Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Installatie commissie grondrechten in het digitale tijdperk

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Installatie commissie grondrechten in het digitale tijdperk

25 maart 1999
Minister dr. A. Peper van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft 25 maart 1999 de commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' geïnstalleerd. Taak van de commissie is de regering in het licht van de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en commununicatietechnologie te adviseren over het aanpassen van de grondrechten en over het ontwikkelen van nieuwe grondrechten. De commissie zal vóór 1 mei 2000 advies uitbrengen. Het advies moet uitmonden in concrete voorstellen voor grondwetswijziging.
De commissie bestaat uit:


* prof. mr. H. Franken, voorzitter, hoogleraar informaticarecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en hoogleraar recht en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen;

* prof. dr. J.C. Arnbak, hoogleraar technische bestuurskunde Technische Universiteit Delft;

* prof. mr. M.A.P. Bovens, hoogleraar rechtsfilosofie Universiteit Utrecht;

* mr. J.P.H. Donner, lid van de Raad van State;
* mw. mr. A.M. Gerritsma, directeur Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties;

* prof. mr. H.R.B.M. Kummeling, hoogleraar staatsrecht Universiteit Utrecht;

* mw. prof. mr. J.E.J. Prins, hoogleraar recht en informatisering Katholieke Universiteit Brabant;

* prof. mr. H.J. de Ru, hoogleraar staatsrecht Vrije Universiteit en advocaat bij Loeff, Claeys en Verbeke;

* prof. dr. mr. I.Th.M. Snellen, emeritus hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit;

* mr. P. Vogelzang, korpschef politieregio Utrecht.

Minister Peper benadrukte in zijn installatierede het belang van de nieuwe informatie- en communicatiestructuur voor de hele samenleving. Ook wees hij op de juridische vraagstukken die de huidige informatiesamenleving met zich brengt. Hij achtte het van groot belang dat de Grondwet de tand des tijds kan doorstaan, vooral als het gaat om de grondrechten. Deze behoren immers tot de fundamenten van onze samenleving.

Het onderzoek van de commissie zal zich hoofdzakelijk richten op de vrijheid van meningsuiting en het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 7 resp. 13 Grondwet). De vraag is wat de verhouding is van deze grondrechten tot de nieuwe media, zoals Internet, e-mail en fax. Het belang van deze vraag wordt versterkt doordat technieken voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn ontwikkeld. Daardoor treedt er een grensvervaging op.

Ook het recht op privacy (artikel 10 Grondwet) zal door de commissie worden bekeken. Moderne informatie- en communicatietechnieken bieden sinds 1983 nieuwe mogelijkheden om in de privé-sfeer van burgers binnen te dringen. Heeft dit consequenties voor het grondrecht op privacy? Bij een nieuw grondrecht wordt vooral gedacht aan een grondrecht met betrekking tot de toegang tot (elektronische) (overheids-)informatie.

De instelling van de commissie vloeit mede voort uit het regeerakkoord en uit de kabinetsnota 'Wetgeving voor de elektronische snelweg', die februari 1998 werd uitgebracht. Zij is verder een uitvloeisel van de motie-Van Zuijlen, die januari 1998 door de Tweede Kamer werd aanvaard. Hierin wordt de regering verzocht na te gaan of de Grondwet wijziging behoeft als gevolg van de elektronische snelweg. Ten slotte wordt met de instelling tegemoet gekomen aan de kritiek van de Eerste Kamer op het ontbreken van een commissie die het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet, dat bij de Eerste Kamer aanhangig is, mede had kunnen voorbereiden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie