Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettoresultaat Welna met 17% gestegen

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


WELNA N.V.

Resultaat Welna met 17% gestegen (juiste tabel)

Nettoresultaat Welna met 17% gestegen

Samenvattend
Welna N.V. (Kunststoffen en Handel) heeft in 1998, overeenkomstig de prognose, een nettoresultaat behaald van fl. 7,4 miljoen, hetgeen 17% hoger is dan in 1997 (fl. 6,3 miljoen). Alle werkmaatschappijen hebben hieraan positief bijgedragen.
Voor 1999 wordt wederom een stijging van omzet en resultaat verwacht.

Toekomst
Welna N.V. heeft in de afgelopen jaren het accent vooral gelegd op uitbouw van de onderneming via uitbreiding van haar belangen, zowel geografisch als naar nieuwe producten en diensten. Om voldoende schaalgrootte te realiseren, kregen acquisities daarbij voorrang boven autonome groei. Er is thans een goed platform voor verdere groei van de twee kernactiviteiten.
Welna zal daarom in de komende jaren prioriteit geven aan het benutten van synergiemogelijkheden binnen de internationaal gespreide werkmaatschappijen om daarmee autonome groei te realiseren. De commerciële slagkracht zal hierdoor verder toenemen en de kosten zullen kunnen dalen. Daarnaast zullen acquisities tot de mogelijkheid blijven behoren

Resultaten 1998
De som der bedrijfsopbrengsten van de tot Welna behorende bedrijven nam met 22,4% toe naar fl. 152,9 miljoen (1997: fl. 124,9 miljoen). De omzetstijging kwam grotendeels voort uit consolidatie van acquisities: het Engelse Garlway Ltd. (overgenomen in 1997), Sovap S.A. in Frankrijk en Gimex Technische Keramiek B.V. in Geldermalsen.

Het bedrijfsresultaat steeg, als gevolg van deze acquisities en een duidelijke autonome groei van Welna Handel, met 30% naar fl. 12,5 miljoen (1997: fl. 9,6 miljoen).

Het saldo rentelasten/rentebaten kwam uit op - fl. 1,4 miljoen (1997:
- fl. 1,0 miljoen). Deze toename was hoofdzakelijk het gevolg van de financiering van acquisities met vreemd vermogen. Voorts was er meer behoefte aan werkkapitaal door grote bedrijvigheid gedurende het jaar.

Het nettoresultaat van fl. 7,4 miljoen komt per aandeel van nominaal fl. 1,- overeen met een winst van fl. 7,16 (1997: fl. 6,19). Aangezien de dividenduitkering over 1997 grotendeels is opgenomen in aandelen, is het aantal uitstaande aandelen toegenomen.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april a.s. wordt een contant dividend voorgesteld van 1 euro (fl. 2,20) per aandeel (1997: fl. 2,00).

Door de acquisities van Sovap en Gimex daalde de solvabiliteit naar 30,4% (1997: 41,9%). Door in 1999 het accent te leggen op autonome groei in combinatie met kostenbeheersing binnen de beide divisies, zal de solvabiliteit naar verwachting weer uitkomen boven de gewenste 35%.

Het rendement op het eigen vermogen nam toe van 18,0% in 1997 naar 21,9% in 1998.

Algemene gang van zaken
Aangezien de afzet van producten en diensten van Welna hoofdzakelijk plaatsvindt in Europa, had de economische malaise in Azië, Rusland en Zuid Amerika in 1998 nauwelijks invloed op het resultaat.

Door de toegenomen Europese spreiding van de activiteiten, is de concurrentiepositie verder versterkt.
Met de overname van Sovap betrad Welna Kunststoffen voor het eerst de Franse markt. Sovap heeft een toonaangevende positie in de thuismarkt en belangrijke exportcontacten met vooral Noord Afrika en het Midden Oosten. De productie en verkoop van epoxy buizen vormen een nieuwe activiteit en een belangrijke aanvulling op het productenassortiment van de divisie Kunststoffen.

Gimex Technische Keramiek past geheel in de ontwikkeling van Welna Handel, dat zich steeds duidelijk richt op hoogwaardige specifieke producten, waarbij advisering een belangrijke toegevoegde waarde is.

Vooruitzichten voor 1999
De voorspoedige ontwikkeling in Europa in de afgelopen jaren vertoont tekenen van enige afvlakking. Daarnaast is de invloed van het huidige economische klimaat in regio's elders in de wereld op de Europese markt onvoorspelbaar.
Desalniettemin kijkt Welna in 1999 positief aan tegen de ontwikkeling van de verdere uitbouw van de onderneming.
Bij de publicatie van het halfjaarresultaat op 10 augustus a.s. zal een meer concrete winstverwachting kunnen worden gegeven.

Voor het lopende jaar wordt een investeringsniveau voorzien van ca. fl. 6 miljoen (1998: fl. 7,1 miljoen).
Eventuele nieuwe participaties dienen direct bij te dragen aan de winst per aandeel en hangen nauw samen met de gewenste solvabiliteit en de daarvoor benodigde financiering.
De gemiddelde personeelsbezetting zal naar verwachting op hetzelfde niveau liggen als in 1998.

Oldenzaal, 16 maart 1999
De directie van Welna N.V.

Bijlage:
Kerncijfers over vijf boekjaren

Voor nadere informatie: Ing. H.A. Kroes, voorzitter van de Directie, tel. 0541-858521

WELNA N.V.

KERNCIJFERS OVER VIJF BOEKJAREN

(in duizenden guldens, tenzij anders vermeld.
Koers 1 euro = dfl. 2.20371)

in euro x 1000 in dfl. X 1000 1)
1998 1998 1997 1996 1995 1994


--------------------------------------------------------------------

RESULTATEN

69359 som der bedrijfs 152848 124876 107559 84839 72663 opbrengsten
35768 toegevoegde waarde 78823 58001 52561 43356 39456 5686 bedrijfsresultaat 12530 9633 9327 4511 5114 3335 resultaat na belastingen 7350 6309 4562 3694 6879

BALANS

47207 balanstotaal 104030 84450 76008 71487 59985
14355 eigen vermogen 31634 35355 34586 33068 31163

CASH-FLOW

3335 resultaat 7350 6309 4562 3694 6879
1817 afschrijvingen vaste aktiva 4004 3135 2758 2530 2468 5152 bruto cash-flow 11354 9444 7320 6224 9347 3214 investeringen vaste aktiva 7083 5076 3468 3032 2836
1938 netto cash-flow 4271 4368 3852 3192 6511

PER AANDEEL VAN F. 1,--


1037122 aantal genoteerde 1037122 1018548 1003220 1003220 1003220 aandelen

11000 ingekochte aandelen 1000 0 20000 0 0
1026122 aantal bij derden 1026122 1018548 983220 1003220 1003220 uitstaande aandelen

13,99 eigen vermogen 30,83 34,71 35,18 32,96 31,06 3,25 resultaat na 7,16 6,19 4,64 3,68 6,68 belastingen

1,89 netto cash-flow 4,16 4,29 3,92 3,18 6,49
1,00 dividend 2) 2,20 2,00 1,50 1,35 1,25

VERHOUDINGSGETALLEN

Bedrijfsresultaat
8,2% in % van de som der 8,2% 7,7% 8,7% 5,3% 7,0% bedrijfsopbrengsten
resultaat na belastingen
21,9% in % van het gemiddeld 21,9% 18,0% 13,5% 11,5% 23,7% vermogen
eigen vermogen
30,4% in % van het 30,4% 41,9% 45,5% 46,3% 52,0%

KOERSVERLOOP

38,53 hoogste koers 84,90 86,80 50,00 51,00 51,50 20,81 laagste koers 45,85 48,80 43,00 44,00 43,10 24,50 slotkoers per 31 december 54,00 65,00 48,20 46,50 47,00

PERSONEEL

749 gemiddeld aantal werknemers 749 587 537 379 357 93 bedrijfsopbrengsten 204 213 200 224 204 per werknemer
48 toegevoegde waarde per 105 99 98 114 111 werknemer

noot 1): beïnvloed door deconsolidaties en een boekwinst uit verkoop deelneming van 3579.
noot 2): in 1997 keuzedividend 2,00 in contanten of 0,50 in contanten en 1,50 in aandelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...