevende eerste weken van het jaar kwamen niet voor rekening van VNU.

Het bedrijfsresultaat nam met 92 procent toe van NLG 543 miljoen tot NLG 1.043 miljoen. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet steeg van 13,9 tot 19,5. Inclusief het VNU-aandeel in het bedrijfsresultaat van deelnemingen en inclusief minderheidsbelangen van derden steeg het bedrijfsresultaat met 89 procent tot NLG 1.082 miljoen.

De netto-omzet groeide met 36 procent van NLG 3.920 miljoen tot NLG
5.348 miljoen. De autonome groei bedroeg 10 procent. Acquisities droegen voor 26 procent bij aan de omzetgroei, waarvan 22 procent is toe te schrijven aan World Directories. Er waren geen valuta-effecten. Aanloopkosten in verband met vele productlanceringen namen aanzienlijk toe van NLG 62 miljoen tot NLG 106 miljoen.

Aan de op 20 april te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend van de gewone aandelen te verhogen van NLG 0,70 tot NLG 0,95. Hiervan is in oktober NLG 0,24 als interim-dividend uitgekeerd.

De zes kernactiviteiten hebben in 1998 en 1997 de volgende netto-omzetten en bedrijfsresultaten, de laatste inclusief niet-geconsolideerde deelnemingen, behaald:

* Klik hier om de tabel te bekijken.

Gang van zaken
In Nederland liet het bedrijfsresultaat van de publiekstijdschriften een bescheiden groei zien. Ondanks toenemende concurrentie in een aantal segmenten bleef de sterke positie op de lezers- en advertentiemarkt gehandhaafd. De omzet steeg op de lezersmarkt en op de advertentiemarkt. De technische productiekosten daalden. De ingrijpende reorganisatie, die tot doel heeft de uitgeverijen nog marktgerichter te laten opereren, werd afgerond.

Het bedrijfsresultaat van de nauw aan publiekstijdschriften gelieerde Verkoopgroep ontwikkelde zich gunstig. Alle marktsegmenten droegen bij aan de omzetverbetering.

De publiekstijdschriften in België behaalden een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat. Dat kwam vooral door de voortgaande groei van het advertentievolume en door lagere drukkosten. Ondanks toenemende concurrentie versterkten de meeste titels hun marktpositie.

Bij VNU Magazine Group International stond het jaar vooral in het teken van lancering van nieuwe titels. Het resultaat van de uitgeverij van puzzelbladen in het Verenigd Koninkrijk bleef enigszins achter bij de verwachtingen. Dit was het gevolg van een licht krimpende markt en een daling van het pond sterling in de tweede helft van het jaar. De Tsjechische uitgeverij behield de leidende positie en behaalde een aanzienlijk hoger resultaat. De Hongaarse uitgeverij heeft alert ingespeeld op het gunstige economische klimaat in Hongarije en bracht drie nieuwe tijdschriften op de markt.

Het bedrijfsresultaat van de dagbladen nam aanzienlijk toe. De stijging was vooral te danken aan de sterke toename van personeelsadvertenties en de gunstige ontwikkeling van het advertentievolume van nationale merken en diensten. De resultaten van de huis-aan-huisbladen waren bevredigend. De kabelkrantactiviteiten stelden teleur. De activiteiten op het gebied van regionale televisie verliepen volgens verwachting.

World Directories droeg voor het eerst bij aan het concernresultaat. Deze internationale uitgeverij van telefoongidsen, beroeps- en bedrijfsgidsen en aanbieder van informatiediensten verbeterde de winstgevendheid conform het oorspronkelijke businessplan. In Nederland nam het bedrijfsresultaat toe ondanks toenemende concurrentie. In België steeg het resultaat eveneens. Er kwam een samenwerking tot stand tussen Belgacom Directory Services en Promedia. In Portugal behaalde Páginas Amarelas eveneens een hoger resultaat.

Het bedrijfsresultaat van Business Information Europe liet een duidelijke stijging zien zowel bij de vaktijd-schriften als bij de marketinginformatiediensten. Vooral de verdere groei van personeelsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België was daarbij belangrijk.

Het resultaat van de Europese activiteiten op het terrein van marketinginformatiediensten, die onder de naam Claritas worden aangeboden, verbeterde aanzienlijk ondanks hoge aanloopkosten.

Het bedrijfsresultaat van Business Information USA nam belangrijk toe. Alle groepen droegen bij aan deze vooruitgang. Een belangrijk gedeelte van de groei kwam voor rekening van acquisities. Bij Marketing Information Services bleef het resultaat van Claritas achter als gevolg van extra ontwikkelingskosten voor het opzetten van nieuwe informatiediensten.

De uitgeverijen BPI Communications en Bill Communications behaalden een belangrijk hoger resultaat. Via diverse acquisities is de positie van Bill Communications verder versterkt. Het resultaat van SRDS nam verder toe.

De educatieve uitgeverijen in Nederland en België ontwikkelden zich gunstig. Het bedrijfsresultaat nam over de hele linie toe.

In Nederland en België stegen de aanloopkosten van de interactieve informatiedienst Scoot. Voor de aanpak van mogelijke millenniumproblemen en de invoering van de Euro zijn voorzieningen getroffen.

Financiën
VNU heeft in 1998 voor NLG 4.928 miljoen aan acquisities besteed tegen NLG 708 miljoen in 1997. De koop van World Directories voor circa NLG 4,3 miljard verklaart deze stijging. Op de verkoop van de belangen in Holland Media Groep en Vlaamse Televisie Maatschappij is een boekwinst gerealiseerd. Na afwaardering van het belang in het Britse Scoot.com, voorheen Freepages Group, resteert een boekwinst van NLG 40 miljoen na belastingen, die als buitengewoon resultaat is verantwoord. Aan investeringen in materiële vaste activa is

NLG 110 miljoen uitgegeven tegen NLG 69 miljoen in 1997. Met name voor de financiering van de overname van World Directories is een bedrag van NLG 4.727 miljoen aan leningen opgenomen. Er is voor NLG 292 miljoen aan leningen afgelost. De liquide middelen namen met NLG 430 miljoen toe tot NLG 717 miljoen.

Voorts zijn belangrijke acquisities gedaan in de Verenigde Staten. Met de overname van Medtrade Management Group en Shore-Varrone zijn de Amerikaanse vakbeursactiviteiten van VNU aanzienlijk versterkt. Het belang in Sachs Group is vergroot van 25 procent tot 80 procent. Verder is een belang genomen van 65 procent in Sunshine Group Worldwide, van 60 procent in Soundscan en van 49 procent in RMS. Tezamen met de vaktijdschriften van Progressive Grocer Associates en met de begin 1999 overgenomen vakpublicaties van Business Communications Group en Beverage World Group van Macfadden Publishing breidde VNU de Amerikaanse activiteiten op het gebied van vakinformatie uit met dertig vakbladen, twaalf beurzen en zeven conferenties.

Met Scoot.com bereikte VNU overeenstemming over uitbreiding van het belang in Scoot Nederland van 50 procent tot 75 procent.

In lijn met internationale accountingrichtlijnen wordt met ingang van 1998 de bij acquisities betaalde goodwill geactiveerd en afgeschreven. In 1998 is voor NLG 2.915 miljoen aan goodwill en voor NLG 1.913 miljoen aan uitgaverechten geactiveerd. De belastingdruk steeg van circa 30 procent tot circa 35 procent. Deze stijging is veroorzaakt door de introductie van fiscaal niet aftrekbare goodwill amortisatie enerzijds en de gemiddeld hogere belastingdruk in de landen waar World Directories werkzaam is anderzijds.

De rentedekkingsratio daalde door het opnemen van leningen tot 5,0. Deze ratio voldoet aan de door VNU als wenselijk aangegeven bandbreedte van 4 tot 6. De ratio van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal, inclusief vlottende passiva, daalde van 31 tot 15 procent. Inclusief het nieuw aangetrokken achtergesteld vreemd vermogen bedraagt deze ratio 30 procent.

Personeel
Het aantal personeelsleden uitgedrukt in full-time eenheden bedroeg 13.310 op 31 december 1998 vergeleken met 10.808 eind 1997. De stijging komt vooral door de overname van World Directories.

Vooruitzichten
Onder het voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wordt voor 1999 verwacht dat de nettowinst voor buitengewoon resultaat per aandeel verder zal stijgen.

Het jaarverslag 1998 verschijnt op 2 april a.s.

Alle cijfers staan
hier.

© VNU

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...