Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Externe verzelfstandiging gemeentevervoerbedrijf Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 22-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

EXTERNE VERZELFSTANDIGING VAN HET GEMEENTEVERVOERBEDRIJF

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om het GVB uiterlijk in 2002 extern te verzelfstandigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit principe-besluit hedenochtend genomen. Extern verzelfstandigen wil zeggen dat het GVB een Naamloze Vennootschap wordt en los komt te staan van de gemeente. De gemeente blijft wel in het bezit van de aandelen. Bovendien zal de gemeente als opdrachtgever voor het openbaar vervoer een juridisch afdwingbaar contract met het GVB afsluiten, zodat een optimaal openbaar vervoer voor de klant wordt gegarandeerd.

In het Programakkoord is vastgelegd dat tijdens deze raadsperiode vormen van verzelfstandiging worden voorbereid. Een definitief besluit over de uiteindelijke vorm zou uiterlijk in 2002 moeten worden genomen. Het voorstel aan de raad is hiervan een uitwerking.

Het college heeft gekozen voor externe verzelfstandiging, omdat er behoefte is aan verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en bedrijf. Dat vraagt om een grotere afstand tussen gemeente en GVB dan het geval kan zijn bij interne verzelfstandiging. Overweging van de wethouder Bedrijven, Guusje ter Horst, daarbij is dat de primaire rol van de overheid ligt in de realisering van goed openbaar vervoer via het opdrachtgeverschap en niet in de bemoeienis met de uitvoering. "Opdrachtgeverschap is gebaat bij afstand ten opzichte van de opdrachtnemer. De primaire functie van het GVB is het op gezonde financiële basis aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer. Het bedrijf is daarbij gebaat met een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid op de markt", aldus wethouder Ter Horst. Deze markt is volop in ontwikkeling en daar moet het bedrijf op in kunnen spelen.

Het college vindt het wenselijk dat op korte termijn een principebe sluit wordt genomen. Dan is er tijd om de daadwerkelijke verzelfstandiging in 2002 goed voor te bereiden. Omdat het proces de belangen van alle werknemers van het GVB raakt is zorgvuldigheid een eerste vereiste. Op dit moment valt niet te verwachten dat het proces naar externe verzelfstandiging gepaard zal hoeven te gaan met verlies aan arbeidsplaatsen bij het GVB. Aan de OR van het GVB zal formeel advies worden gevraagd en het voorstel zal aan de orde worden gesteld in het Georganiseerd Overleg met de bonden. Het college zal dan de reactie verwerken in de definitieve voordracht aan de gemeenteraad.

Naast de externe verzelfstandiging waarvoor het college nu heeft gekozen zijn er ook nog andere vormen van verzelfstandiging mogelijk. Een minder vergaande vorm is de interne verzelfstandiging. Hierbij blijft het GVB integraal onderdeel van de gemeente en heeft een interne contractrelatie met de gemeente als opdrachtgever voor het openbaar vervoer. De meest vergaande vorm van verzelfstandiging is privatisering. De gemeente verkoopt het bedrijf dan geheel of gedeel telijk aan private partijen. De gemeente blijft ook dan opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Privatisering wordt momenteel niet overwogen.

Amsterdam, 19 maart 1999

Pb-28 Huub Winthagen 5523245

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie