Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste stap naar een Europees asielbeleid

Datum nieuwsfeit: 23-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europa van Morgen

Eerste stap naar een asielbeleid
Als in oktober de EU-regeringsleiders in het Finse Tampere bijeenkomen om over justitie en binnenlandse zaken te debatteren ligt daar een werkdocument van de Europese Commissie over asielbeleid. Op 3 maart is de Commissie het eens geworden over een plan van commissaris Anita Gradin om een brede discussie over de hoofdlijnen van zo’n beleid op gang te brengen.

Die discussie zal in de eerste plaats gevoerd worden met de lidstaten. Daarnaast zullen niet-gouvernementele organisaties worden benaderd en uiteraard ook het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN. Uitgangspunt is de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam waarin een beleid voor migratie, vluchtelingen en asiel is vastgelegd. In de EU zijn al enkele resoluties aanvaard die verwijzen naar de noodzaak van samenhang van het asielbeleid van de lidstaten. In 1994 heeft de Commissie onderstreept dat er een gemeenschappelijk wettelijk instrumentarium moet komen.

Mogelijkheden

Het werkstuk dat de Commissie op 3 maart heeft gepubliceerd is geen voorstel, maar reikt een aantal mogelijkheden aan die de basis kunnen zijn voor het bereiken van overeenstemming. Zo wordt de keuze voorgelegd tussen twee mogelijke wegen. De eerste leidt naar het vastleggen van garanties en bescherming die de zekerheid kunnen geven dat alle lidstaten een rechtvaardige en doelmatige asielprocedure toepassen. De lidstaten hebben daarbij de vrijheid om bepaalde instrumenten en administratieve bepalingen al dan niet toe te passen. De tweede weg is die van een vrij strak voorgeschreven benadering die erop neerkomt, dat voor nationale invulling van het beleid weinig ruimte overblijft. De Commissie geeft de voorkeur aan de eerste weg.
De Commissie is ervan overtuigd dat het niet makkelijk zal zijn om uiteindelijk tot een eenduidig beleid te komen waarin slechts één Europese asielprocedure van kracht zal zijn. Om te beginnen moet uitgemaakt worden wat de gang van zaken zal zijn als zich een asielzoeker aanmeldt. Wie stelt een onderzoek in naar de asielaanvraag, welke criteria moeten gelden en wat gebeurt er bij een negatieve beslissing?
De Commissie heeft een aantal hoofdzaken op een rijtje gezet die bestudeerd dienen te worden. Een belangrijke vraag is in hoeverre het nieuwe beleid rekening moet houden met bestaande resoluties en besluiten. Daarnaast moet worden vastgesteld welke landen veilig genoeg zijn om asielzoekers naar terug te sturen. De Commissie vindt verder dat de asielprocedures niet lang mogen duren; ze is voorstander van een tijdslimiet. Tevens moeten er gemeenschappelijke regels komen voor aanvragen in beroep. Ook de veiligheid die lidstaten de toegelaten asielzoekers biedt moet min of meer uniform zijn. Tot slot is er de vraag op welke gronden een vluchtelingenstatus ingetrokken kan worden. Simon van Putten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie