Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Strenge gedragscode voor communicatie Vlaamse ministers

Datum nieuwsfeit: 24-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

Strenge gedragscode voor communicatie Vlaamse ministers

Alle ministers van de Vlaamse regering engageren zich ertoe strenge regels te respecteren voor wat hun externe communicatie tijdens de sperperiode vòòr de verkiezingen betreft. Zij hebben daartoe een gedragscode goedgekeurd die aangeeft welke communicatie-initiatieven wel en welke niet aanvaardbaar geacht worden. Uiteraard slaat deze gedragscode enkel op initiatieven en producten die ten laste zijn van de diensten of instellingen waarvoor zij bevoegd zijn, en niet op initiatieven die vanuit hun persoonlijke verkiezingsuitgaven of die van hun partij bekostigd worden.

De wet betreffende de beperking van verkiezingsuitgaven voorziet een zgn. sperperiode van drie maanden vòòr de verkiezingen.

Vroeger al heeft de Vlaamse regering te kennen gegeven dat zij niet kan aanvaarden gecontroleerd te worden door de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven van het federale Parlement. Zij gaat er immers van uit dat het haaks op de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen staat dat over het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse regering beslist zou worden door een commissie van het federale Parlement. Dit betekent evenwel niet dat de Vlaamse regering zich onttrekt aan de wet op de verkiezingsuitgaven. Integendeel, met hun beslissing van vandaag engageren de Vlaamse ministers zich ertoe de wetgeving op de beperking van de verkiezingsuitgaven zowel naar de letter als naar de geest zeer strikt toe te passen.

De gedragscode die de Vlaamse regering zichzelf oplegt is explicieter en concreter dan de wet en de ad hoc regels van de federale Controlecommissie. Dat betekent bijv. dat de ministers erop zullen toezien dat door de administratie verspreide advertenties, folders, brochures of periodieken enkel verschijnen zonder naamvermelding en beeltenis van de minister. Een woord vooraf kan niet getekend worden door een bij naam genoemde minister. Ook de verspreiding van een uitnodiging vanwege een minister voor een manifestatie wordt niet toegestaan. Zo'n uitnodiging kan alleen wanneer een minister niet bij naam genoemd wordt.

De gedragscode volgt ook strikt de uitzonderingen die de wet op de verkiezingsuitgaven zelf al voorziet. Zo kan een minister wel een interview toekennen aan een krant, tijdschrift of omroep, voor zover het gratis en in het kader van de redactionele bijdragen opgenomen wordt in een gewone aflevering van de krant, het magazine of het programma. Hij kan ook persmededelingen verspreiden, een persconferentie beleggen, en deelnemen aan een verkiezingsdebat op radio en TV.

Is er twijfel of een gepland communicatie-initiatief al dan niet strijdig dreigt te zijn met de gedragscode, dan kan de minister of de administratie het vooraf voor advies voorleggen aan de informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met het oog op eventuele betwistingen zal deze een overzicht van de voorgelegde dossiers en de verstrekte adviezen bijhouden.

Met de nu goedgekeurde gedragscode legt de Vlaamse regering zichzelf duidelijke en gemakkelijk controleerbare regels op, om te vermijden dat haar communicatie in verkiezingstijd ook maar het vermoeden zou opwekken electoraal gericht te zijn.

De volledige tekst van de goedgekeurde gedragscode volgt hierna.

info : Francis Decoster, informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - tel. (02) 553 56 41
e-mail: (informatieambtenaar@vlaanderen.be)

Bijlage

Gedragscode inzake communicatie
voor de ministers van de Vlaamse regering tijdens de sperperiode tot 13/6/1999

1. Reikwijdte van de gedragscode

Deze gedragscode is enkel van toepassing op communicatie- initiatieven die ten laste zijn van de diensten of instellingen die onder de bevoegdheid van een Vlaams minister vallen. Communicatie-initiatieven die bekostigd worden vanuit de persoonlijke verkiezingsuitgaven van de minister of zijn/haar partij vallen uiteraard niet onder de hierna volgende bepalingen.

2. Inleiding

Om te vermijden dat communicatie-initiatieven van Vlaamse ministers bestempeld zouden kunnen worden als verkiezingspropaganda, verbinden de ministers van de Vlaamse regering zich ertoe tijdens de sperperiode de hieronder opgenomen beperkingen in acht te nemen m.b.t. hun communicatie en de communicatie van de diensten en instellingen waarvoor zij bevoegd zijn.

Het is uiteraard onmogelijk hier alle verschillende gevallen en situaties te bespreken die zich kunnen voordoen. Er wordt alleen bij wijze van houvast een overzicht van de meest voorkomende situaties gegeven.

Alle Vlaamse ministers en de diensten en openbare instellingen waarvoor zij bevoegd zijn, dienen zich tijdens de sperperiode tot 13/6/1999 aan deze regels te houden.

2. Niet-toegelaten communicatie-initiatieven

De Vlaamse ministers verbinden zich ertoe zich tijdens de sperperiode te onthouden van volgende communicatie- initiatieven :

a) de publicatie van een affiche, gedrukte of audiovisuele advertentie of betaalde mededeling die de minister bij naam vernoemt of een beeltenis van de minister bevat;

b) de publicatie van een folder, brochure, periodiek of ander drukwerk met een door de bij naam genoemde minister ondertekend (ongeacht of de handtekening van de minister afgebeeld is of niet) of van een beeltenis van de minister vergezeld woord vooraf, of met één of meer beeltenissen van de minister; uitzondering wordt gemaakt voor publicaties die in het buitenland worden verspreid;

c) de verspreiding van een uitnodiging vanwege de minister voor een manifestatie; een uitnodiging die evenwel alleen de titel en niet de naam van de minister vermeldt, wordt wel aanvaardbaar geacht, evenals een uitnodiging die enkel gericht wordt aan een buitenlands publiek;

d) regeringsmededelingen op radio en televisie; uitzondering wordt enkel gemaakt voor dringende gevallen, erkend door de gedelegeerd bestuurder. In zulke gevallen mag de mededeling noch de naam, noch de beeltenis van een minister bevatten en behoort ze enkel zakelijk te zijn.

3. Toegelaten communicatie-initiatieven

Als communicatie-initiatieven die er niet op gericht zijn het electorale resultaat gunstig te beïnvloeden, worden onder meer beschouwd :

a) de organisatie door de minister van of de deelname van de minister aan een persconferentie, voor zover de persconferentie sober gehouden wordt; de verspreiding van persmededelingen, voor zover de verspreiding gebeurt via de gewone verspreidingskanalen en beperkt wordt tot de media en hun vertegenwoordigers;

b) een interview met de minister, voor zover het gratis en in het kader van de redactionele bijdragen opgenomen wordt in een gewone aflevering van de krant, de periodiek of het programma; de publicatie van een vrije tribune of lezersbrief in een krant of periodiek, voor zover niet betaald dient te worden voor de publicatie ervan;

c) de deelname van de minister aan een radio- of TV- programma, op voorwaarde dat dit programma op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels uitgezonden wordt als buiten de verkiezingsperiode, en er niet betaald dient te worden voor de deelname van de minister aan het programma; de deelname van de minister aan een verkiezingsprogramma of -debat op radio of TV;

d) de deelname van de minister aan een door de Vlaamse overheid of een daaraan verbonden instelling georganiseerde manifestatie, voor zover deze manifestatie niet klaarblijkelijk tot doel heeft de minister electoraal voordeel te bezorgen; indien de minister als spreker op de manifestatie optreedt, kan dit in de gewone bekendmaking over de manifestatie vermeld worden.

4. In geval van twijfel

In geval van twijfel of een gepland communicatie- initiatief al dan niet beschouwd kan worden als gericht op de beïnvloeding van het electorale resultaat van een partij of minister, kunnen de ministers of hun diensten het geplande communiatie-initiatief vooraf voor advies voorleggen aan de informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze houdt een overzicht bij van de voorgelegde
dossiers en de verstrekte adviezen.

Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 23 maart 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...