Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internet verspreidt zich als olievlek over Nederland

Datum nieuwsfeit: 25-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIM

Derde Nationale Internet Monitor wijst uit:

Internet verspreidt zich als een olievlek over Nederland

Het telefonische gedeelte van de derde Nationale Internet Monitor (maart 99), door het Amsterdamse marktonderzoekbureau Pro Active, onder 3000 Nederlanders, laat zien dat Internet in de afgelopen 5 maanden een zeer sterke groei heeft doorgemaakt.

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat de afgelopen 14 dagen minimaal 1 keer online is geweest, bedraagt inmiddels bijna 19% (2,3 miljoen). Op jaarbasis betekent dat een stijging met 59%. Als dit tempo van stijging zich blijft voordoen dan zal in 2002 het percentage van 50% worden overschreden! Bij de inkomensgroep boven 2 maal modaal is dat nu reeds het geval.

Ook E-Commerce groeit sterk. Ruim 4% van de Nederlanders (500.000) zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben. Op jaarbasis is dat een stijging van meer dan 100%. Ook hier is er een groot verschil in gedrag naar inkomen.

In het kader van de Nationale Internet Monitor, van het Amsterdamse marktonderzoekbureau Pro Active, wordt naast een online onderzoek onder meer dan 16.000 Nederlandse Internet gebruikers, ook een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 3000 Nederlanders. Aangezien dit onderzoek vijf maanden geleden, bij de tweede versie van dit onderzoek

(oktober 98) op een identieke wijze is uitgevoerd zijn vergelijkingen in de tijd zeer goed te maken. Het sterke groeitempo van Internet in Nederland valt hierbij goed te herkennen. (Het telefonische onderzoek is beide keren uitgevoerd met behulp van het CATI-systeem van Inter/View International).

De belangrijkste bevindingen van het net afgeronde onderzoek zijn:

* Het aandeel Nederlandse Internet gebruikers dat opgeeft de afgelopen 14 dagen één of meer keren online te zijn geweest, is gestegen van 15,0 naar 18,6% (1,8 naar 2,3 miljoen). Per gemiddelde dag is dit percentage gestegen van 6,9 naar 9,4%. Dit houdt in dat dagelijks al meer bijna 1,2 miljoen der Nederlanders verbinding legt met Internet.

* E-Commerce begint zich nu ook te ontwikkelen in Nederland. 4,2% (was 2,9%) zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben. Een stijgingspercentage op jaarbasis van meer dan 100%.

* In de onderzoeksperiode van 2 weken is voor meer dan 50 miljoen gulden via Internet besteld, waarvan ruim 60% een zakelijke achtergrond had. De aankopen betreffen vooral hardware en software. Het groeitempo van de omzet is meer dan 200% op jaarbasis. De omzet in oktober 1998 was 35 miljoen gulden.

Opmerkelijk hierbij is dat deze cijfers per capita goed vergelijkbaar zijn met die van de USA van ongeveer 2 jaar geleden. Bezien we de ontwikkelingen daar in de afgelopen 2 jaren, dan zien we tijdens deze periode een voortzetting van het voorafgaande groeitempo. Hieruit kan worden opgemaakt dat het gemeten groeitempo in Nederland zich de komende 2 jaar zal blijven voordoen.

Het onderzoek geeft ook informatie over de ontwikkelingen van het Internet gebruik naar geslacht, leeftijd en inkomen. Dan is vast te stellen dat de ontwikkelingen niet geheel parallel lopen:

* Bij mannen is 25% in de afgelopen 14 dagen online geweest, terwijl dat bij de vrouwen 13% is. Vrouwen zijn snel de achterstand aan het inlopen. In dit tempo zal het aandeel mannen en vrouwen in 2001 gelijk zijn geworden.

* Het aandeel dat online is geweest in de leeftijdsgroepen 15-24, 25-34 en 35-49 ligt inmiddels vrijwel gelijk (rond de 23%). Alleen de groep boven de 50 jaar zit nog maar op 9%. Deze groep vertoont echter ook een sterke groei.

* Het verschil in gebruik van internet naar inkomen is enorm. De tweedeling tekent zich hierbij duidelijk af. Bij de groep onder modaal is dat 13%, modaal 19%, 1-2 modaal 39% en meer dan 2 maal modaal 52%. De groei is de afgelopen vijf maanden het sterkst geweest in de categorie 1-2 modaal (van 21 naar 39%!).

* De ontwikkeling van E-Commerce naar demografische kenmerken volgt op afstand de trend die hierboven staat beschreven. 5,8% van de Nederlandse mannen zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben, tegenover 2,7% van de vrouwen. Gekeken naar leeftijd zegt circa 5,5% van de leeftijdsklassen tot 50 jaar wel eens iets gekocht te hebben en van de groep boven de 50 is dat 2,1% (vijf maanden geleden was dat nog maar 0,3%). Naar welstand zijn de verschillen het grootst: 2,6% van de groep beneden modaal en 14,5% van de groep met een inkomen van meer dan 2 maal modaal geven op iets gekocht of besteld te hebben via Internet.

In de USA is aangetoond dat Internet de technologie is die zich het snelste verspreid qua gebruik van alle nieuwe technologieën die ooit zijn geïntroduceerd (2,5 a 3 keer zo snel als bij voorbeeld televisie.) Dat blijkt in Nederland dus ook het geval te zijn. Als de start van Internet, althans het World Wide Web, geplaatst wordt in 1994 dan zal in ongeveer 8 jaar een dekking worden gehaald van 50% van de bevolking. Televisie heeft daar in Nederland ruim 20 jaar over gedaan.

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

****Zie voor tabellen het originele bericht****

T O T A A L

G E S L A C H T

Groei %

Man

Groei %

Vrouw

Groei %

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

per jaar

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

34,1

36,7

18

20,2

25,3

61

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

14,2

13,9

12,1

10,1

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

48,3

50,6

12

32,3

35,4


is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

22,1

24,4

25

8,0

13,1

154

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

6,6

7,3

6,0

6,6

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

10,4

12,7

53

3,4

6,2

193

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

18,7

22,2


5,4

9,8

198

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,5

5,5

4,3

4,1

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


7,4

8,7


1,6

7,2

804

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

4,7

5,8

59

1,1

2,7

344

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

0,9

1,9

240

0,4

1,0

384

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

T O T A A L

L E E F T I JD

Groei %

15-24 jaar

25-34 jaar

35-49 jaar

>50 jaar

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

36,1

34,0

31,5

39,0

33,9

38,5

14,3

18,1

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

15,8

16,6

17,8

13,5

14,5

14,1

8,7

7,1

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

51,9

50,6

49,3

52,5

48,4

52,6

23,0

25,2

is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

23,6

22,5

19,7

24,6

18,1

23,2

5,2

9,4

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

5,7

7,2

7,2

7,2

6,3

6,9

6,9

6,9

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

9,6

11,6

10,1

12,7

8,2

11,4

2,6

4,6

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

18,5

19,2

17,0

21,9

13,6

19,4

4,3

7,6

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,0

5,1

5,7

5,2

5,2

4,9

4,3

4,7

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


6,6

7,0

6,9

8,2

5,0

6,8

1,3

2,5

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

3,9

4,9

5,6

6,0

3,3

5,2

0,3

2,1

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

1,5

1,4

0,6

2,1

1,1

2,3

0,0

0,4

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

T O T A A L

W E L S T A N D

Groei %

Beneden modaal

Modaal

1-2 modaal

> 2 modaal

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

13,9

16,9

21,8

30,3

35,5

54,8

62,0

66,9

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

8,9

9,4

12,1

11,3

16,8

12,0

19,9

16,4

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

22,8

26,3

33,9

41,6

52,3

66,8

81,9

83,3

is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

9,1

12,3

9,5

19,4

20,7

39,2

40,4

51,8

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

6,3

7,9

7,2

6,8

6,6

7,0

7,2

7,2

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

4,1

7,0

4,9

9,4

9,8

19,6

20,8

26,6

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

8,1

11,0

7,7

15,4

16,2

12,6

34,0

44,9

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,1

6,1

5,8

4,6

5,5

5,1

5,1

5,1

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


2,9

4,8

3,2

5,1

6,4

4,6

12,4

16,3

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

1,9

2,6

2,5

3,8

3,0

9,1

10,9

14,5

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

0,9

1,0

0,5

1,6

0,8

2,4

1,7

5,8

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...