Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Overijssel

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 16 maart 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/484
Definitieve vaststelling subsidie afvalproject te Deventer.

Gedeputeerde staten nemen kennis van het eindrapport van het project "Preventie, scheiding en hergebruik van afval op Deventer industrieterreinen" en stellen de subsidie aan de Bedrijfsmilieudienst Oost definitief vast op ƒ 36.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1998/977
Monumentensubsidies. Eerste tranche 1999 in het kader van het actieprogramma "Op de steigers".

(GS-beslissing 01/03/1999)

GS hebben besloten om in het kader van het Monumentenactie-programma "Op de steigers" subsidie te verlenen voor twee restau-raties: f
50.000,-- voor de restauratie van Watermolen Frans in het reservaat Dal van de Mosbeek in Tubbergen en f 70.000,-- voor de restauratie van het voormalig Koetshuis op het landgoed Hof Espelo in Enschede.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/852
Subsidie aan Regiopolitie Twente t.b.v. samenwerking met Letland.

(GS-beslissing 12/03/99)

GS stellen aan de Regiopolitie Twente een projectsubsidie van f 7500 ter beschikking voor de kennisoverdracht aan het Gerechtelijk Laboratorium en het Medisch Laboratorium in Riga.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1004
Verkeersveiligheid Hellendoorn Raalte.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten kennen de gemeente Hellendoorn een subsidie toe van f 312.500,-- voor de herinrichting van het gebied tussen Nijverdal en Raalte tot 60 km/u-gebied, onder gelijktijdige intrekking van de eerdere toekenning van een gelijkwaardige subsidie voor de aanleg van een mengfietspad langs de Poggenbeltweg.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/706
Goedkeuring ROVO-werkplan 1999.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan 1999 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) goedgekeurd. Het werkplan voorziet erin om, via samenwerking, forse inspanningen te verrichten om negatieve ontwikkelingen op het gebied van de verkeersveiligheid het hoofd te bieden en draagvlak te vinden voor een beter verkeersgedrag.

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/370
Samenwerkingsovereenkomst met Letland inzake
wegbeheer. Uitvoering opleidingstraject 1999.
Voorbereidingsbezoek in de periode 20 maart tot en met 24 maart 1999.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten stemmen in met een werkbezoek van mevrouw A.C.T. Verschuure-Morpurgo en de heren ing. H. Broersma en P. van Stek aan Letland in de periode 20 maart tot en met 24 maart 1999. Gedeputeerde Staten besluiten voorts de reis- en verblijfskosten ten laste van het jumelagebudget te brengen, voorzover deze niet door de Latvian Road Administration worden gedragen.
Ter voorbereiding van het jaarprogramma 1999 inzake de Jumelage met Letland is een eerste opzet gemaakt waarbij tevens een doorzicht naar de komende jaren wordt aangegeven. Het programma moet nog in detail worden besproken met de betrokken medewerkers van de Latvian Road Administration, teneinde te komen tot concrete werkafspraken. Daartoe is een bezoek gepland van 20 tot en met 24 maart van dit jaar. Tevens wordt van dit bezoek gebruik gemaakt om een training op het gebied van asfalttechnologie voor te bereiden. De Latvian Road Administration heeft namelijk verzocht analoog aan 1998, wederom een asfalttraining te verzorgen voor ruim 40 deelnemers. Deze basistraining wordt in het voorjaar van 1999 gegeven, waarna overgegaan wordt op een systeem van "train the trainers". Uitgangspunt hierbij is dat, na deze initiërende impuls vanuit de provincie Overijssel gekomen wordt tot integratie van kennis en vaardigheden bij de ontvangende partij die dit vervolgens aan de eigen achterban kan doorgeven.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/98/1171
Toepassing art. 11 WRO; bestemmingsplan Buitengebied '85, wijz. Ex art. 11 WRO, Bekkenhaarsweg 36"; gemeente Wierden.

Door de gemeente Wierden is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ter goedkeuring voorgelegd. Het plan voorziet in de omzetting van de bestemming "agrarisch bouwblok" van het perceel Bekkenhaarsweg 36 te Hoge Hexel in de bestemming "Woondoeleinden". Reden hiervoor is dat ter plaatse de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Het wijzigingsplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied '85" en is als zodanig in overeenstemming met het gestelde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd. De tegen het plan ingebrachte bedenkingen achten Gedeputeerde Staten ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/829
financiële bijdrage provincie activiteiten European Transport Region Twente (ETT) 1999

Op basis van de nota "Ruimte voor vernieuwing 1996-2000", waarin de transport en distributiesector één van de speerpunten is, ontvangt de vereniging ETT voor 1999 een bijdrage van ƒ40.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/467
Nota van wijziging SEACO instellingsbesluit

GS nemen kennis van het advies van de Adviescommissie Milieu , Waterstaat en Economie m.b.t. het concept statenvoorstel Wijziging instellingsbesluit SEACO. Het reglement voor de SEACO zal conform het advies worden aangepast. Het betreft een technisch redactionele aanpassing.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/947
Ontwerpstreekplanuitwerking natuur en stilte Noordoost-Twente.

Medio vorig jaar is de procedure voor de streekplanuitwerking natuur en stilte Noordoost-Twente opgeschort. GS hebben thans besloten de streekplanuitwerking voor wat betreft het onderdeel natuurontwikkeling in te trekken en te wachten op de integrale herziening van het streekplan. De streekplanuitwerking voor wat betreft de aanwijzing van twee stilte gebieden (Volthe, Springendal) zal worden voortgezet. De direct betrokkenen krijgen hierover binnen 14 dagen bericht.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1998/535
Beslissing op bezwaarschrift van de Federatie van Ouderverenigingen.

GS hebben besloten de bezwaren van de Federatie van Ouderenvereniging, gericht tegen de afwijzing van een aanvraag voor susidie ten behoeve van een besturendag, ongegrond te verklaren.

Daarnaast is naar aanleiding van dit bezwaarschrift en enkele lopende bezwarenprocedures door GS een beleidsregel vastgesteld die (toepassing van) de provinciale subsidievoorwaarden duidelijker maakt.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/155
Uitbreiding faciliteit kinderopvang.

GS hebben, met instemming van de Commissie voor het georganiseerd overleg, besloten om de faciliteit voor provinciale medewerkers van kinderopvang uit te breiden. De opvang van kinderen van 0-4 jaar wordt verruimd met de mogelijkheid van erkende gastouderopvang en de faciliteit wordt verder met 8 plaatsen uitgebreid voor buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar, zowel via opvang in kinderdagverblijven als via erkende gastouderopvang. Voor de ouderbijdragen worden de adviestabellen van het ministerie van VWS gehanteerd. De extra kosten van de uitbreiding, geraamd op f. 36.000,- per jaar, worden ten laste gebracht van de lokale middelen.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/938
Calamiteitenplan Waterschap Wold en Wieden

Gedeputeerde Staten nemen er kennis van, dat:

- het Waterschap Wold en Wieden een praktische handleiding maakt om beter voorbereid te zijn op hoog water;

- de overige Overijsselse Waterschappen Groot-Salland, De Vechtlanden en Regge en Dinkel hebben reeds een dergelijke handleiding.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/12
Beschikking sponsoring VWN-project "Water Overbrugt Wereldwijd".

Gezien de beperkte mogelijkheden in het kader van de subsidieverordeningen "Waterhuishouding Overijssel 1997" en "Sponsoring promotionele activiteiten Overijssel 1997" en de afwezigheid van een provinciaal belang, beslissen Gedeputeerde Staten negatief op een verzoek om sponsoring van de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland voor een financiële bijdrage aan het landelijke project "Water Overbrugt Wereldwijd".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...