Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak De Vries bij uitreiking certificaten docenten

Datum nieuwsfeit: 25-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak minister mr. K.G. de Vries

Nr. 99/46
25 maart 1999

Embargo:
25 maart 1999 tot

14.30 uur

Toespraak door minister mr. K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste ISO-certificaten voor vakbekwaamheid aan docenten/trainers in het vakgebied van sociale zekerheid, werk en inkomen op 25 maart in Den Haag.

Hartelijk welkom hier op het ministerie. Het is voor u, docenten en trainers, vandaag een bijzondere gelegenheid. Maar dat geldt ook voor ons als departement. Want het gebeurt niet vaak dat wij zoveel mensen uit de praktijk van het vakgebied sociale zekerheid, werk en inkomen tegelijk op bezoek krijgen.

Vandaag is het precies zeven maanden geleden dat het tweede kabinet-Kok zich presenteerde in het parlement. Het zijn lange maanden geweest. Er is hard gewerkt aan wat gerust een kernonderwerp van het regeerakkoord kan worden genoemd en dat u, mensen uit de praktijk, direct aangaat: de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en de herinrichting van de taken van Arbeidsvoorziening.

Zoals u wellicht al hebt gehoord of gelezen heeft het kabinet de afgelopen week overeenstemming bereikt over hoe die nieuwe structuur er in de volgende eeuw uit kan zien. Daarmee wordt een nieuwe mijlpaal bereikt in het lange proces van fundamentele hervormingen in de uitvoering van de sociale zekerheid. Een proces dat begon met het rapport van de parlementaire enquêtecommissie sociale verzekeringen in
1993 en dat in de eerste jaren van de volgende eeuw zal worden afgerond.

Ik zal u niet vermoeien met een lange uiteenzetting van het kabinetsstandpunt. Ik volsta met een paar hoofdlijnen. Die zijn helder en eenvoudig. Er komen ruim 200 Centra voor Werk en Inkomen verspreid over het hele land. Daar kunnen mensen zonder baan terecht voor werk en een uitkering. We willen de slag maken naar een klantvriendelijke en op werk gerichte uitvoeringsorganisatie.
De nieuwe structuur waarborgt dat de beoordeling van het recht op een uitkering en het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt in het publieke domein blijven.

Maar de kabinetsvoorstellen voorzien tevens in zoveel mogelijk marktwerking. Op die manier kunnen de uitvoeringskosten lager worden, kan de klantgerichtheid worden verbeterd, en kan het aanbod van diensten voor arbeidsbemiddeling gevarieerder worden.

De klant staat dus centraal. Stipte en rechtmatige toekenning van uitkeringen blijft belangrijk, maar het zo snel mogelijk weer vinden van werk komt voorop te staan. Activering en reïntegratie, daar gaat het om. Het is zaak daarop zoveel mogelijk onze mensen en middelen te richten.

Het concept is helder, maar natuurlijk nog abstract. Waar het uiteindelijk om gaat is dat wat we nu op papier hebben gezet straks handen en voeten krijgt in de praktijk. Dat het ook echt gaat werken.
En daarvoor is nodig dat achter de loketten mensen werken die professioneel zijn. Niet alleen achter de loketten van de Centra voor Werk en Inkomen, maar ook bij de gemeenten, bij de uitvoeringsinstellingen en bij de andere aanbieders van diensten voor reïntegratie en arbeidsbemiddeling. Juist straks, in de nieuwe structuur, is er grote behoefte aan medewerkers die met verstand en gevoel dienstverlening aan de cliënten willen vormgeven.

Vandaar dat ik uw komst vandaag op prijs stel. Het is goed om te weten dat het veld niet heeft stilgezeten terwijl Den Haag druk doende was met de nieuwe spelregels. Sociale zekerheid is meer dan een kwestie van goede regels. Sociale zekerheid is vooral ook een vak. En uit dat inzicht is bij gemeenten jaren geleden het initiatief ontstaan om toe te werken naar certificering van vakbekwaamheid van docenten en trainers in de sociale zekerheid. Een initiatief dat later is verbreed tot de uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid en de cao-partners. En naar ik begrijp is er momenteel overleg gaande met Arbeidsvoorziening en met het procesmanagement van SWI om ook hen te betrekken bij het proces van certificering.

Ik hoop dat die gesprekken tot vruchtbare resultaten leiden. Want een activerende sociale zekerheid vraagt om een zo breed mogelijke samenwerking. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is juist daarop gericht. En het lijkt mij dan logisch dat ook op het punt van de kwaliteitsbewaking van opleidingen en trainingen partijen elkaar weten te vinden en samen optrekken.

Certificering van de vakbekwaamheid past in het streven naar verbetering van de dienstverlening aan de cliënt. Maar dat is niet het enige. Stimulering van de vakbekwaamheid is ook in het belang van de medewerkers zelf. Want het is duidelijk dat in de toekomst de eisen die worden gesteld aan medewerkers in de sociale zekerheid en aan al degenen die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling en reïntegratie alleen maar hoger zullen worden. De medewerker van morgen zal steeds meer een professional zijn die op meerdere terreinen thuis is en die breed inzetbaar is op het hele vakgebied van sociale zekerheid, werk en inkomen.

Investeren in scholing en vakbekwaamheid is goed voor de weerbaarheid en de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het is een algemene wijsheid, maar daarom zeker ook van toepassing voor de mensen die werken bij de Centra voor Werk en Inkomen, bij de gemeenten, bij Arbeidsvoorziening en bij de uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid.

Ik hoop dan ook van harte dat u, docenten en trainers, drukke tijden tegemoet gaat. Dat de vraag naar uw diensten flink gaat toenemen. Want dat is in het brede belang van een professionele sociale zekerheid. Veel succes en van harte gefeliciteerd met uw certificaat van vakbekwaamheid.


- LET OP EMBARGO -

25 mrt 99 14:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie