Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Millenniumaanpak overheid verloopt vlotter dan verwacht

Datum nieuwsfeit: 22-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Millenniumaanpak overheid verloopt volgens planning

22 maart 1999
De overheid is in het eerste kwartaal van 1999 verder gekomen met het millenniumgereed maken van produkten en diensten dan eind vorig jaar nog werd geraamd. Dit schrijft minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, in de vandaag verschenen zesde voortgangsrapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid.
Van alle vitale processen, producten, diensten en systemen van de ministeries is aan het einde van het eerste kwartaal ruim 60% aangepast, getest en heringevoerd en dit percentage loopt aan het einde van het tweede kwartaal op tot meer dan 90%. De resterende systemen worden om uiteenlopende bedrijfsspecifieke redenen later ingevoerd.
De bewindsman meldt voorts dat de relatieve achterstand bij Zelfstandige Bestuursorganen en Publieke Bedrijfsorganisaties wordt ingelopen en dat ook bij gemeenten, provincies en waterschappen veel meer activiteiten worden ontplooid om het millenniumvraagstuk aan te pakken.
Daarnaast zullen alle ministeries in de juni-rapportage (peildatum 1 mei) publiekelijk de garantie moeten geven dat de continuïteit van alle vitale processen, producten, diensten en systemen is verzekerd, hetzij doordat de systemen millenniumgereed zijn, hetzij dat op andere wijze de continuïteit is gegarandeerd. In de huidige rapportage wordt tevens een interdepartementale crisisbeheersingsoefening en de start van de publiekscampagne aangekondigd.
Continuïteitsplannen
Uitgangspunt bij de aanpak van het millenniumprobleem is het kunnen garanderen van de continuïteit van de maatschappelijk vitale processen, producten en diensten van de ministeries. De eerste en meest voor de hand liggende stap is het millenniumbestendig maken van de desbetreffende
automatiseringssystemen. In een beperkt aantal gevallen is het onmogelijk het systeem in zijn volledige netwerk te testen of is een proces van derden afhankelijk. Voor die processen is het noodzakelijk een overgangs- of continuïteitsplan te maken. Deze plannen zijn erop gericht bij het onverhoopt niet functioneren van het automatiseringssysteem of -proces de continuïteit langs een andere weg te garanderen, bijvoorbeeld door het uitwijken naar een ander systeem of door over te gaan op handmatige bediening. Voor maatschappelijk vitale processen, producten en diensten waaraan twijfel bestaat of zij op tijd of volledig millenniumbestendig te maken zijn, is zon overgangs- of continuïteitsplan zonder meer verplicht. Voor onverwachte situaties wordt gedacht aan standby-regelingen of het oprichten van snelle reparatieteams. Volgens deskundigen is het niet effectief om overal continuïteitsplannen voor te maken.
Crisisbeheersing
De overheid heeft onder meer tot taak zich voor te bereiden op de vraag hoe om te gaan met de gevolgen als zich storingen voordoen die het maatschappelijk leven ontregelen of als er sprake is van crisissituaties.
Het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van het ministerie van BZK heeft het reguliere overleg met de ministeries op dit punt sterk geïntensiveerd.
Om na te gaan in hoeverre het bestaande crisisinstrumentarium bruikbaar en toepasbaar is voor het millenniumprobleem wordt op 26 april aanstaande een interdepartementale crisisbeheersingsoefening gehouden.
Ook op lokaal en regionaal niveau moeten plannen voor crisisbeheersing bij eventuele millenniumproblemen op hun bruikbaarheid worden getoetst.
Minister Van Boxtel heeft daarover brieven geschreven aan zowel de burgemeesters als de commissarissen van de Koningin. Om de activiteiten op het terrein van openbare orde en veiligheid te ondersteunen heeft staatssecretaris De Vries van BZK de Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid ingesteld. Deze commissie - onder voorzitterschap van de heer Alders, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen - heeft onder meer tot taak de minister(s) te adviseren over te nemen maatregelen op dit vlak. De Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid komt in april met een tussenrapportage en publiceert vervolgens voortgangsrapportages in mei, september en november. In november is dan ook de implementatie afgerond. Bijzondere wetgeving/noodwetgeving
Uitgangspunt van de herziene noodwetgeving van 1996 is flexibele crisisbeheersing, hetgeen betekent dat zo lang mogelijk wordt gewerkt met de geldende wetgeving en dat bij noodwetgeving alleen die bevoegdheden worden geactiveerd die op dat moment nodig zijn. Met betrekking tot het millenniumprobleem betekent dit dat het gebruik van noodwetgeving alleen aan de orde kan zijn rond de jaarwisseling naar het jaar 2000 als de voorbereidingen toch onvoldoende blijken en dat zich verschijnselen van ernstige maatschappelijke ontwrichting kunnen voordoen.
Audits nationale infrastructuren
Het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) heeft samen met KPMG EDP Auditors een raamwerk ontwikkeld voor het uitvoeren van audits op terreinen als energievoorziening, telecommunicatie en drinkwatervoorziening. De beleidsverantwoordelijke departementen zullen de audits laten uitvoeren. De resultaten daarvan worden meegenomen in de komende juni-rapportage aan de Tweede Kamer. Managing Public Confidence
De publiciteit rond het millenniumprobleem kan bij de bevolking gevoelens van vrees opwekken die kunnen leiden tot allerlei vormen van ongewenst gedrag als hamsteren, bovenmatig geld opnemen, etc. Om dit probleem te voorkomen is advies gevraagd aan het COT. Het COT wijst in zijn advies op de noodzaak van een duidelijke en op elkaar afgestemde publieksvoorlichting, omdat rondom het millenniumprobleem en de millenniumwisseling allerlei emotionele en massapsychologische verschijnselen kunnen spelen. Volgens het COT dient de voorlichting erop gericht te zijn ongefundeerde paniek en vormen van ongewenst gedrag zoveel mogelijk te vermijden. Deze aanpak wordt ook wel 'managing public confidence' genoemd.
Publiekscampagne
De eerste publiekscampagne gaat vanaf mei a.s. van start. Doel van deze campagne - georganiseerd door BZK/PMO in samenwerking met het Millennium Platform - is alle inwoners van Nederland te informeren over de aard van het millenniumprobleem, de aanpak tot 1 januari 2000, (zo mogelijk) de stand van zaken in de 14 maatschappelijk vitale sectoren, en wat men zelf kan doen in en om het huis aan het millenniumprobleem.
Voor de praktische uitvoering van het communicatiebeleid is inmiddels - overeenkomstig het COT-advies - een zogeheten Millennium Informatie Unit (MIU) in het leven geroepen. In deze MIU, die wekelijks bijeen komt, hebben voorlichters zitting van de ministeries van BZK en van Economische Zaken, het Projectbureau Millennium Overheid, het Millennium Platform en van de RVD. Om de opvattingen en gevoelens onder de bevolking te peilen wordt een Millennium Monitor opgezet.
Minister Van Boxtel kondigt aan dat in de volgende rapportage aan de Tweede Kamer de overheid precies zal aangeven in hoeverre zij op dat moment is voorbereid op het millennium. In die rapportage zal eveneens een meer samenhangende beschrijving van de 14 maatschappelijk vitale sectoren worden opgenomen. Van de 14 maatschappelijk vitale sectoren zijn er zeven direct gerelateerd aan de overheid en bij de overheid ligt de aanpak van het millenniumvraagstuk op schema. De minister zal nu naar sectoren buiten de overheid gaan kijken. In een aantal sectoren ligt men ook goed op schema, zoals de energiesector en de drinkwatervoorziening, die al duidelijkheid verschaffen. Sommige sectoren blijven echter nog achter. Minister Van Boxtel kondigt aan dat hij samen met de voorzitter van het Millennium Platform en de betrokken vak-ministers persoonlijk en actief de achtergebleven sectoren zal gaan benaderen om ook daar de noodzakelijke duidelijkheid te verkrijgen.
De voortgangsrapportage is ook te vinden op de website van het Projectbureau Millennium Overheid (PMO): www.pmo.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...