Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1998: Nettowinst TPG stijgt met 18%

Datum nieuwsfeit: 22-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TNT Post Groep

Jaarcijfers 1998
TPGs nettowinst stijgt met 18%

TNT Post Groep N.V. (TPG) heeft in 1998 een groei gerealiseerd van 18,2% van de nettowinst. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals TPG deze op 31 augustus 1998, tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers, heeft aangegeven.

Uitgaande van constante wisselkoersen, verwacht de Raad van Bestuur van TPG voor 1999 tenminste een omzetstijging in lijn met die van 1998. De Raad van Bestuur verwacht, wederom uitgaande van constante wisselkoersen, dat de groei van het bedrijfsresultaat wederom de groei van de omzet zal overtreffen. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van de nettowinst tussen 10 en 15%.

De bedrijfsopbrengsten zijn in 1998 met 7% gestegen. Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de bedrijfsopbrengsten, net als in 1997, met 8,3%. De bedrijfslasten zijn met 6,6% gestegen ten opzichte van 1997. De stijging van het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op 10,1%.

1998

(NLG)

1997

(NLG)

Bedrijfsopbrengsten

16,327

15,267

7%

Bedrijfsresultaat

1,458

1,324

10%

Nettowinst

820

694

18%

Winst per aandeel
(in NLG)


1.73


1.46

18%

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten over de tweede helft van het boekjaar 1998 een slotdividend uit te keren van f 0,50 per gewoon aandeel, naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal 2% tot 5% lager zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De keuzeperiode start op 10 mei 1999. Het dividend zal op 7 juni 1999 betaalbaar worden gesteld.

TPG verleent wereldwijd, onder de twee merknamen PTT Post en TNT, een breed scala aan post-, express en logistieke diensten. TPG heeft ruim 100.000 werknemers in 55 landen en is actief in meer dan 200 landen. TPG is aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt genoteerd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op donderdag 6 mei 1999 in Amsterdam.

Belangrijke gebeurtenissen in 1998

Beursnotering

Tijdens de eerste helft van 1998 is veel aandacht besteed aan de afsplitsing van KPN, de structurele ontwikkeling van de groep en de beursnotering. De notering aan de beurzen in Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt is met succes uitgevoerd. De koers van het aandeel TPG is met 21% gestegen van

f 50,10 (EUR 22,73) op 30 juni 1998 tot f 60,50 (EUR 27,45) op 31 december 1998. Over dezelfde periode gaf de AEX-index een daling te zien met 1% van 543,57 (in Euro) op 30 juni 1998 tot 538,36

(in Euro) op 31 december 1998.

Rating

Sinds juni 1998 heeft TPG credit ratings van zowel Standard & Poor's als Moody's Investors Service. Standard & Poor's heeft een A/positive corporate credit rating toegekend, en Moody's TPG een vergelijkbare rating van Aa3. Deze ratings weerspiegelen de sterke financiële positie van TPG.

Investeringen en overnames

Sinds de beursnotering heeft TPG diverse bedrijven overgenomen. In september werd Tesselaar Marketing Services overgenomen, een Nederlands call-centerbedrijf gespecialiseerd in direct marketing en responseverwerking voor direct-mailcampagnes. In oktober nam TPG de Rinaldi Group over, een Italiaanse aanbieder van binnenlandse postdiensten. Dezelfde maand sloot het bedrijf logistieke contracten af in Italië en Brazilië. In november 1998 volgde de acquisitie van Broos-Fouya, een Frans express bedrijf dat voornamelijk actief is in de regio van Parijs, en GMA, een Duits bedrijf dat direct mail distribueert. In november kocht TPG ook Spedimacc, een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in vervoer en installatie van elektronische apparatuur, zoals fotokopieermachines. In december sloot TPG een overeenkomst voor de overname van Jet Services, een Frans express bedrijf, en begin 1999 voor de overname van Tecnologistica, een belangrijke leverancier van logistieke diensten met een sterke aanwezigheid in Europa, vooral in Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje en Zweden.

Europees express netwerk

In april 1998 heeft TNT een nieuw Europees Express Centrum op de luchthaven van Luik geopend en bedrijfsactiviteiten van Keulen naar dit nieuwe centrum verplaatst. Dit state-of-the-art centrum is een van de modernste van Europa en biedt snelle en efficiënte afhandelingsdiensten voor wereldwijd opererende klanten. Dit geeft TNT een concurrentievoordeel op de veeleisende express markt. Als gevolg van de opening van het nieuwe Europees Express Centrum is het netwerk voor luchtvervoer uitgebreid met vijf bestemmingen. Daarnaast heeft de onderneming aangekondigd 14 Airbus A300B4 toestellen aan de luchtvloot toe te voegen. Vanaf september 1998 is een begin gemaakt met de geleidelijke vervanging van tien B727-200 vliegtuigen door deze toestellen.

Integratie

TPG heeft aanzienlijke vorderingen gemaakt met de integratie van de internationale en binnenlandse express activiteiten. Met name in Italië, Duitsland, de Benelux en Australië is er veel vooruitgang geboekt, hetgeen heeft geleid tot een herverdeling van de activiteiten en een efficiënter gebruik van middelen, vooral van depots en bestelauto's. In 1998 werden de express activiteiten van TPG in de Verenigde Staten geherstructureerd. Bepaalde onrendabele activiteiten zijn gestaakt en de kostenstructuur is flexibeler geworden.

TNT-merkbeeld

Van groot belang was de succesvolle wereldwijde invoering van het nieuwe TNT-merkbeeld. Met als doel het uitdragen van het nieuwe TNT logo en het verhogen van de bekendheid van de TNT-activiteiten. Met

als resultaat dat de kleur oranje veel frequenter als bedrijfskleur van TNT wordt herkend en dat de introductie van het nieuwe bedrijfslogo, met de drie cirkels, zeer succesvol is verlopen.

Briefpost 2000

In de tweede helft van 1998 zijn de problemen aangepakt die voortkwamen uit de invoering bij Binnenlandse Post Nederland van de nieuwe structuur voor postsortering. De zes nieuwe sorteercentra zijn in november 1998 officieel geopend. De financiële doelstellingen voor het project zelf blijven onveranderd. Het project zal in 2000 voltooid worden.

Bedrijfsontwikkelingen in 1998

Post

Post ontwikkelt zich steeds meer tot een technisch geavanceerd bedrijf en blijft groeien. De bedrijfsopbrengsten stegen in 1998 met 7,4% (f 532 miljoen). Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de opbrengsten in 1998 met 7,5% (f 544 miljoen). De stijging van de postvolumes was goed voor 4,8% (f 350 miljoen), terwijl acquisities zorgden voor een stijging van 1,4% (f 102 miljoen). De overige 1,3% (f 92 miljoen) was te danken aan de gunstige effecten van prijs- en productmix, hogere opbrengsten van ondersteunende bedrijfsonderdelen en incidentele baten. Overgenomen werden Rinaldi, een Italiaanse aanbieder van binnenlandse postdiensten, en GMA, dat direct mail distribueert in Duitsland. Verder heeft het bedrijf zijn belang in het Nederlandse direct-mailbedrijf VSP verhoogd van 50% naar 55%.

De dikwijls voorspelde verdere substitutie van traditionele briefpost, de belangrijkste pijler van Binnenlandse Post, door fax en e-mail is uitgebleven, te oordelen naar de groei. De bedrijfsopbrengsten stegen met 7% (f 236 miljoen), voornamelijk als gevolg van het 4,6% (f 156 miljoen) hogere volume aan poststukken en door gunstige prijs- en productmixeffecten van 1,2% (f 40 miljoen). De overige 1,2% (f 40 miljoen) komt uit overige opbrengsten van Post. Binnenlandse Post zag, bij stabiele prijzen voor dienstverlening, de efficiency- en kwaliteitsverbeteringen beloond met een gestage groei.

De bedrijfsopbrengsten van Direct Mail stegen met 12,1% (f 228 miljoen). Volumestijging en overname-effecten droegen ongeveer evenveel bij aan de groei. De volumestijging betrof direct-mailcampagnes voor financiële diensten, retail, reizen en incidentele campagnes. Ondanks de concurrentie op het gebied van direct mail in Nederland, wist TPG zijn sterke positie in deze marktsector te behouden.

Bij Internationale Post nam het volume toe met 4,4% (f 60 miljoen). Wisselkoerseffecten drukten dit cijfer licht met 0,9%, waardoor de groei van de opbrengsten per saldo uitkwam op 3,5% (f 48 miljoen).

Voor het overige was de toename van de opbrengsten bij Post toe te schrijven aan Postkantoren en overige opbrengsten. Opbrengsten van ondersteunende onderdelen en incidentele baten zorgden voor een stijging van de opbrengsten met 3,2% (f 20 miljoen).

Operationeel resultaat

Het was een voorspoedig jaar voor Post dat resulteerde in een stijging van het operationeel resultaat met 6,5% (f 94 miljoen), waardoor de operationele marge uitkwam op 19,7%, in lijn met 1997.

Express

TPG heeft zijn express activiteiten vernieuwd, geïntegreerd en geherpositioneerd op de markt. De groei in de bedrijfsopbrengsten werd getemperd door de concentratie op herstructureringskwesties en de integratie van de binnenlandse en grensoverschrijdende activiteiten in Italië, Australië, de Benelux en Duitsland, en de daaraan verbonden afstemming van express producten. Bovendien werden de activiteiten in Australië en Azië in guldens gerekend sterk beïnvloed door de onrust op de valutamarkten.

De bedrijfsopbrengsten bij Express stegen met 4,5% (f 283 miljoen). Express Europa droeg hieraan f 429 miljoen bij (9%), welke stijging gedeeltelijk teniet werd gedaan door een daling van de bedrijfsopbrengsten van f 146 miljoen (12,3%) bij Express Internationaal. Wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de bedrijfopbrengsten van Express met 7,1% tot f 443 miljoen. In 1998 nam de concurrentie op de Europese express markt verder toe, waardoor de tarieven onder druk kwamen. Het gemiddelde gewicht per zending nam toe door een verschuiving in de productmix van documenten naar andere express producten. Kleine acquisities, zoals Pony Express, een Italiaans stadskoeriersbedrijf dat eind 1997 werd aangekocht, leverden een bescheiden bijdrage aan de stijging van de bedrijfsopbrengsten in 1998 ten opzichte van 1997. In maart 1999 werd de overname van Jet Services in Frankrijk afgerond.

De groei van de bedrijfsopbrengsten van Express Internationaal werd in negatieve zin beïnvloed door de economische onrust in Australië en Azië en Noord- en Zuid-Amerika. In 1998 werden de Express activiteiten van TPG in de Verenigde Staten geherstructureerd. Bepaalde onrendabele activiteiten werden gestaakt en de kostenstructuur werd flexibeler gemaakt.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat steeg met 3,3% naar f 284 miljoen. Vooruitlopend op een verdere groei van de markt, werden de investeringen in het Europese netwerk versneld. De operationele marge op Express activiteiten bleef op het niveau van 1997, te weten 4,4%.

Logistiek

De bedrijfsopbrengsten van Logistiek namen in 1998 met f 361 miljoen toe (18,3%) ten opzichte van 1997. In 1998 kwam de stijging van de bedrijfsopbrengsten geheel voor rekening van autonome groei. Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, namen de bedrijfsopbrengsten toe met f 397 miljoen (20,1%).

De toename van de bedrijfsopbrengsten was voornamelijk afkomstig van hogere volumes op een bestaand contract in Italië, plus het feit dat de contracten die in 1997 in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn gestart, nu het gehele jaar meetelden. Nieuwe activiteiten in 1998 droegen ook aanzienlijk bij tot de groei van de bedrijfsopbrengsten. Er werden nieuwe logistieke contracten, voornamelijk in de doelsectoren, afgesloten in het Verenigd Koninkrijk en de regio Australië-Azië. Begin 1999 werd een overeenkomst gesloten voor de overname van Tecnologistica.

Operationeel resultaat

De stijging van het operationeel resultaat van Logistiek was afkomstig van groei bij bestaande contracten, nieuwe activiteiten en kostenbesparingen. De verbetering van het operationeel resultaat was aanzienlijk, +21,7% (f 28 miljoen), waardoor de operationele marge uitkwam op 6,7%.

Aanvullende informatie

Bedrijfsresultaat

In 1998 steeg het bedrijfsresultaat met 10,1% ten opzichte van 1997, tot f 1.458 miljoen.

Investeringen in materiële vaste activa

In 1998 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa f 942 miljoen. Zij omvatten voornamelijk investeringen in de infrastructuur van het bedrijf, zoals het project Briefpost 2000, een nieuwe air hub in Luik en drie nieuwe road hubs in Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Overige investeringen betroffen investeringen in depots en machines in heel Europa, automatisering, renovatie van postkantoren en investeringen in het kader van logistieke contracten.

Medewerkers

In 1998 nam het aantal taken (FTEs) toe van 75.600 tot 77.800 (+2,9%). Per 31 december 1998 bedroeg het totaal aantal medewerkers 101.582.

Millennium

TPG houdt zich sinds 1997 actief bezig met het millenniumprobleem, dat overal in de organisatie wordt aangepakt. Er is gekozen voor een projectorganisatie die uitgaat van de risico's. De methodiek van TPG gaat uit van een duidelijke beschrijving van de omvang van het probleem en van de maatregelen die zijn overeengekomen om te komen tot millenniumbestendigheid. Het hoofddoel van TPG is de continuïteit van de gewone bedrijfsvoering en het handhaven van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, zowel voor, tijdens als na de eeuwwisseling. Per ultimo 1998 was in de geconsolideerde jaarrekening van TPG een bedrag van f 94 miljoen voorzien voor maatregelen in verband met het millenniumprobleem.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van de Raad van Bestuur van TPG is gericht op een pay out van 30% tot 35% van de winst als afspiegeling van de verwachte groei en de investeringsstrategie van de onderneming. TPG wil in de komende jaren een vast dividend uitkeren van f 0,80 per gewoon aandeel. Aangezien TPG verwacht zijn activiteiten uit te breiden, zal het voorgenomen vaste dividend mettertijd resulteren in een pay out percentage van 30%-35%. Dit dividendbeleid zal worden gehandhaafd, mits de financiële positie van TPG dit toelaat, en jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

Vooruitzichten

Uitgaande van constante wisselkoersen, verwacht de Raad van Bestuur van TPG voor 1999 tenminste een omzetstijging in lijn met die van 1998. De Raad van Bestuur verwacht, wederom uitgaande van constante wisselkoersen, dat de groei van het bedrijfsresultaat wederom de groei van de omzet zal overtreffen. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van de nettowinst tussen 10 en 15%.

TPG verwacht dat de investeringen in materiële vaste activa in 1999 op hetzelfde niveau zullen liggen als in 1998 of iets hoger. TPG zou schulden kunnen aangaan met het oog op de financiering van bepaalde investeringen en het benutten van zakelijke kansen.

1998 uitkomsten TNT Post Groep

Geconsolideerde winst- en verliesrekening TNT Post Groep

***Zie voor de cijfers het originele bericht***

22 maart 1999


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...