Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Literatuurlijst recidive-onderzoek in Nederland

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

Rapporten

WODC

Literatuurlijst recidive-onderzoek in Nederland

B.S.J. Wartna

In het kader van het project de Recidivemonitor heeft het WODC een literatuurstudie verricht naar het recidive-onderzoek dat de laatste decennia in Nederland is uitgevoerd. Bijgaand treft u de complete lijst van meer dan 160 publicaties aan die ten behoeve van de studie zijn doorgenomen. In het maartnummer van het Tijdschrift voor Criminologie (1999) worden de bevindingen van de literatuurstudie in het kort beschreven. Later in 1999 zal er over hetzelfde onderwerp een onderzoeksnotitie verschijnen. Onderstaande lijst zal daarin als bijlage worden opgenomen. Voor nadere inlichtingen over deze lijst kunt u terecht bij Bouke Wartna (tel. (070)-(370)7604), email: bwartna@best-dep.minjust.nl

Angenent, H.
Tehuisplaatsing en criminaliteit
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 20, 1978, pp. 42-47

d'Anjou, L.J.M., G. de Jonge, J.J. van der Kaaden Effectiviteit van sancties; een overzicht van het onderzoek naar generale en speciale preventie
's Gravenhage, WODC, 1975

Anten, J., W. van der Heide
Gedrag en achtergrondkenmerken van gedetineerden in drie jeugdgevangenissen: de Corridor, Nieuw Vosseveld en de jeugdgevangenis te Zutphen
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1989

Aron, U., R. Eshuis, V. Wijhuis
Aangifte loont; onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie
's Gravenhage, WODC, 1997
Notitiereeks, nr. 6

Baan, P.A.H.
Over de "oorzaken" van het recidivisme
Tijdschrift voor Strafrecht, jrg. 64, nr. 4, 1955, pp. 314-331

Bartels A.A.J., J. Heiner, G. de Kruijff, N.W. Slot Effecten van ambulante gedragstherapie aan "delinquente" adolescenten; ook wel gedragstherapie I genoemd
Amsterdam, Paedologisch Instituut, 1977

Beijers, W.M.E.H., H. Hille, A.W. de Leng
Selectiviteit nader bekeken. Een onderzoek naar de OM-afdoening van strafzaken tegen verdachten behorende tot etnische minderheidsgroeperingen
Amsterdam, Vrije Universiteit, 1994

Beke, B.,M. Kleiman
De harde kern in beeld. Jongeren en geweldscriminaliteit Utrecht, SWP, 1993

Beke, B.M.W.A., H.B. Ferwerda, A. Ph. van Wijk, N.M. Gerritsen De dunne draad tussen doorgaan en stoppen; allochtone jongeren en criminaliteit
Arnhem, Advies en Onderzoeksgroep Beke, 1997

Bergeijk, G.A., W. Ovaa
Roofovervallen in Nederland 1968-1973
's Gravenhage, WODC, 1975

Bergeijk, G.A., W. Ovaa
Uitvoeringsaspecten van roofovervallen
In: R.W. Jongman, S.J. Steenstra, G.A. Bergeijk (red.), Geweld in onze samenleving
's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978, pp. 127-138

Berghuis, A.C.
De Sprang; evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring
's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981
Onderzoek en Beleid, nr. 29

Beugeling, H.
Onderzoek vroeghulp
Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming, 1988 (Ra 7170)

Blees, L.W., M. Brouwers
Taakstraffen voor minderjarigen; toepassing en uitvoering opnieuw belicht
Deventer, Gouda Quint, 1996
Onderzoek en Beleid, nr. 157

Blees, L.W., R. Aidala, B.S.J. Wartna
ERA Norgerhaven; eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorg behoevende gedetineerden
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1997
WODC, nr. K50

Block, C.R., C. van der Werff
Criminele loopbanen in Nederland
Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988, pp. 37-52

Block, C.R., C. van der Werff
Initiation and continuation of a criminal career; who are the most active and dangerous offenders in the Netherlands? Deventer, Gouda Quint, 1991
Onderzoek en Beleid, nr. 105

Block, C.R., C. van der Werff
Recidivism and gender in the Netherlands
's Gravenhage, WODC, 1992

Boendermaker, L.
Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting
Deventer, Gouda Quint, 1998
Onderzoek en beleid, nr. 167

Boer, A.P. de
Partnerdoding; een empirisch forensisch-psychiatrisch onderzoek Deventer, Gouda Quint, 1990

Bol, M.W., J.J. Overwater
Recidive van dienstverleners; in het strafrecht voor volwassenen 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986
Onderzoek en Beleid, nr. 73

Bol, M.W.
Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen; een literatuurstudie
Deventer, Gouda Quint, 1995
Onderzoek en Beleid, nr. 140

Bosman, S., A. Elshof
Vrouwen in de TBS: een ongekende situatie; rapport van de werkgroep "Vrouwen in Oldenkotte" over specifieke aspecten voor vrouwen bij de tenuitvoerlegging van de maatregel TBS.
Rekken, Oldenkotte, 1997

Bovens, R.
Evaluatie van het Alcohol Verkeer Project Drenthe 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987

Bovens, R.H.L.M.
Rijders onder invloed beïnvloed; onderzoek naar het effect van cursussen alcohol en verkeer
Groningen, Wolters Noordhoff, 1991

Bovens, R., H. Timmerman
Eindrapport follow up-onderzoek project preventie alcohol gerelateerde delicten
Assen, Begeleidingscommissie PAD-project, 1992

Brouwers M., P. van der Laan
Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren; een cijfermatige verkenning op grond van een selectie uit bestaande gegevens
's Gravenhage, WODC, 1997

Bruinsma, F.
De jeugdige zedendelinquent; diagnostiek, rapportage en hulpverlening Utrecht, SWP, 1996

Buikhuisen, W.
Strafmaat en recidive
In: W. Buikhuizen (red.), Alcohol en verkeer
Meppel, Boom, 1968, pp. 143-154

Buikhuisen, W., Jac. van Weringh
Voorspellen van recidive
In: W. Buikhuizen (red.), Alcohol en Verkeer
Meppel, Boom, 1968, pp. 121-142

Buikhuisen, W., R.W. Jongman
Typen jeugd-delinquenten: een empirisch onderzoek Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 10, nr. 1, 1968, pp. 105-120

Buikhuisen, W., D.W. Steenhuis
The effectiveness of penal sanctions as an instrument to combat recidivism among subjects convicted for drunken driving Groningen, Criminologisch Instituut/Rijksuniversiteit Groningen, 1972

Buikhuisen, W., F.P.H. Dijksterhuis
The special prevention effect of a prison for drunken drivers Groningen, Criminologisch Instituut/Rijksuniversiteit Groningen, 1973

Buikhuisen, W., H. A. Hoekstra
Factors related to recidivism
British Journal of Criminology, jrg. 14, nr. 1, 1974, pp. 63-69

Buikhuisen, W., B.W.G.P. Meijs
A psychosocial approach to recidivism; an application of a latent variable causal modeling technique
Leiden, RU Leiden, 1981

Buikhuisen, W.
Strafgevoeligheid, socialiseerbaarheid en de weg naar chronische criminaliteit
Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988, pp. 53-77

Buikhuisen, W., J.G.P. Lachman, C. van der Plas-Korenhoff, E.H.M. Eurelings-Bontekoe, E. Weber, M. Buikhuisen, K. Host, J. Pijning en R.Q.G.L. Han
Op zoek naar de grondstructuur van de chronische regelovertreder Leiden, Criminologisch Instituut/Rijksuniversiteit Leiden, 1989

Bunt, H.G. van de
Criminele carrières en selectieve onschadelijkmaking Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988, pp. 78-99

Bunt, H.G. van der
Criminele carrières
Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 33, nr. 4, 1991, pp. 371-374

Bunt, H.G. van de, W.M.E.H. Beijers, Y.M. Eising Overvallers in Amsterdam Zuidoost; analyse van een dadergroep Amsterdam, Vrije Universiteit, 1993

Bunt, S., H.G.D. Breukelaar
Slachtoffer in Beeld; inzicht en recidive bij jonge delinquenten Amsterdam, Vrije Universiteit, 1991

Bijleveld, C.J.H., A. Mooijaart, M. Brouwers, I. Loewenthal Over modellen voor de analyse van spreiding van recidive over tijd, type delict en dadergroepen
Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 40, nr. 4, 1998

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
Evaluatie Voetbalseizoen 1988/1989
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1989

Centrum Maliebaan
3 Jaar GAVO; terugblik
Utrecht, Centrum Maliebaan, 1997

Cnoop Koopmans, A.J.
Gedragsbeïnvloeding, door middel van een strafvonnis (speciale preventie)
Proces, jrg. 53, nr. 9, 1974, pp. 203-207

Dijk, M.D. van
Het follow up-onderzoek eerstveroordeelden 1947; een evaluerend onderzoek
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 13, nr. 2, 1971, pp. 84-103

Dijk, van, van Soomeren, en Partners, J.E. Bruinink, E.P. Lagendijk Aanpak stelselmatige daders in Dordrecht: een stok achter de deur! Inzoomstudie in het kader van het evaluatie-onderzoek 'Buurtbeheer en criminaliteitspreventie'
Amsterdam, Van Dijk, Someren en partners, 1994

Dijk van , Someren en partners, C.A. van 't Hof, E.P. Lagendijk Eindrapport evaluatie project Werkstart
Amsterdam, Van Dijk, Someren en partners, 1995

Dijksterhuis, F.H.P.
De gevangenis Bankenbos
Documentatieblad, jrg. 17, 1973, pp. 366-370

Dijkstra, M.
Ervaringen van dienstverleners in het arrondissement Breda (1988); samenvatting van het onderzoek
Deventer, Gouda Quint, 1990
NFR Publikatie, nr. 4

Docter-Schamhardt, B.J.W., M. Grapendaal, N. M. Mertens Meisjes en criminaliteit. Zijn meisjes in de wieg gelegd voor een criminele carrière?
Justitiële Verkenningen, jrg. 24, nr. 6, 1998, pp. 82-96

Donker, A.G., D.J. Hessing, J.A. Michon
Biopsychologie van Antisociaal Gedrag
in : Koppen, P.J. van,D.J.Hessing, H.F.M. Crombag (red.), Het hart van de zaak. Pychologie van het recht
Deventer, Gouda Quint, 1997, pp. 123-148

Duipmans, D.
Preventie of pretentie? De effecten op recidive van een preventieproject in de provincie Groningen
Amsterdam, Thesis Publishers, 1993

Duipmans, D.
In beeld gebracht; gebruik, beeld en effecten van de cursus 'slachtoffer in beeld' als taakstraf voor minderjarigen Drachten, Bureau Duipmans, 1996

Emmerik, J.L. van
25 jaar van der Hoeven kliniek; de patiëntenpopulatie van de dr. Henri van der Hoevenkliniek in de periode 1955-1977: achtergronden, afloop van de behandeling en recidive
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1981

Emmerik, J.L. van
Terbeschikkinggesteld; verslag van een follow-up onderzoek bij ex-patiënten van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982
Onderzoek en Beleid, nr. 28

Emmerik, J.L. van
TBR en Recidive; een beschrijving van te beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985
Onderzoek en Beleid, nr. 61

Emmerik, J.L. van, M. Brouwers
Ter beschikking gestelde seksuele delinquenten; I: enkele kwantitatieve gegevens over hun deliktgedrag
Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3, 1989, pp. 215-228

Emmerik, J.L. van
Tbs en recidive; een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
Deventer, Gouda Quint, 1989
Onderzoek en Beleid, nr. 95

Emmerik, J.L. van
Het delictgedrag van ter beschikking gestelde seksuele delinquenten; enkele kwantitatieve gegevens
Justitiële Verkenningen, jrg. 15, nr. 9, 1989, pp. 20-33

Emmerik, J.L. van, M. Brouwers
Ter beschikking gestelde seksuele delinquenten; II: delictgevaarlijkheid, diagnostische kenmerken,
behandelingsvooruitzichten en recidive tijdens de tenuitvoerlegging Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3, 1990, pp. 190-211

Endstra, K., J. Evers
Resultaten van het evaluatieonderzoek naar de cursus "Dader in Beeld" Alkmaar, Reclassering Alkmaar, 1993

Eshof, P. van den, A.W.M. van de Heijden
Tienduizend overvallen; beschrijving van de overvallen sinds 1980 Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 32, nr. 2, 1990, pp. 56-66

Essers, A.A.M., P.H. van der Laan
De deelnemers aan de cursus 'Slachtoffer in beeld'; een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten 's Gravenhage, WODC, 1990

Essers, A.A.M., P. van der Laan, P.N. van der Veer Cashba; een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten
Deventer, Gouda Quint, 1995
Onderzoek en Beleid, nr. 145

Ferwerda, H.
Watjes en ratjes; een longitudinaal onderzoek naar het verband tuseen maatschappelijke kwetsbaarheid en jeugdcriminaliteit Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1992
Geschriften van de juridische faculteit, nr. 5

Ferwerda, H.B.
Criminele carrières van jongens; drijfveren en remmen Tijdschrift voor Jeugdonderzoek, jrg. 6, nr. 1, 1993, pp. 2-12

Ferwerda, H., B. Beke, E. Klein Hofmeijer
Software-pakket brengt harde kern in beeld; doelgroep voor een alternatieve aanpak
Algemeen Politieblad, jrg. 143, nr. 18, 1994, pp. 14-15

Ferwerda, H., P. Versteegh, B. Beke
De harde kern van jeugdige criminelen
Tijdschrift voor Criminologie, nr. 2, 1995, pp. 138-152

Fiselier, J.P.S.
De betekenis van het open gesticht voor de recidive Documentatieblad, jrg. 14, 1970, pp. 12-18

Fiselier, J., J. Smits
Patronen van recidive
Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3, 1991, pp. 279-294

Franken, H.
Vervolgingsbeleid; een jurimetrisch onderzoek betreffende het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie inzake artikel 26 Wegenverkeerswet
Arnhem, S. Gouda Quint - D. Brouwer en zoon, 1973

Gerrits, R.
Hopeloos of hulpeloos? Marokkaanse probleemjongens in discussie Den Haag, Gemeentepolitie Den Haag, 1991 (Ra 8152)

Gils, M.R. van
Nieuwersluis; een studie van de niet aangepaste militair Meppel, Boom, 1963

Gils, M.R. van
Het prediktieonderzoek in de kriminologie
Nederlands Tijdschrift voor het Strafrecht, jrg. 73, nr. 3, 1964, pp. 130-142

Gils, M.R. van
Ontwikkelingen in het kriminologisch predictie-onderzoek Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 6, nr. 4, 1964, pp. 104-113

Groen, H.
Preventie jeugcriminaliteit. Eindanalyse van het interventieproject Hellend Pad in Haarlem
Amsterdam, Bureau Toegepast Jeugdonderzoek, 1997

Gruter, P., P. Kruize
Tussen geldgebrek en tijdverdrijf; jonge overvallers in de Haaglanden Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 37, nr. 3, 1995, pp. 257-272

Hemmel, J.J.
De Officier van Justitie als voorspeller van crimineel gedrag; een onderzoek bij preventief
gedetineerdenNederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 14, 1972, pp. 57-68

Hesseling, R., J. de Waard
Korter (en vaker) is beter. Een pleidooi voor een alternatieve vorm van selectieve insluiting
Samenleving en Criminaliteit, jrg. 9, nr. 3, 1995, pp. 27-30

Hessing, D.J., P.J. van Koppen
Straffen
In: Koppen, P.J., D.J. Hessing, H.F.M. Crombag (red.), Het hart van de zaak. Psychologie van het recht
Deventer, Gouda Quint, 1997, pp. 639-653

Heuvel, G.A.A.J. van den
Recidive en criminele politiek
In: Koppen P.J. van & H.F.M. Crombag (red.): De menselijke factor; psychologie voor juristen.
Arnhem, Gouda Quint, 1991

Hezewijk, R. van, L. Gunther Moor
Criminaliteit als sociaal conflict; een exploratief onderzoek naar de afhandeling van eenvoudige dieftstal en te lage aangifte van inkomsten belastinglatere aangiften van inkomstenbelasting Nijmegen, Criminologisch Instituut KU Njmegen, 1983

Horjus, B.
In het zweet voor de coole boys; het effect van justitiële opvanginrichtingen met een uiteenlopende methodiek op delinquente jongens in het JOC en het Nieuwe Lloyd
Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht, 1995

Houwink, R.H.
Gedrag en recidive
Proces, jrg. 51, nr. 2, 1972, pp. 63-68

Instituut Jeugd en Welzijn
Eindevaluatie Nieuwe Perspectieven Amsterdam-West/Nieuw-West Amsterdam, Vrije Universiteit, 1997 (Ser92641.I)

Intraval
Harddrugs en criminaliteit in Rotterdam
Groningen, Stichting Intraval, 1989

Jessen, J.L.
Behandelingsresultaten in de Van der Hoeven-kliniek Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 11, 1969, pp. 173-182

Jong, W. de, F. Steijlen, K. Masson
Hoe doe je je ding; Antilliaanse jongeren en criminaliteit in de politieregio Rotterdam-Rijnmond
Delft, Eburon, 1997

Jongman, R.W., R. Effendi
Effekt van het voorwaardelijk sepot op de recidive Proces, jrg. 52, nr. 12, 1973, pp. 278-281

Jongman, R.W., D.W. Steenhuis
Sociale gevolgen van voorlopige hechtenis
Groningen, Criminologisch Instituut/Rijksuniversiteit Groningen, 1975

Jongman, R., N. de Jong
Tehuisplaatsing als criminogene factor
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 18, 1976, pp. 29-38

Junger, M.
Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys Deventer, Kluwer, 1990

Junger- Tas, J.
Sociale integratie van jeugddelinkwenten in een ontwikkelingsperspectief
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 15, 1973, pp. 4-24

Junger-Tas, J.
Criminaliteit en leeftijd
Justitiële Verkenningen, jrg. 18, nr. 3, 1992, pp. 66-89

Kamstra, O.W.M., Ed. Leuw
Onderzoek naar het effect van het optreden van de officier van Justitie op het recidivepatroon bij strafrechtelijk minderjarigen Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger (UvA), 1975

Kleiman, W.M., G.J. Terlouw
Kiezen voor een kans; evaluatie van harde-kernprojecten Deventer, Gouda Quint, 1997
Onderzoek en Beleid, nr. 166

Knipscheer, C.P.M.
Straflijsten-analyse. Evaluatie van een onderzoek van Prof. W. Buikhuisen en R.W. Jongman en een toepassing van een markov keten-analyse
Tilburg, doctoraalscriptie, 1970

Kommer, M.M.
De analyse van recidivepatronen; een methodisch-technische verkenning Leiden/Den Haag, Sociologisch Instituut Leiden/WODC, 1987 (doctoraalscriptie)

Kommer, M.M.
Recidive van heroïneverslaafden
Justitiële Verkenningen, jrg. 13, nr. 3, 1987, pp. 67- 79

Kommer, M.M.
Criminele carrières - van inhoudelijk concept tot analytisch instrument
Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988, pp. 7-36

Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, E.A.I.M. van den Berg Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1989
WODC, nr. K01

Koppen, P.J. van
Het leven van een crimineel gaat niet over rozen; het voorkomen van georganiseerde misdaad
Advocatenblad, jrg. 78, nr. 7, 1998, pp. 365-368

Korte, B.E.M. & A. van Sluis
Criminaliteit onder autochtone en allochtone jongeren in Den Haag Tijdschrift voor Criminologie, nr. 2, 1991, pp. 101-114

Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring
Prestige, professie en wanhoop; een onderzoek onder gedetineerde overvallers
Deventer, Gouda Quint, 1993
Onderzoek en Beleid, nr. 124

Kruissink, M. m.m.v. C. Verwers
Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure; evaluatie van een Rotterdams experiment
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1991
WODC, nr. K18

Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers
De Kwartaalcursus en recidive; een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus
Deventer, Gouda Quint, 1990
Onderzoek en Beleid, nr. 99

Laan, P.H. van der
Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen Deventer, Gouda Quint, 1991

Laan, P.H. van der
Enkele karakteristieken van de jeugdcriminaliteit in Nederland; lezing werkconferentie 'Opvoeding en criminaliteitspreventie' 's Gravenhage, WODC, 1997

Leuw, Ed., M. Brouwers
Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Deventer, Gouda Quint, 1992
Onderzoek en Beleid, nr. 121

Leuw, Ed.,M. Brouwers
AVC-Proloog; een effectevaluatie
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1995
WODC, nr. K37

Leuw, Ed.
Recidive na ontslag uit tbs
Deventer, Gouda Quint, 1995
Onderzoek en Beleid, nr. 141

Linden, B. van der
Regiem en recidive; een onderzoek naar het effect van twee verschillende regiems op de recidive van middellang-gestraften 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978
Onderzoek en Beleid, nr. 3

Linden, B. van der
Middellanggestraften; een vergelijking van twee gevangenisregiems 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981 (Ra 4151) Onderzoek en Beleid, nr. 27

Markus, J.
Doen ze het of doen ze het niet? Recidivisme bij jonge mannelijke delinquenten; een prospectief onderzoek
Enschede, CopyPrint, 1995

Mertens, N., M. Grapendaal, B.J.W. Docter-Schamhardt Meisjescriminaliteit in Nederland
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1998
Onderzoek en Beleid, nr. 169

Moerings, M.
Overvolle Amerikaanse gevangenissen: oorzaken en antwoorden Delikt en Delinkwent, jrg. 17, nr. 1, 1987, pp. 16-35

Moerings, M.
De gevangenis uit, de maatschappij in; de gevangenis en haar betekenis voor de sociale kontakten van ex-gedetineerden
Amsterdam, P.E.T, 1977

Moerings, M.
Gevangenisstraf: selectieve onschadelijkmaking, meer dan vergelding In: W. de Haan, R. Verpalen (red.), Bezeten van de bajes. Strafrechtelijk klimaat en
gevangeniswezen in een zorgzame samenleving
Amsterdam, Papieren Tijger, 1989, pp. 75-82

Nagel, W.H.
Het voorspellen van krimineel gedrag
's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1965

Nijboer, J.A.
Opleiding tijdens detentie en recidive
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 13, nr. 4, 1971, pp. 211-220

Nijboer, J.A.
Voorspellen van Recidive; een onderzoek naar de voorspelbaarheid van herhaling van krimineel gedrag bij ernstige gevallen van kriminaliteit Assen, v. Gorcum, 1975

Nijboer, J.A.
Delinquentie en dwang; ontwikkeling van delinquent gedrag bij leerlingen van het voortgezet onderwijs
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1997

Onderzoek en Statistiek
Criminaliteit en Antilliaanse jongeren: feit en fictie Amsterdam, Onderzoek en Statistiek, 1993 (Ra 9398)

Otter, P. den
Eindrapport evaluatie-onderzoek projekt preventie alcoholgerelateerde delikten
Groningen, Onderzoekscentrum voor Criminologie en Jeugdcriminologie, 1991

Rossum, J.W.G. van
Karrière in een delinkwente groep. Oorzaak en ontwikkeling Nijmegen, Sociologisch Instituut, 1989

Rütenfrans, C.J.C., G.J. Terlouw
Delinquentie, sociale controle en 'life events'; eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek
Deventer, Gouda Quint, 1994
Onderzoek en Beleid, nr. 131

Scholten, Th. W.
Officieren van Justitie en reclasseringsmedewerkers als voorspellers van specifieke recidive
Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 14, 1972, pp. 259-269

Slis, E.J., C.A.M. Boosten
Alcohol en Geweld Project; effect-evaluatie
Enschede, Informatie & Onderzoek, 1995

Sluis, A. van, m.m.v. E.Juffermans, B. van Eck
Verslag van een dossieronderzoek m.b.t. jongeren met contacten met bureau Jeugdzaken van het Haagse korps
Den Haag, Gemeentepolitie Den Haag, 1990

Smulders, M.C., G.M. Schippers
Profiel van de veroordeelde rijder onder invloed Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3, 1993, pp. 244-251

Snel, G.
Reklasseringsonderzoek deel IV; "Recidive"
Amsterdam, Criminologisch Instituut der Vrije Universiteit, 1975

Sociografische dienst
Sociale achtergronden van minderjarige verdachten bij de kinderpolitie Breda; onderzoek bij een hulpverleningsprojekt
Breda, Gemeente Breda, 1985

Soenveld, B.
Aanzienlijke vermindering van risicovol drink- en rijgedrag; effecten van het Alcohol Verkeer Project in Drenthe
Tijdschrift Gezondheidsvoorlichting, jrg. 5, nr. 5, 1988, pp. 12-13

Spaans, E.C., L. Doornheim
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting Deventer, Gouda Quint, 1991
Onderzoek en Beleid, nr. 112

Spaans, E.,& K. Reurslag
Varen als alternatieve afdoening; evaluatie van het Almelose vaar-leer-werkproject op zeilschip de Tukker
's Gravenhage, WODC, 1994

Spaans, E.C.
Appels en peren; een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften
Deventer, Gouda Quint, 1994
Onderzoek en Beleid, nr. 130

Spaans, E.C.
De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd; onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten Deventer, Gouda Quint, 1997
Onderzoek en Beleid, nr. 161

Sprinkhuizen, F.J.P., C.H.M. Oosterwijk
Jeugdige delictplegers in de regio Haaglanden; profiel-analyse 's Gravenhage, Politie Haaglanden, 1996

Steeg, M. van der, E. Niemeijer
Leren (en) werken als straf. Evaluatie van het experiment de leerwerkstraf
Amsterdam, Vrije Universiteit, 1996
Publicatiereeks van de vakgroep criminologie, nr. 1

Steenhuis, D. W.
Rijden onder invloed; een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive
Assen, van Gorcum, 1972

Stichting Reclassering Oost-Brabant
Evaluatie-verslag Arbeidstoeleiding/Werkervaring in het werkgebied Helmond en omgeving over de periode 1990 t/m 1992 Den Bosch, Stichting Reclassering Oost-Brabant, 1992 (Ra 10.271)

Swanborn, P.G.
Argumenten en misverstanden rondom de kwaliteit van self-report data Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 38, nr. 3, 1996, pp. 284-289

Swierstra, K.
Drugscarrières. Van crimineel tot conventioneel Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1990

Terlouw, G.J., C.J.C. Rütenfrans
Life events, social control, and delinquency. A study among juveniles and young adults
's Gravenhage, WODC, 1993

Tuinier, S.
De psychiater en de wildeman; een veldstudie over de relatie psychiatrisch syndroom en criminaliteit
Amsterdam, Duphar, 1989

Valk, P. van de, P.J. Linckens
Voetbalvandalen: hun contacten met politie en justitie Tijdschrift voor Criminologie, nr. 4, 1988, pp. 313-320

Veldhuis, W.
Na het zitten buiten staan; 't Nieuwe Lloyd
Amsterdam, Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk, 1991 (Ra 8237)

Verhagen, M.F.M., M.W.G. Philipse
Het voorspellen van het risico van delictherhaling in de TBS Tijdschrift voor Psychiatrie, jrg. 37, nr. 7, 1995, pp. 537-550

Wartna, B.S.J., R. Aidala
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; resultaten in termen van werk en recidive
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1995
WODC, nr. K36

Wartna, B.S.J.
Dagdetentie en recidive; een vervolgstudie naar de resultaten van het experiment in Rotterdam
's Gravenhage, WODC, 1995

Wartna, B.S.J., R. Aidala, P.N. van der Veer
RETour Helmond; resultaten van een nieuw reïntegratieproject voor gedetineerden
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1996
WODC, nr. K47

Weerman, F.M.
Het belang van bindingen. De bindingstheorie als verklaring van verschillen en veranderingen in delinquent gedrag Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1989

Weerman, F.M.
De relatie tussen bindingen en delinquent gedrag onderzocht; een verslag van de eerste ronde van een onderzoek naar de ontwikkeling van bindingen bij delinquente en niet-delinquente jongens Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1995

Werff, C. van der
Straftoemeting overtreders artikel 26 der WVW voor zover motorrijtuigbestuurders en hun recidive
's Gravenhage, WODC, 1971

Werff, C. van der
Snelheid van berechting en recidive
's Gravenhage, WODC, 1974

Werff, C. van der
Individuele gratieverlening in misdrijfzaken en recidive 's Gravenhage, WODC, 1976

Werff, C. van der
Recidivisme en speciaal preventief effect
's Gravenhage, WODC, 1978

Werff, C. van der
Speciale preventie; een penologisch onderzoek
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1979

Werff, C. van der
Recidive 1977; recidivecijfers van in 1977 wegens misdrijf veroordeelden en niet-vervolgden
's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986
Onderzoek en Beleid, nr. 67

Werkgroep Justitie-Banken
Vervolgrapport overvallencriminaliteit
Den Haag, Parket van de Procureur-Generaal, 1991

Wijngaarden, J. van, F. Boerman
Criminaliteit in Nijmegen. Een beschrijving van aard, omvang en spreiding van criminaliteit, met speciale aandacht voor berovingen Amsterdam, Vrije Universiteit, 1997
Publicatiereeks van de vakgroep criminologie, nr. 5

Winter-de Bree, A.
De vrouw en artikel 30 Wegenverkeerswet
Amsterdam, 1975

Wolde, A.C. ten, D.W. Oppendijk
Elf jaar intensieve zorg geëvalueerd
Sancties, nr. 5, 1992, pp. 289-302

Zwanenburg, M.A.
Prediction in criminology
Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1977

WODC- informatiedesk
tel. (070) 3706553, fax. (070) 3707948 email: (infodesk@wodc.minjust.nl)

top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie