Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezwaren tegen saneringsplan zinkwit in Eijsden niet gegrond

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Bezwaren tegen saneringsplan zinkwit in Eijsden niet gegrond


47/99

Maastricht, 18 maart 1999

BEZWAREN TEGEN SANERINGSPLAN ZINKWIT IN EIJSDEN NIET GEGROND Gedeputeerde Staten (GS) hebben naar aanleiding van de bezwaren van de Stichting Eijsden Gifvrij geen redenen gezien om terug te komen op hun eerder genomen besluit en hebben 16 maart jl. besloten het door de stichting ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Bij beschikking van 3 november 1998 hebben GS van Limburg naar aanleiding van de melding, op grond van de Wet bodembescherming, van (Wbb) Union Minire Oxyde (Nederland) B.V. te Eijsden, ingediend mede namens Crosfield B.V. gevestigd te Eijsden en de gemeente Eijsden, besloten:


* dat op de locatie van de voormalige stortterreinen Eijsden en bedrijfsterrein Ir. Rocourstraat te Eijsden sprake is van ernstige bodemverontreiniging en dat zal er binnen vier jaar met de sanering moet worden begonnen;
* en dat het saneringsplan wordt goedgekeurd waarbij sprake is van een zogeheten IBC-variant (Isoleren, Beheersen en Controleren).

De bezwaren van de Stichting Eijsden Gifvrij tegen het eerdere GS-besluit zijn behandeld in een openbare hoorzitting. Die heeft plaatsgevonden op 22 februari 1999 in het Gouvernement te Maastricht waar de Stichting Eijsden Gifvrij in de gelegenheid is gesteld haar bezwaren toe te lichten. Die bezwaren zijn grotendeels dezelfde als welke zijn ingediend als zienswijze bij brief van 12 september 1998. Daarom worden in de beschikking op het bezwaarschrift door GS niet alle punten opnieuw uitputtend behandeld.

Wel wordt een aanvulling gegeven op een aantal punten waaronder het verschil tussen het provinciale afvalstoffenbeleid en de gekozen saneringsaanpak uit de Wbb. Het ingediende voorstel past goed binnen de kaders van de Wet bodembescherming en bestaat uit twee delen.

Als eerste moet worden gewerkt aan het oplossen van de milieu- hygienisch ongewenste situatie bij de voormalige stortplaats. Dit kan worden bereikt door de voormalige naast elkaar liggende storttereinen verder af te werken. De verharding van de bedrijventerreinen van UMO en Crosfield te behouden als isolatiemaartregel. En de bedrijfsgrond-waterwinning als beheersmaatregel voor de vervuiling eveneens uit te voeren.

Als tweede zal voor de landschappelijke inpassing van het gebied licht verontreinigde grond worden gebruikt. Die grond zal moeten voldoen aan de achtergrondgrenswaarden, zeg maar gebiedseigen zijn. Dit is conform het vastgestelde beleid rond Actief Bodembeheer in Nederland. De te gebruiken grond zal geen enkel risico vormen bij contact door mens of dier. Dit is nodig omdat na sanering het gebied in Eijsden zal worden opengesteld als wandelgebied voor het publiek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie