Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek over burgemeesterschap Europa

Datum nieuwsfeit: 24-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De burgemeester beweegt

Prof.dr. Th.A.J. Toonen

Onderzoeksassistentie: Petra Pelkman en Birthe van der Voort

Universiteit Leiden

Het burgemeesterschap in Europa is in beweging. Het is moeilijk met vaste hand een momentopname te maken. Het beeld is niet overal even scherp. Waar het beeld wel scherp is, is het niet zelden achterhaald. Wie, voor een internationaal vergelijkend onderzoek van lokale bestuurstelsels, nominaal de term 'burgemeester' als vertrekpunt neemt, ontdekt vrij snel dat onder dit label functies, functionarissen, posities en rollen van een geheel divers pluimage schuilgaan.

In Groot-Brittannië stuit men op een min of meer ceremoniële figuur. Deze is, vanuit de raad, voor de periode van een jaar benoemd. Het burgemeesterschap is vooral een erebaan met een representatieve taakstelling. Hij zit weliswaar ook de raad voor, maar de macht en het politieke leiderschap liggen elders in het lokale bestuurssysteem.

In Denemarken stuit men op de belangrijkste politicus in het lokale politiek-bestuurlijke systeem. Hij is tevens de spil in het verkeer tussen politiek en ambtenarij. Een staatkundig monistisch stelsel, primaat van de raad, is in bestuurlijk opzicht duaal ingericht door de scheiding van beleid en uitvoering. De burgemeester ontleent veel van zijn macht aan het politiek leiderschap over de ambtelijke organisatie.

In Frankrijk ontmoet men tevens een persoon die in de lokale politiek centraal staat maar zijn macht niet ontleent aan zijn positie ten opzichte van de ambtelijke organisatie, maar aan politieke netwerken. De Franse burgemeester vormt bij uitstek het symbool van de lokale politieke gemeenschap. Hij noch zijn lokale organisatie beschikt echter over veel taken en bevoegdheden. Evenmin heeft hij de beschikking over een uitvoerige ambtelijke organisatie. De Franse burgemeester ontleent zijn macht, en die is niet te onderschatten, aan politieke belangenbehartiging, zowel naar de individuele burger als naar hogere overheden.

In België ontmoet men een centraal benoemde functionaris, die echter primair een lokale politieke figuur blijkt te zijn. Duidelijke verschillen in rolopvatting tussen Waalse en Vlaamse soortgenoten zijn vooral terug te voeren op een Franse dan wel meer op Noord-Europees getinte politieke cultuur.

In Duitsland kan elke deelstaat een eigen lokaal bestuurssysteem instellen, dit heeft ertoe geleid dat de bestuursmodellen verschillen. Zowel de direct gekozen burgemeester als de indirect gekozen variant zijn aanwezig in de verschillende deelstaten. De taken die de burgemeester vervult, kunnen tussen de deelstaten ook aanzienlijk verschillen.

Toonen heeft getracht een systematische vergelijkende analyse te plegen om de andere Europese landen te kunnen vergelijken met het Nederlandse burgemeesterschap. Hij tekent echter aan dat door ook te kijken naar de verschillende lokale bestuurstelsels pas een vergelijkend beeld kan worden gegeven.

De integrale tekst van dit onderzoek kunt u hier downloaden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie