Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eind 1998 897.400 arbeidsongeschikten in Nederland

Datum nieuwsfeit: 24-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


LISV

Eind 1998 897.400 arbeidsongeschikten

Kerncijfers sociale werknemersverzekeringen december 1998

Eind 1998 897.400 arbeidsongeschikten

9.500 mensen met meer uitkeringen dubbel geteld

Arbeidsongeschikte mensen kunnen één of meer uitkeringen hebben. Eind 1998 waren er 897.400 arbeidsongeschikten. Het aantal uitkeringen dat zij hadden kwam uit op 906.900. Dit betekent dat 9.500 mensen meer dan één uitkering hadden. Tot dusver werd ervan uitgegaan dat er meer dan 900.000 mensen met een uitkering zouden zijn.

Deze cijfers zijn het resultaat van nader onderzoek van het Lisv van de statistische gegevens. Begin februari werd gemeld dat er eind oktober 1998 899.000 mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid waren. Rekening houdend met dubbeltellingen komt dit cijfer voor eind oktober nu uit op 891.900.

Het verschil in de tellingen is te verklaren uit de per 1 januari 1998 in werking getreden wet Pemba waarbij de AAW werd opgeheven. Sinds die tijd zijn er drie wetten op grond waarvan een arbeidsongeschikte een uitkering kan krijgen, de WAO (voor werknemers), de WAZ (voor zelfstandigen) en de Wajong (voor jonggehandicapten). Het is sindsdien mogelijk dat één en dezelfde persoon verschillende uitkeringen krijgt. Zo kan bijvoorbeeld een zelfstandige die arbeidsongeschikt is geraakt en daarna (gedeeltelijk) aan de slag gaat als werknemer, maar toch weer uitvalt, zowel een WAZ- als een WAO-uitkering hebben. In principe zijn combinaties mogelijk van alle drie de wetten. In totaal was er in 1998 in bijna 9.500 gevallen sprake van samenloop van uitkeringen. De combinatie WAO en WAZ komt het meeste voor: bijna 4.100 keer. In ruim 2.000 gevallen was sprake van een combinatie WAO en Wajong. Daarnaast kregen ruim 1.700 mensen een uitkering van twee uitvoeringsinstellingen en werden daarom twee keer geteld.

Het aantal arbeidsongeschikte mensen is in 1998 toegenomen met 32.600; eind 1997 waren er 864.800 arbeidsongeschikten. Deze stijging is voor meer dan de helft toe te schrijven aan een eenmalige toename met 16.500 mensen die voorheen een uitkering ontvingen van het ABP. Toch is met de toename van het aantal arbeidsongeschikten met 16.100 sprake van een trendbreuk met voorgaande jaren. Als gevolg van maatregelen om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen nam het aantal toen af tot 855.300 eind 1996. Het hoogste aantal werd eind 1993 bereikt met 921.000 arbeidsongeschikten.

De bijstelling van de cijfers heeft een verlagend effect op het arbeidsongeschiktheidspercentage, dat aangeeft welk percentage van de verzekerden recht heeft op een uitkering. Eind 1997 komt dit percentage nu uit op 9,5. Eerder werd een percentage van 9,7 gepubliceerd. Voor 1998 is het percentage nog niet te berekenen, omdat de omvang van de beroepsbevolking nog niet bekend is. Eind 1994 was het arbeidsongeschiktheidspercentage nog 10,8.
In 1997 werd f 21,191 mld. uitgekeerd (incl. overhevelingstoeslag, excl. werkgeverslasten). De totale lasten van de arbeidsongeschiktheidsfondsen in 1997 kwamen uit op f 24,1 mld. In 1998 komen de totale lasten naar verwachting uit op ca. f 26,6 mld. (excl. eigen risicodragers).

Eind december 1998 zijn er 731.000 mensen met een uitkering WAO, 57.200 mensen hebben een WAZ-uitkering en 118.700 jongeren hebben een uitkering Wajong.

Ontwikkeling uitkeringen Werkloosheidswet
Het aantal uitkeringen Werkloosheidswet is in de laatste twee maanden van 1998 gestegen tot 273.000; eind oktober waren dit er nog 257.000. Eind 1998 zijn er 62.000 uitkeringen minder dan eind 1997; een daling met 18,5. De toename van het aantal uitkeringen in november en december 1998 is vooral toe te schrijven aan de invloed van seizoenswerkloosheid.

Ontwikkeling uitkeringen Ziektewet
Het gemiddeld aantal uitkeringen (vangnet)Ziektewet is in de maanden november en december van 1998 vrijwel gelijk gebleven. Het totaal gemiddeld aantal uitkeringen steeg van 108.000 in oktober naar 110.000 in november. In december bleef dit aantal gelijk. Aan het eind van 1997 waren er gemiddeld 92.000 ZW-uitkeringen. Eind december waren er gemiddeld 49.000 uitkeringen in verband met zwangerschap, 34.000 uitkeringen werden verstrekt aan flexwerkers, ontvingen 22.000 werklozen een ZW-uitkering en waren er 5.000 uitkeringen voor de overige groepen met recht op een (vangnet)ZW-uitkering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Schmidt, tel. 020 5047617 of Dianne Paarhuis, tel. 020 5047678

24 mrt 99 15:05

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie