Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 18 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 18 maart om 10.15 uur.

De Kamer behandelt het voorstel tot wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige studiekosten.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Economische Zaken, Financiën en Verkeer en Waterstaat en de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken), Zalm (Financiën) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de liberalisering van de bezinemarkt (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 4 maart jongstleden).

vervolgens heropent de Kamer het debat over de wijziging van de Rijkswet tot instelling van een exclusieve economische zone (EEZ). Een EEZ is een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee en bezit een specifieke juridische status, ingesteld in het VN-Zeerechtverdrag. Met de instelling van een EEZ kan Nederland illegale ernstige olielozingen door buitenlandse schepen buiten de Nederlandse binnenwateren of territoriale zee vervolgen.

Ten slotte debatteert de Kamer over enige wijzigingen in de Waterschapswet. Het betreft hier onder meer aanpassingen van het stelsel van belastingbepalingen.

° Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 09.30 tot ca. 11.30 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de resultaten van de meerjarenafspraken Energie-efficiency. Hierin hebben meerdere sectoren energiebesparende doelstellingen vastgelegd.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister van Aartsen (Buitenlandse

Zaken) over:

-de 55e bijeenkomst van de Commissie voor de

mensenrechten van de VN in Genève van 22 maart t/m 30 april;


-het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over universaliteit van de rechten van de mens;

-de doodstraf in de Verenigde Staten.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 13.30 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister-president Kok, minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:
- het rapport van de Bouw- en Houtbond FNV over ongevallen in de bouw;

- de aanpak van arbeidsomstandigheden van kwetsbare groepen;

- de adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over de relatie tussen longkanker en de blootstelling aan asbest;

- de toepassing van de Arbowet op het vrijwilligerswerk.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Apotheker (Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij) over de stand van zaken met betrekking tot het mest- en ammoniakbeleid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 17.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het kabinetsstandpunt inzake het door de onderwijsinspectie samengestelde rapportage over afstudeerregelingen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 09.30 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 10.00 tot ca. 11.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met een groep rechters uit Texas, Verenigde Staten. Er wordt onder meer gesproken over het rechtssysteem in Nederland en over het Nederlandse drugs- en criminaliteitsbeleid.

Defensie: 10.15 uur - Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 11.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Verzekeringskamer.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures

Buitenlandse Zaken: 12.30 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Werkgroep Evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Suze Groenewegzaal

Financiën: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met onder meer collega-parlementariërs uit Oekraïne en de president van de Oekraïnse Nationale Bank.

Buitenlandse Zaken: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: vergadering ter voorbereiding van een delegatiebezoek aan een aantal West-Afrikaanse landen.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 11.00 uur de heer drs. Ali I. Aziz van de Patriotic Union of Kurdistan (Thorbeckezaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie