Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe SER-voorzitter Wijffels geinstalleerd

Datum nieuwsfeit: 19-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

19 maart 1999

NIEUWE SER-VOORZITTER WIJFFELS GEÏNSTALLEERD

Tijdens een buitengewone SER-vergadering is vandaag de heer dr. H.H.F. Wijffels geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. De installatie geschiedde door minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de installatie van de nieuwe SER-voorzitter kwam ook een einde aan het waarnemend voorzitterschap van het SER-kroonlid, prof.drs. V. Halberstadt.

De installatie van de nieuwe SER voorzitter werd, naast de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer bijgewoond door de staatssecretarissen Hoogervorst en Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), en Vermeend van Financiën en door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-voorzitter van de Raad van State.

Van meer naar beter
In zijn eerste toespraak als SER-voorzitter zei de heer Wijffels zijn benoeming een bijzondere verantwoordelijkheid te vinden, vooral voor het optimaal laten functioneren van de SER als 'overlegtafel' van de Nederlandse overlegeconomie. Hij hield een pleidooi voor een sterkere oriëntatie op kwaliteit in het economisch en maatschappelijk leven. Aan het einde van deze eeuw, aldus Wijffels, treedt een omslag op van kwantiteit naar kwaliteit: van meer naar beter. Zo'n verschuiving is ook geboden vanuit een oogpunt van duurzame ontwikkeling. Zij past in een patroon van dematerialisatie van de productie en komt tegemoet aan de wensen van de moderne mens met zijn steeds betere opleiding en gedifferentieerde voorkeuren en mogelijkheden.

"Ik zie het voor de SER als een uitdaging om die omschakeling op sociaal-economisch terrein waar mogelijk te bevorderen", aldus Wijffels, die daarbij verwees naar het SER-advies Convergentie en overlegeconomie, waarin wordt gepleit voor een kwaliteitsstrategie voor de sociaal-economische structuur. De nieuwe voorzitter vindt dat kwaliteitsverbetering vooral door overleg en samenwerking tot stand moet worden gebracht. Een instituut als de SER moet daarbij gebruik maken van zijn adviestaak én van zijn taak om de maatschappelijke werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen.

Groen poldermodel
Waar het om de kwaliteit van onze leefomgeving gaat, wees Wijffels naar de kortgeleden ingestelde nieuwe SER-commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid. 'Daarmee is een uitstekend kader voor een werkzaam groen poldermodel geschapen", aldus Wijffels. Ecologische duurzaamheid is volgens hem niet alleen een zorg van de overheid, maar staat ook hoog en blijvend op de agenda van ondernemingen. Daarbij kan de SER een nuttige functie vervullen, bijvoorbeeld door richtinggevende toekomstperspectieven te schetsen.

Zelforganiserend vermogen
De kwaliteitsvraag heeft ook nadrukkelijk betrekking op onze arbeidsomgeving, aldus Wijffels. Enerzijds komt de kwaliteit van de arbeid steeds centraler te staan, waardoor er meer behoefte aan beleid ontstaat dat uitgaat van de kracht van het zelforganiserend vermogen van werknemers, werkgevers, zelfstandige ondernemers en potentieel actieven. Anderzijds kent onze kennisintensieve samenleving de forse uitdaging om mensen met een relatief lage productiviteit binnen het arbeidsbestel te houden en daarmee armoede en werkloosheid te vermijden.

Minister de Vries
Minister De Vries onderstreepte in zijn toespraak dat de SER na bijna vijftig jaar nog steeds het vitaal kloppend hart van de overlegeconomie is. Steeds duidelijker blijkt hoe belangrijk de overlegeconomie en de instituties daarin zijn. Nieuwe uitdagingen als de ruimtelijke ordening en de beleidsconcurrentie tussen Europese landen zullen eveneens met intensieve vormen van overleg en samenwerking tegemoet worden getreden. De bewindsman hield zijn gehoor wel voor dat het Nederlandse overlegmodel zijn waarde kan bewijzen nu het met de economische groei minder voorspoedig gaat. "Juist als het ons in economische zin iets minder voor de wind gaat, verwachten wij van instituties met een brede maatschappelijke betekenis als de SER een realistische oriëntatie," aldus De Vries.

De Vries noemde Wijffels een overtuigd aanhanger van het overlegmodel, iemand die ten diepste overtuigd is van het belang van brede samenwerking binnen de samenleving én iemand met een visie op de inrichting van de samenleving.

Halberstadt
Aftredend waarnemend voorzitter Halberstadt (evenals Wijffels kroonlid bij de SER) zei bij het begin van de buitengewone raadsvergadering, dat de SER en het overlegmodel een nieuwe periode tegemoet gaan met nieuwe dimensies en andere kenmerken. Daarin treden sociale partners op als partners in de ware zin van het woord. Partners die in wederzijds vertrouwen naar verwachting bereid zijn tot belangrijke afspraken en vernieuwingen op sociaal-economisch gebied.

Halberstadt wees hier ook op een andere vernieuwing binnen de SER: de aanmerkelijke intensivering van bestudering en advisering van vraagstukken die te maken hebben met duurzame ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid. In lijn daarmee zijn de natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd om de deel te nemen aan de beraadslagingen in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid. "Ik heb goede hoop", aldus Halberstadt, "dat zij deze uitnodiging binnenkort officieel zullen aanvaarden."

Namens de raad heette Halberstadt de nieuwe SER-voorzitter welkom met de woorden: "Wij zijn zeer vereerd en ingenomen met uw komst."

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie