Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onvoldoende zicht op uitvoering niet-fiscale douanetaken

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer

Douane en Douanita
Onderzoek naar niet-fiscale douanetaken

18 maart 1999

Rijk heeft onvoldoende zicht op uitvoering niet-fiscale douanetaken

Olifant Douanita weer in blakende gezondheid

Het gaat gelukkig weer goed met Douanita, de Indische olifant die in 1988 door de Douane in Rotterdam van een vrachtschip werd gehaald. Douanita werd illegaal ons land binnengebracht en verkeerde in zeer slechte fysieke toestand. Douanita woont nu in Diergaarde Blijdorp en is in blijde verwachting.

De Douane moet controles houden op de in- uit- en doorvoer van bedreigde uitheemse diersoorten zoals Douanita, maar ook controles op drugs, wapens en verboden geneesmiddelen. De rijksoverheid geeft de Douane echter te weinig aansturing voor het uitvoeren van deze zogenaamde niet-fiscale taken. Zij heeft ook weinig inzicht in de kwaliteit van het werk van de Douane op dit terrein. Dat schrijft de Rekenkamer in haar rapport Douane en Douanita dat vandaag verschijnt. Het rapport is een afscheidsgeschenk van de Rekenkamer aan haar president, mr. H.E. Koning, die per 1 april met pensioen gaat.

Acht verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de ongeveer 400 wetten en regelingen voor niet-fiscale douanetaken, namelijk Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Miliebeheer (VROM). Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de Douane.

Dit onderzoek is een vervolg op een onderzoek naar de uitvoering van niet-fiscale douanetaken in 1994/1995. De Rekenkamer constateert dat de meeste van de acht regelgevende ministeries sinds het vorige onderzoek weinig verbetering tot stand hebben gebracht in de aansturing van de douane. Zij dragen slechts incidenteel bij aan het opstellen van risico-analyses en hebben nauwelijks maatregelen genomen om de kwaliteit van de uitvoering van niet-fiscale douanetaken te waarborgen. Bij de meeste ministeries bestaat geen inzicht in de mate waarop wordt toegezien op de naleving van hun eigen regelgeving. Positieve uitzonderingen zijn het Ministerie van VROM en, in mindere mate, van LNV en VWS.

Het Ministerie van Financiën heeft sinds het vorige onderzoek verschillende initiatieven genomen om meer aandacht te geven aan de controle op niet-fiscale douanetaken. Zo zijn er diverse projecten opgezet en is de aansturing van de Douane verbeterd. Op het terrein van de ontwikkeling van risico-analyses, kwaliteitsbeheersing en verantwoordingsinformatie schiet het ministerie evenwel nog tekort.

Bij de Douane zijn verbeteringen te constateren. Er worden meer fysieke controles uitgevoerd en de samenwerking met andere handhavingsdiensten is verbeterd. Dit heeft overigens niet geleid tot een hoger aantal geconstateerde overtredingen. Ook kwaliteitsbeheersing en periodieke verantwoording zijn zeker nog voor verbetering vatbaar.

De Rekenkamer beveelt de ministers aan om per niet-fiscale douanetaak aan te geven welke normen er gelden voor de uitvoering. Ook dienen de ministers duidelijke eisen te stellen aan de verantwoordingsinformatie van de Douane. Op de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken na reageerden de ministers positief op het rapport van de Rekenkamer. De Douane van haar kant zou hoge prioriteit moeten geven aan resultaatmelding en de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie.

De staatssecretaris van Financiën onderschreef de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. Hij zal zijn coördinerende rol voortzetten om te komen tot afstemming tussen alle betrokken ministeries, daarbij rekening houdend met de aanbevelingen van de Rekenkamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie