Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Regeling huurdersinspraak noodzakelijk'

Datum nieuwsfeit: 29-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Regeling huurdersinspraak bij toezicht op woningcorporaties noodzakelijk

Er zou een aparte wet moeten komen die de belangenbehartiging en inspraak voor huurders regelt. Het huidige Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) geeft onvoldoende waarborgen voor het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van woningcorporaties. Dit concludeert Annelies Doornbosch in het rapport Overheidstoezicht op woningcorporaties en de invloed van huurders(verenigingen). Zij deed haar onderzoek bij de Wetenschapswinkel Rechten van de Universiteit Utrecht, op verzoek van het Huurders Platform Hilversum.

Het nieuwe BBSH, van kracht per 18 mei 1998, regelt wel dàt huurders inspraak moeten hebben bij het beleid van woningcorporaties, maar niet hoe. Door het vervallen van het gemeentelijk toezicht op de corporaties, moeten huurders die vinden dat zij te weinig inspraak hebben, zich voortaan rechtstreeks melden bij het ministerie van VROM. `Den Haag’ is hiermee de enige toezichthouder geworden, wat de afstand voor huurders groter maakt, aldus de onderzoekster. Huurders moeten hun klachten over een woningcorporatie eerst bij de klachtencommissie neerleggen, voordat de overheid ingeschakeld kan worden. In het nieuwe BBSH kunnen huurders de minister om maatregelen vragen. Deze maatregelen lopen uiteen van aanwijzingen en onder curatele stelling tot intrekking van de toelating van woningcorporaties.

Aanleiding voor dit onderzoek vormde het vermoeden van het Huurders Platform Hilversum dat de gemeente Hilversum geen adequaat toezicht houdt op de woningcorporaties in Hilversum. Omdat het nieuwe BBSH echter gedurende het onderzoek van kracht werd, heeft Doornbosch zich in haar onderzoek voornamelijk gericht op de consequenties van de nieuwe regelgeving. Doornbosch: `Dat de gemeente Hilversum haar toezichtstaken leek te verzuimen doet nu minder ter zake, omdat het gemeentelijk toezicht in de nieuwe wetgeving is vervallen’, aldus Doornbosch. Zij concludeert dat de instrumenten uit het BBSH onvoldoende zijn om toezicht op het betrekken van huurders mogelijk te maken. "Het ministerie kan een woningcorporatie alleen aanspreken op het ontbreken van huurdersinspraak. Dat is te vrijblijvend. Huurders zijn meer gebaat bij een aparte wet waarin hun belangenbehartiging en inspraak goed wordt geregeld".

Het rapport "Overheidstoezicht op woningcorporaties en de invloed van huurders(verenigingen)", door Annelies Doornbosch is te bestellen bij de Wetenschapswinkel Rechten UU, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, telefoon 030-253 7025. Prijs f 18,50 inclusief verzendkosten.

Voorlichter Sandra van Kampen (030) 253 7497 of 253 7017.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie