Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ad Melkert (PvdA) over ontslag Europese Commissie

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Ad Melkert aan het plenaire debat over het ontslag van de Europese Commissie

17 maart 1999 Ad Melkert

GESPROKEN WOORD GELDT!!!

1.
De kern van het negatieve oordeel van de Commissie-Middelhoek over het functioneren van de Europese Commissie ligt in het ontbreken van aansturing van en communicatie met het ambtelijk apparaat. Dit raakt de perceptie van veel Europese burgers dat de Europese Unie wordt geleid door onzichtbare functionarissen. Dat deze nu ter verantwoording zijn geroepen door het Europees Parlement is een groot winstpunt.

2.
Het aanbieden van ontslag kan altijd worden geweigerd maar dat is hier niet aan de orde, zelfs niet in het vooruitzicht van de belangrijke Top van Berlijn. Juist ook voor de uitvoering van de Agenda 2000 is een nieuwe Commissie nodig die het politieke gezag herwint dat past bij haar cruciale institutionele motorfunctie.

3.
De benoeming van een nieuwe Commissie moet in procedureel opzicht aan twee voorwaarden voldoen:

- ook zolang het Verdrag van Amsterdam nog niet in werking is getreden moeten de relevante bepalingen worden opgevolgd;
- de goedkeuring van de voorzitter en de Commissie als geheel dient in ieder geval ook door het Europees Parlement in nieuwe samenstelling te geschieden, ervan uitgaande dat dit vóór augustus kan worden gerealiseerd.

Met inachtneming van deze voorwaarden is het gewenst dat zo spoedig mogelijk tijdens of direct na de Top van Berlijn een beoogd voorzitter wordt voorgedragen aan het Europees Parlement in oude samenstelling. Bij goedkeuring ontstaat het mandaat om de Commissie verder samen te stellen.
De huidige Commissie neemt zolang de lopende zaken waar. De nieuwe Commissie kan per 1 januari pro forma worden herbenoemd.

4.
Aan de nieuwe Commissie dient de eis te worden gesteld meer initiatief en communicatievermogen te tonen. Het aan de raad afgestane terrein moet - uiteraard binnen de randvoorwaarden van het Verdrag - worden herwonnen. Absoluut noodzakelijk is ook het herstel van het politieke primaat binnen het apparaat. Hiertoe moeten door de Raad wel de voorwaarden worden geschapen. De totstandkoming van een adequaat ambtenarenstatuut is op de kortst mogelijke termijn gewenst. Tevens zal, mede op basis van de twee rapporten Middelhoek (het nu verschenen en het in mei nog te publiceren), de omvang en de kwaliteit van het apparaat kritisch moeten worden bezien. Extra investeringen zijn daarbij niet uit te sluiten.

5.
Van de lidstaten mag in de nu ontstane situatie worden gevraagd zich bij de voordracht van de eigen kandidaat rekenschap te geven van de vereisten van een evenwichtige samenstelling van de Commissie als geheel. Terugkeer van huidige Commissionarissen, mits in dit profiel passend, is daarbij niet uitgesloten. Het is gewenst dat aan de voor te dragen kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie de voorwaarden wordt gesteld individueel gevolg te zullen trekken uit eventueel ten opzichte van het individuele lid gebleken ontbrekend vertrouwen van het Europees Parlement. De aanwijzing van een beoogd voorzitter dient primair geleid te worden door de mate waarin deze intern en extern bij voorbaat als gezaghebbend wordt ervaren.
Voor wat betreft de Nederlandse kandidaat geldt dat de combinatie van bestuurlijke ervaring en gebleken vakbekwaamheid, afhankelijk van de in aanmerking komende portefeuille, voorop moet staan. In deze samenhang ligt eventueel belangstelling vanuit PvdA-kring in de rede. Aan Van den Broek komen waardering en respect toe voor de wijze waarop hij zes jaar lang invulling heeft gegeven aan zijn commissariaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie