Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP eist inzage in export gifgassen

Datum nieuwsfeit: 19-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws van de Socialistische Partij

TIP: Meer dan 100 interviews, achtergrondartikelen en columns zijn te lezen in de on-line versie van de Tribune, het nieuwsblad van de SP.

SP eist inzage in export gifgassen

19-03-99 Nederland exporteerde jarenlang gifgassen en grondstoffen daarvoor naar onder andere Israël, zo bleek gisteren uit een onderzoek van NOVA. Tegelijkertijd maakte Nederland zich sterk voor het Chemische Wapensverdrag (CWC) dat de productie en proliferatie van strijdgassen en grondstoffen daarvoor expliciet verbiedt. Het getuigt van een ongelooflijk cynisme om in 1993 het CWC te tekenen, het in 1995 te ratificeren en vervolgens volkomen in strijd daarmee te blijven handelen tot het verdrag in 1997 van kracht werd. Nederland lobbyde hard om het OPCW, dat toeziet op uitvoering van het verdrag, in Den Haag te laten vestigen. Het prestige dat hier vanuit moet gaan blijkt bepaald niet verdiend. De SP eist nu inzage in alle exportvergunningen voor chemische stoffen die in het CWC genoemd worden en een gedetailleerd periodiek verslag van alle vergunningen die hiervoor voortaan worden afgegeven. SP fractievoorzitter Marijnissen stelde daartoe de volgende vragen aan de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken:

1. Bent u bekend met de uitzending van NOVA van donderdagavond 18 maart?

2. Is het juist dat het Prins Mauritslaboratorium in 1996 Soman heeft geleverd aan het IIBR in Ness-Ziona, Israël? Indien ja, kunt u van deze levering een eindgebruikerverklaring overleggen?

3. Kunt u informatie geven over de wijze waarop deze leverantie Soman is getransporteerd vanaf het Prins Mauritslaboratorium tot Israël? Zo nee, waarom niet?

4. Is het juist dat Soman een chemisch wapen is met een op Sarin gelijkende werking? Zo ja, wat is de reden dat het Prins Mauritslaboratorium een dergelijke stof in huis heeft?

5. Wat zijn de risico's voor de volksgezondheid en het milieu van het in Rijswijk beschikbaar hebben van Soman en het transport daarvan naar Israël?

6. Weet u wat het IIBR met de stof Soman heeft gedaan? Indien nee, acht u de levering dan verantwoord? Indien ja, wat dan en hoe bent u aan deze kennis gekomen?

7. Bent u bekend met het CWC dat Nederland in 1993 heeft ondertekend en in 1995 heeft geratificeerd? Hoe belangrijk is de rol van Nederland destijds geweest voor opstellen en implementeren van het CWC en welke inspanning heeft Nederland geleverd om het OPCW in Den Haag te laten vestigen?

8. Is het juist dat Israël het CWC niet heeft geratificeerd en het volgens het CWC voor Nederland daarom verboden is Soman aan Israël te leveren?

9. Is de enige reden waarom deze leverantie niet illegaal was het feit dat het CWC formeel pas in 1997 in werking is getreden? Zo ja, acht u het moreel verantwoord om Soman aan Israël te leveren na ondertekening en ratificatie van een verdrag dat dat uitdrukkelijk verbiedt?

10. Heeft Nederland door deze gang van zaken nog alle (morele) recht om de productie en opslag van en handel in chemische wapens of in het CWC voorkomende chemische stoffen te veroordelen?

11. Heeft het ministerie van Economische Zaken na in werking treden van het CWC nog vergunning afgegeven voor de export van stoffen die voorkomen op lijst 1 van het CWC? Zo ja, wanneer, voor welke stoffen en in welke hoeveelheden, wie waren de ontvangers respectievelijk eindgebruikers van deze leveranties en kunt u hiervan documenten overleggen?

12. Bent u bereid de Kamer een lijst toe te zenden van alle sinds in werking treden van het CWC afgegeven vergunningen voor export van stoffen die voorkomen op één van de drie lijsten van het CWC? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid om, analoog aan de lijst van wapenexporten van het ministerie van Defensie, de Kamer periodiek, bijvoorbeeld eenmaal per half jaar, te informeren over welke stoffen die vallen onder lijst 1, 2 of 3 van het CWC in welke hoeveelheden naar welke ontvanger met welk doel en door middel van welk transport zijn geëxporteerd? Zo nee, waarom niet?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie