Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieubeleid Defensie wordt geactualiseerd

Datum nieuwsfeit: 23-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Persbericht

Milieubeleid Defensie wordt geactualiseerd

DV/PB18/99

Den Haag, 23 maart 1999

Op basis van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3), dat vorig jaar februari is gepresenteerd, zal Defensie haar in 1993 uitgebrachte Defensie Meerjarenplan Milieu (DMPM) actualiseren. Naar verwachting zal dit nieuwe meerjarenplan in de tweede helft van dit jaar worden gepresenteerd.

Het NMP3 signaleerde een aantal belangrijke knelpunten in de uitvoering van het milieubeleid. Deze hadden betrekking op klimaatverandering, verzuring, verstoring (met name geluidshinder) en bodemverontreiniging. Bij de uitvoering van het nationale milieubeleid wordt aan deze onderwerpen prioriteit gegeven.

Een meer en concreet toegespitst defensiemilieubeleid kan niet worden geformuleerd zonder diepgaand inzicht in de aard, mate en oorzaken van de milieubelasting van Defensie en de financiële consequenties. Uit de evaluatie van het DMPM is gebleken dat dit inzicht nog onvoldoende ontwikkeld is.

Ter overbrugging van de periode tussen het DMPM van 1993 en het nieuwe meerjarenplan Defensie van 1999 heeft staatssecretaris Van Hoof heden een aantal voorlopige beleidsuitgangspunten geformuleerd en onder de aandacht gebracht van de bevelhebbers. Deze uitgangspunten betreffen onder meer:

* de milieubelasting die door defensie wordt veroorzaakt, dient in principe bij de bron te worden aangepakt.

* er moet worden voldaan aan de geldende milieuwetten en -regelgeving en worden gestreefd naar het continu verbeteren van de milieuprestaties.

* bij het ontwerpen, bouwen, aanschaffen, in dienst stellen en slopen van roerende en onroerende goederen moet steeds milieuverantwoord gehandeld worden.

De milieu-doelstellingen zullen in de toekomst moeten voldoen aan de zogenoemde SMART-criteria: Specifiek, Meetbaar, Actueel, Realistisch en Tijdgebonden. Een dergelijk criterium moet daarbij aan twee eisen voldoen:

1) de nulsituatie moet bekend zijn.
2) het milieudoel moet operationeel, financieel en technisch haalbaar zijn.

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten en criteria zal het nieuwe DMPM-2 worden geformuleerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie