Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over "abortusboot"

Datum nieuwsfeit: 25-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling

Afdeling Sociaal Beleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 maart 1999
Kenmerk DSI/SB-265/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de leden Verhagen en

Van Ardenne-van der Hoeven over "abortusboot" voor de

kusten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 10 maart 1999 kenmerk 2989909260, waarbij gevoegd waren de door de leden Verhagen en

Van Ardenne-van der Hoeven overeenkomstig de artikelen 134 en 135 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens


2989909260

Antwoord van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Verhagen en Van Ardenne-Van der Hoeven

Vraag 1

Willen Nederlandse feministen en medici een "abortusboot" laten uitvaren naar de kusten van Azië, Afrika en Latijns-Amerika om buiten de territoriale wateren vrouwen te helpen die ongewenst zwanger zijn?

Antwoord:

Ja. Dr. Rebecca Gomperts, abortusarts te Amsterdam, heeft in overleg met enkele vrouwenorganisaties een dergelijk initiatief gelanceerd.

Vraag 2

Is het bericht waar dat U niet onwelwillend staat tegenover subsidiëring van dit abortusbootproject en U de initiatiefnemers uitnodigt een projectvoorstel in te dienen?

Antwoord:

Desgevraagd heb ik gerefereerd aan de conferentie "Cairo +
5" die pas in Den Haag had plaatsgevonden. Vele sprekers wezen bij die gelegenheid op het feit dat Nederland de laagste abortuscijfers ter wereld kent. Ondertussen sterven in de Derde Wereld jaarlijks vele vrouwen onnodig aan de gevolgen van onoordeelkundig uitgevoerde abortussen. Ik concludeerde derhalve dat het idee van de initiatiefneemster ten minste een concreet antwoord op een concreet en schrijnendprobleem behelst, maar evenzeer een aantal haken en ogen kent, o.m. op het terrein van het internationale zeerecht en v.w.b. kosteneffectiviteit.

Ik heb de initiatiefnemers dan ook niet uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen; wel heb ik laten weten een eventueel voorstel serieus te zullen bekijken.

Vraag 3

Bent U niet van mening dat dergelijke projecten juist het draagvlak voor family-planning en het gebruik van anti-conceptiemiddelen in de betreffende landen aantasten?

Antwoord:

Dat is de vraag. Geen vrouw ter wereld opteert voor abortus als anti-conceptiemiddel. De in de vraag genoemde contekst en de beschikbaarheid van anti-conceptiemiddelen is inderdaad cruciaal, teneinde abortus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee is evenwel het concrete probleem waaraan ik in mijn antwoord op vraag 2 refereerde niet opgelost.

Vraag 4

Zo nee, kunt U dit dan nader motiveren?

Antwoord:

Zie 3.

Vraag 5

Denkt U niet dat dit soort activiteiten die juist beogen de nationale wetgeving te ontlopen contraproductief kunnen werken op de bereidheid van politici in de betreffende landen om mee te werken aan family-planningsprojecten?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van de nadere invulling van het initiatief. Overigens is gebrek aan faciliteitenvoor veilige abortus niet altijd het gevolg van nationale wetgeving.

Vraag 6

Meent U niet dat door de financiering van dit soort projecten de Nederlandse bijdrage (4% van de OS-begroting) ten behoeve van reproductieve gezondheidszorg en family-planning in een kwaad daglicht komt te staan waardoor landen minder genegen zullen zijn met Nederland samen te werken?

Antwoord:

Nederland voert een beleid van goede voorlichting en ruime beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen gekoppeld aan het bepleiten van het niet strafbaar stellen van abortus. De ervaring leert dat een dergelijk beleid leidt tot een hoog gebruik van voorbehoedsmiddelen en een laag abortuscijfer. Hoewel ik mij bewust ben van het feit dat de export van Nederlandse visies naar andere culturen een ingewikkelde materie is, ben ik ook van mening dat de resultaten van dit beleid vanuit meerdere gezichtspunten dermate gunstig zijn -zoals onderkend door meerdere sprekers (o.m. mevrouw Clinton en mevrouw Sadik, president van UNFPA) tijdens hogergenoemde Haagse conferentie- dat de kennis erover op ruime schaal beschikbaar moet zijn. De nadere uitwerking is afhankelijk van de mogelijkheden, die per land kunnen verschillen.

Vraag 7

Hoe verhoudt eventuele subsidiëring van dit soort projecten zich tot de door U voorgestane ownership, partnership en grotere betrokkenheid van de regering van de ontvangende landen bij de ontwikkeling van projecten en programma's?

Antwoord:

Ownership en partnership zijn inderdaaduitgangspunten van mijn beleid. Net zoals het mijn uitgangspunt is bij te dragen aan vrouwenrechten die deel uitmaken van internationaal aanvaarde mensenrechten. Vastgesteld kan worden dat die honderdduizenden vrouwen die nu op onveilige wijze abortus ondergaan een duidelijk draagvlak vormen in de ontvangende landen voor het zoeken naar oplossingen voor dit probleem.

Vraag 8

Waarom acht U het onwenselijk dat Memisa een ziekenhuis runt in een ontwikkelingsland en staat U wel sympathiek tegenover het runnen van een varende abortuskliniek door Nederlandse artsen?

Antwoord:

Met de uitspraak dat ik het onwenselijk achtte dat Memisa een ziekenhuis runt heb ik willen zeggen dat het verstrekken van voor ieder toegankelijke basisgezondheidszorg, inclusief reproductieve gezondheidszorg, in principe een verantwoordelijkheid van de overheid is. Dat geldt ook voor ontwikkelingslanden, maar zolang die deze taak nog niet op eigen kracht kunnen realiseren blijft om humanitaire redenen tijdelijk hulp nodig. De gedachte achter de varende abortuskliniek kan per definitie niet zijn het op structurele basis verstrekken van zorg maar is eveneens humanitair van aard. Tevens is hier sprake van het element van bewustmaking.

Vraag 9

Welke projecten die beogen de nationale wetgeving in ontwikkelingslanden te ontlopen gaat U in de toekomst nog meer financieren?

Antwoord:

Ik ondersteun geen activiteiten die in strijd zijnmet de wetgeving van het ontvangende land. Wel is het mogelijk om groepen te steunen die actie voeren om wijzigingen in wetgeving tot stand te brengen, bijvoorbeeld activiteiten om vrouwenbesnijdenis te verbieden. De Kamer heeft een dergelijk beleid aangemoedigd, bijvoorbeeld via de zogeheten motie Aarts c.s., die leidde tot het instellen van een budget ter ondersteuning van organisaties die zich verzetten tegen dictatuur.

Vraag 10

Hoe zou de Nederlandse regering reageren op de financiering door derde landen van een abortusboot voor de kust van Nederland die beoogt de Nederlandse wetgeving te ontlopen?

Antwoord:

Als een dergelijke situatie zich ooit zou voordoen zal de regering deze vraag gaarne beantwoorden aan de hand van de zich concreet voordoende feiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...