Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervagen en antwoorden Defensie oevr 'onderzoek Lukavac'

Datum nieuwsfeit: 24-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Uw brief 1-3-1999
Uw kenmerk 2989908600
Ons nummer D 99000931 Datum 22 maart 1999

Onderwerp: Vragen van het Tweede-Kamerlid Harrewijn over het "onderzoek Lukavac"

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid der Staten-Generaal, de heer Harrewijn.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Bijlage behorende bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie nr. D 99000931 d.d. 22 maart 1999

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Harrewijn (GroenLinks) over het "onderzoek Lukavac" (nr.2989908600)

Vraag 1: Kan de kamer inzage verkrijgen in de resultaten van TNO, de ARBO-dienst van de Koninklijke Landmacht en het onderzoeksbureau DHV inzake "onderzoek Lukavac"?

antwoord:. Ik heb op 26 februari 1999 met mijn brief P/99001368 het rapport van TNO Preventie en Gezondheid, alsmede de aanbevelingen van de begeleidingscommissie en de samenvattingen van de onderzoeken, aan de Kamer aangeboden.

Vraag 2: Betreurt u het feit dat er niet in een eerder stadium gereageerd is op de klachten van militairen die in 1994-1995 in het Bosnische Lukavac verbleven? Deelt u de mening dat er doeltreffender gereageerd moet worden op gezondheidsklachten in het eerste stadium dat zij optreden?

antwoord: De militaire gezondheidszorgdiensten ('de onderdeelsartsen') hebben tijdig en adequaat zorg verleend aan militairen die zich met klachten meldden. Helaas kon pas in een relatief laat stadium in de individueel gerapporteerde klachten een patroon worden ontdekt. Herkenning van dit patroon maakte een meer doeltreffende reactie mogelijk. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de "Begeleidingscommissie Gezondheidsonderzoek Unprofor" zal worden bekeken hoe de medische zorg bij uitzendingen zodanig kan worden ingericht dat eerder een mogelijk patroon in gelijksoortige klachten kan worden onderkend.

Vraag 3:In welk stadium verkeert de ontwikkeling van een integraal zorgmodel voor uitgezonden militairen?

antwoord:. Defensie kent integrale zorg. Iedere militair met gezondheidsklachten kan een beroep doen op militair geneeskundige en psychologische hulpverlening. Voor specialistische hulp beschikt Defensie over het Centraal Militair Hospitaal. Ook is sprake van een goede nazorg. De psychologische nazorg bestaat onder meer uit debriefings en terugkeergesprekken na thuiskomst. Bovendien wordt alle uitgezonden militairen enkele maanden na terugkeer een nazorgvragenlijst toegezonden op basis waarvan - indien nodig - hulp kan worden aangeboden. Overigens zal - mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de "Begeleidingscommissie Gezondheidsonderzoek Unprofor" - worden onderzocht hoe de 'medische' zorg bij uitzendingen zodanig kan worden ingericht dat eerder een mogelijk patroon in gelijksoortige klachten kan worden onderkend. 4. Zoals wordt aanbevolen door de"Begeleidings-commissie Gezondheidsklachten Unprofor", zal Defensie onderzoek blijven doen naar de relatie tussen militair optreden en het ontstaan van gezondheidsklachten. Internationale contacten zullen waar nodig geïntensiveerd worden. Zoals ik u met mijn brief van 21 september 1998 (Kamerstukken 21.490, nr. 22) meldde, wordt ook het onderzoek naar de Cambodja-klachten voortgezet. De eerste fase van het onderzoek betrof individueel medisch onderzoek van slechts een klein gedeelte van militairen met gezondheidsklachten. Vervolgonderzoek was derhalve gerechtvaardigd, mede omdat mogelijk een of meer gemeenschappelijke oorzaken van de klachten zouden kunnen worden gevonden. In het onderhavige geval (Lukavac) is het niet zinvol het onderzoek voort te zetten. Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding te veronderstellen dat een vervolgonderzoek meer informatie zou opleveren over de factoren die de gezondheidsklachten hebben veroorzaakt. Ook zijn alle militairen met klachten, die daar prijs op stelden, individueel onderzocht en waar nodig doorverwezen voor verdere (specialistische) behandeling. 5. Het rapport en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie geven een aantal beleidsaanbevelingen, die thans worden bestudeerd. Uiteraard kan ik, zo kort nadat ik de aanbevelingen heb ontvangen, nog niet alle concrete maatregelen kenbaar maken. Wel kan ik toezeggen dat de aanbeveling meer en tijdiger aandacht te geven aan de milieuaspecten van de plaatsen waar tijdens uitzendingen eenheden gelegerd worden, door mij zal worden overgenomen. Ik zal daarbij aansluiten bij de procedures bij oefeningen zoals die ontwikkeld zijn naar aanleiding van de asbestproblematiek in Polen (Aanhangsel van de Handelingen, 1997-1998, nr. 140 en 142). Ook zal het daarbij te gebruiken milieuprotocol worden verbeterd. De registratie van medische gegevens en de medische nazorg zullen zo worden ingericht dat eerder en systematisch klachten op groepsniveau kunnen worden gesignaleerd.

Vraag 4: Zijn er nog aanknopingspunten om het onderzoek naar de mogelijke schadelijke effecten van oorlogsomstandigheden op de gezondheid van uitgezonden militairen voort te zetten? Zo ja, welke?

antwoord: Zoals wordt aanbevolen door de"Begeleidings-commissie Gezondheidsklachten Unprofor", zal Defensie onderzoek blijven doen naar de relatie tussen militair optreden en het ontstaan van gezondheidsklachten. Internationale contacten zullen waar nodig geïntensiveerd worden. Zoals ik u met mijn brief van 21 september 1998 (Kamerstukken 21.490, nr. 22) meldde, wordt ook het onderzoek naar de Cambodja-klachten voortgezet. De eerste fase van het onderzoek betrof individueel medisch onderzoek van slechts een klein gedeelte van militairen met gezondheidsklachten. Vervolgonderzoek was derhalve gerechtvaardigd, mede omdat mogelijk een of meer gemeenschappelijke oorzaken van de klachten zouden kunnen worden gevonden. In het onderhavige geval (Lukavac) is het niet zinvol het onderzoek voort te zetten. Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding te veronderstellen dat een vervolgonderzoek meer informatie zou opleveren over de factoren die de gezondheidsklachten hebben veroorzaakt. Ook zijn alle militairen met klachten, die daar prijs op stelden, individueel onderzocht en waar nodig doorverwezen voor verdere (specialistische) behandeling.

Vraag 5: Welke preventieve maatregelen worden er naar aanleiding van het rapport genomen?

antwoord: Het rapport en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie geven een aantal beleidsaanbevelingen, die thans worden bestudeerd. Uiteraard kan ik, zo kort nadat ik de aanbevelingen heb ontvangen, nog niet alle concrete maatregelen kenbaar maken. Wel kan ik toezeggen dat de aanbeveling meer en tijdiger aandacht te geven aan de milieuaspecten van de plaatsen waar tijdens uitzendingen eenheden gelegerd worden, door mij zal worden overgenomen. Ik zal daarbij aansluiten bij de procedures bij oefeningen zoals die ontwikkeld zijn naar aanleiding van de asbestproblematiek in Polen (Aanhangsel van de Handelingen, 1997-1998, nr. 140 en 142). Ook zal het daarbij te gebruiken milieuprotocol worden verbeterd. De registratie van medische gegevens en de medische nazorg zullen zo worden ingericht dat eerder en systematisch klachten op groepsniveau kunnen worden gesignaleerd.

Vraag 6: In hoeverre is er enig verband tussen de ziekteverschijnselen van voormalige Cambodja militairen en de militairen die in Bosnie en Afrika hebben gediend?

Vraag 7: In hoeverre zijn er overeenkomsten in de ziekteverschijnselen van Nederlandse uitgezonden militairen en bijvoorbeeld Britse en Amerikaanse militairen die uitgezonden zijn?

antwoord 6 en 7. Het Post Cambodja Klachten Onderzoek, de talrijke publikaties over het 'Gulf War'syndroom en de rapporten van de doorlopende nazorgonderzoeken van de krijgsmachtdelen geven min of meer dezelfde bevindingen: een vijfde van de militairen rapporteert na uitzending a-specifieke klachten; een klein percentage heeft ernstige klachten. Ook de psychologische problemen komen goeddeels overeen. Genoemde percentages worden steeds gevonden, zowel bij onderzoeken in Nederland als in het buitenland. Uit de onderzoeken blijkt ook, dat over de oorzaken van die problemen doorgaans weinig duidelijk wordt en dat er weinig aanknopingspunten voor behandeling zijn.
_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...