Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieu-inspectie pakt illegale handel CFK-koelkasten aan

Datum nieuwsfeit: 22-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Wit- en bruingoed

Milieu-inspectie pakt illegale handel CFK-koelkasten aan

Tijdens controles naar illegale handel in tweedehands (H)CFK.s houdende koelkasten heeft de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM de illegale export voorkomen van ruim 250 ijskasten naar onder meer Afrika. Daarbij is tegen een van de betrokken bedrijven proces verbaal opgemaakt.
Controles op het naleven van de mededelingsplicht voor importeurs van wit- en bruingoed leidden ertoe dat vrijwel alle in deze steekproef geselecteerde bedrijven alsnog een mededeling indienden. In twee gevallen dreigt de Inspectie met een dwangsom als bij hercontrole blijkt dat bedrijven nog geen mededeling hebben gedaan.

Dat zijn de resultaten van de eerste acties die in het kader van handhaving van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Momenteel bereidt de Inspectie Milieuhygiëne (IMH) nieuwe handhavingsacties tegen de handel in gebruikte (H)CFK-houdende koelkasten voor. Daarnaast wordt in de komende maanden de naleving van de mededelingsplicht van producenten en importeurs van informatie- en communicatie-apparatuur (mobiele telefoons, computers, etc.) onderzocht.

Koelkasten
Per 1 januari 1999 is het verboden om te handelen in gebruikte koel- en vrieskasten, die (H)CFK's bevatten. Het handelsverbod geldt voor zowel de Nederlandse als de internationale handel. Afhankelijk van de handelsbestemming werken IMH en douane samen bij de handhaving. De geconstateerde overtredingen betroffen partijen gebruikte koel- en vrieskasten in een container in de Rotterdamse haven, 100 stuks in een verkoopplaats in Haarlem en 150 bij een handelaar in Deventer. In de eerste twee gevallen waren de apparaten bestemd voor landen in West Afrika, in het laatste geval ging het om de binnenlandse handel. De bedrijven of eigenaren zijn gesommeerd de verboden apparatuur via de gemeente af te laten voeren. De eigenaren in Rotterdam en Haarlem geven gehoor aan deze eis. Tegen de handelaar in Deventer is proces verbaal opgemaakt.
De Inspectie Milieuhygiëne zal haar handhavingsacties op het handelsver-bod voortzetten.

Mededeling
Importeurs en producenten moeten afgedankte wit- en bruingoed inzamelen en verwerken. Daartoe dienen zij een verwijderingsplan in bij de minister van VROM in de vorm van een mededeling. De recente controles van de IMH richtten zich op 17 zogenaamde parallel-importeurs die ook mededelingsplichtig zijn. Dit zijn bedrijven die recht-streeks vanuit het buitenland wit- en bruingoed invoeren en op de Nederlandse markt brengen.

Dwangsom
Twee, in hoofdzaak regionaal opererende, winkelketens hangt een dwangsom boven het hoofd als bij hercontrole blijkt dat nog geen mededeling is ingediend. Een derde landelijk opererende winkelketen zal binnen een maand een mededeling doen. Als gevolg van de controle van de IMH sloten meerdere bedrijven zich aan bij de collec-tieve medede-ling van de NVMP (Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten) waarvan de belangrijkste Nederlandse producenten en importeurs lid zijn. Vijf bedrijven bleken geen mededeling te hoeven doen omdat zij zelf niet importeren.
In de komende maanden zal de handhaving van de
mededelings-verplichting worden voortgezet. De acties zullen zich onder andere richten op producenten en impor-teurs van informatie- en communicatie-apparatuur, zoals mobiele telefoons, computers en note-books.

persvoorlichting milieu

Marja van Paassen

070 339 39 86

faxnummer

070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,

070 339 39 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie