Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staatssecretaris de Vries: begrotingssanering Antillen

Datum nieuwsfeit: 22-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Staatssecretaris de Vries: eerst aangewezen staatkundig recept voor de Nederlandse Antillen is begrotingssanering

22 maart 1999
'Bezinning op stroomlijning van bevoegdheden tussen land en eilanden is mijns inziens zowel urgenter als vruchtbaarder dan een nieuwe discussie over de relatie tussen de Nederlandse Antillen en Nederland. Het is niet gezond om problemen in het ene land te willen laten oplossen door politici uit een ander land. De Nederlandse Antillen vormen een autonoom land. Nederland blijft bereid de Antillen hulp en bijstand te bieden. Maar hun toekomst hebben de Antillianen eerst en vooral zelf in de hand.>br> In de huidige discussie over een eventuele status aparte voor elk van de eilanden is van belang dat de oorzaak niet uit het oog wordt verloren. Die oorzaak is niet primair staatkundig maar, maar financieel-economisch van aard. Het zijn de jaar na jaar toenemende begrotingsproblemen die op de Antillen de discussie over de Statuutswijziging voeden. Het eerst aangewezen staatkundig recept voor de Nederlandse Antillen luidt dus: begrotingssanering. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën vergt politieke moed in Willemstad en vooralsnog geen wijziging in de verhouding tot Nederland'.
Dit zei staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een toespraak voor het Genootschap Nederland-Aruba in het Instituut Clingendael.
Volgens staatssecretaris De Vries is het wezen van de samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de Koninkrijkspartners. In financiële zin betekent dit een toestand waarin de landen overzee de overheidshuishouding zodanig op orde hebben, dat kan worden volstaan met een reguliere, zoveel mogelijk geobjectiveerde, financiële verhouding met Nederland. 'Het samenwerkingsbeleid moet gebaseerd zijn op de verantwoordelijkheden die in het Statuut zijn aangegeven. De thans gehanteerde financiering per project heeft in de meeste gevallen een intensieve Nederlandse bemoeienis met de uitvoering tot gevolg. Dit acht ik ongewenst want niet bevorderlijk voor de zelfredzaamheid van de Koninkrijkspartners. De manier waarop in het kader van de samenwerking financiële steun wordt verleend, zal dan ook moeten worden vervangen door een modernere aanpak', aldus De Vries.
Voor de Nederlandse Antillen benadrukte de staatssecretaris de noodzaak om de financieel-economische situatie op orde te brengen en het verbeteren van het functioneren van de instellingen van het Land en eilanden. De Vries: 'Ondanks jarenlange inspanningen en voortdurende financiële ondersteuning worden er op de Nederlandse Antillen te weinig vorderingen gemaakt met het structureel wegnemen van deze problemen. Ik ben van mening dat het rendement van het financieren en uitvoeren van talloze projecten en de grootschalige inzet van externe deskundigen, ondanks het op zichzelf succesvol ontwikkelen van losstaande projecten en de goede resultaten van ingezette deskundigheid, op dit moment te gering is. Ik meen dat hierin verandering moet komen', aldus de staatssecretaris.
Staatssecretaris De Vries memoreerde de recente totstandkoming van de overeenkomst tussen Nederland en Aruba, die zal leiden tot financiële zelfstandigheid van Aruba in 2010. In een periode van 10 jaar zal de ontwikkelingsrelatie met Aruba worden afgebouwd. De Vries sprak in dit verband van een historische stap voorwaarts in de relatie Nederland-Aruba.
Volgens De Vries zijn Aruba en de Nederlandse Antillen in vergelijking met de rest van de regio relatief zeer welvarend. In economisch opzicht hebben Aruba en de Nederlandse Antillen een aantal sterke troeven in handen, zoals hun geografisch gunstige ligging, de talenkennis van de bevolking en de monetaire stabiliteit, maar bovenal de Koninkrijksband met Nederland. Het is zaak zoveel mogelijk gebruik te maken van deze voorsprong door het samenwerkingsbeleid opnieuw vorm te geven, aldus de staatssecretaris.
Naast het economische belang is het, volgens de staatssecretaris van minstens even groot belang dat de landen van het Koninkrijk gezamenlijk de centrale waarden van het Statuut onderschrijven. Verbetering van de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkeling van elk van de landen op eigen kracht en alleen waar noodzakelijk met assistentie door Nederland, is een voorwaarde voor een nieuwe en vitale samenwerking. De nieuwe afspraken met Aruba bewijzen dat deze visie werkelijkheid kan worden, aldus staatssecretaris De Vries in zijn toespraak.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie