Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg van 23 februari 1999

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 23 februari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 23 februari 1999 vastgesteld op 02 maart 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorstel aan Provinciale Staten tot instelling van de commissie ad hoc AWACS-basis
Geilenkirchen.

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld de tijdelijke Commissie AWACS-basis Geilenkirchen in te stellen.

Regiocontract Zuid- Nederland.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het agendavoorstel voor het bestuurlijk overleg Zuid-Nederland met minister Peper op 1 maart aanstaande.

Subsidies voor 2 projecten op gebied van kennis- transfer.

GS hebben uit voor kennistransferpro- jecten gereserveerde middelen twee subsidies toegekend, nl. f 250.000,- voor het project "Activum, Opleidingen om te ondernemen" en f 50.000,- voor het project "De Hogeschool Limburg en de MKB-route".

Herschikking mavo-vbo: advies over keuzen van de scholen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het advies inzake de keuzen van scholen met betrekking tot de herschikking mavo-vbo als concept vast te stellen en voor commentaar o.a. te verzenden aan betrokken onderwijsinstellingen, be- drijfsleven, gemeenten en de SEAR. Tevens zal het advies ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorge- legd.

Projecten regeling Gebiedsgerichte Bestrij- ding Verdroging (Gebeve
1999).

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het advies van de Regionale Toetsingscommissie, betref- fende 24 subsidie verzoeken in het ka- der van de Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (Gebeve). Het betreft hier projecten van de waterschappen Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei en Zuiveringschap en gemeenten, waarbij de uitvoering van maatregelen ter be- strijding van de verdroging in Lim- burgse hydrologisch gevoelige terrein- en centraal staat.

Bepaling van bestuurlijk standpunt van de provin- cie over de alternatieven uit het Trajectnota/MER Zandmaas / Maasroute

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Provinciale Commissie Omgevings- vraagstukken een advies te laten uit- brengen over het voorlopig standpunt van GS over de Trajectnota/MER Zand- maas.

Concept-Intentieverklaring Versterking aanpak water- overlast en erosie.

GS hebben kennis genomen van de concept-intentieverklaring.

Medewerking aan opstel- ling Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Vlaanderen-Nederland.

Gedeputeerde Staten hebben besloten medewerking te verlenen aan de op- stelling van een Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan voor het Vlaams- Nederlandse grensgebied.

Plan van Aanpak provin- ciale rol bij de opvang van asielzoekers in Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een Plan van Aanpak voor een actievere provinciale rol ten behoeve van de opvang van asielzoekers in Limburg.

Startnotitie m.e.r. "Uitbreiding NedCar/ IndustriePark Swentibold".

Gedeputeerde Staten hebben de Startnotitie "Uitbreiding NedCar/ IndustriePark Swentibold" vastgesteld. De Startnotitie ligt van 1 maart tot en met 29 maart 1999 ter inzage.

Verzoek van Ankerpoort N.V. om de gemeente Margraten een aanwijzing te geven het bestemmingsplan aan te van de groeve 't Rooth.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de procedure in gang te zetten die moet leiden tot het maken van een bestemmingsplan voor de uitbreiding passen t.b.v. de uitbreiding van de groeve 't Rooth.

Golfbaan Backerbosch in Margraten.

GS hebben de gemeente medegedeeld dat de provincie, in afwijking van het advies van de PCGP, van mening is dat de status van beheersgebied geen principiële belemmering vormt voor de aanleg van de golfbaan Backerbosch. Dit impliceert dat een nadere belangen- afweging mogelijk moet zijn.

Eindversie POL-SCHETS.

GS hebben de SCHETS vastgesteld met inachtneming van de adviezen van de VCRO+ en de PCO en wachten een Plan van Aanpak voor de consultatieronde conform het Draaiboek Vierde Ronde af.

Vaststelling nota stimu- lering bedrijfsmilieuzorg
1999 - 2000.

GS hebben de nota Stimulering Bedrijfsmilieuzorg voor de jaren
1999 - 2000 vastgesteld. De uitvoering van de nota en de verdere concretisering van de nota wordt opgedragen aan een ambtelijk 'Platform BIM', bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf Limburgse gewesten en van de Provincie De bestuurlijke aansturing van de uit- voering van deze nota is opgedragen aan de portefeuillehouder voor milieu van ons College en de wethouders Freij van Venlo, Sijben van Weert en Geenen van Geleen.

Criteria inzake vervoers- projecten.

Gedeputeerde Staten hebben criteria vastgesteld voor vervoersprojecten in het kader van regiovisie Zorg.

Subsidieverzoeken emancipatie-aktiviteiten eerste tranche 1999.

Gedeputeerde Staten hebben besloten f 61.335,- beschikbaar te stellen uit het budget voor emancipatie-activi- teiten.

Onderwijsmethode regio- nale geschiedenis.

GS stellen (voor 2000 onder voorbehoud van goedkeuring door PS) twee maal maximaal f 66.000,- beschikbaar voor de realisatie van de onderwijsmethode en het beschikbaarstellen daarvan aan het onderwijs.

Parkstad-Limburg.

GS hebben definitief ingestemd met de bestuursovereenkomst Parkstad-Limburg gemeenten - provincie.

Sociaal jaarverslag provincie Limburg 1998.

GS hebben het sociaal jaarverslag provincie Limburg 1998 vastgesteld en het ter kennisneming aangeboden aan Provinciale Staten.

Toetsingskader voor raads- besluiten tot oprichting van/deelname in privaat- rechtelijke rechtspersonen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een toetsingskader vast te stellen en bekend te maken door toezending aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Limburg.

Aanbesteding Schoonmaak Gouvernement.

GS hebben besloten de schoonmaak van het Gouvernement door middel van een openbare aanbestedingsprocedure aan te besteden.

Termijnstelling gemeen- schappelijke regeling centrale post ambulance- vervoer Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben de termijn bepaald binnen welke een gemeen- schappelijke regeling centrale post ambulancevervoer voor het gehele gebied van Zuid-Limburg getroffen dient te worden, als onderdeel van de totstandkoming van de Regionale Ambu- lance Voorziening Zuid-Limburg.

Vragen ex art. 21 RvO van van Provinciale Staten.

GS hebben de antwoorden vastgesteld op de vragen van de heer Bettinger (Groen- Links) over de mestopslag in Nuth/ Schinnen, van de heer IJff (PvdA) over het Groenhuis, van de heer Hummel (PNL) over bestemmingsplannen van de gemeente Heerlen, van de heer De Heer (Groen- Links) over Graetheide, van mevr. Meerten-Schoenmakers (OU55+) en de heer Kersten (OU55+) over Solvay en Nijskens Nak en over de restauratie-opleiding in Maastricht, van de heer Van Zutphen (SP) over de verontreiniging bij een voormalig tankstation te Venlo, van de heer Claessens (CDA) over het Zinkwit- terrein in Limmel/Maastricht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...