Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Besluiten gedeputeerde staten d.d. 29 maart 1999

Assen, 29 maart 1999
Persberichtnummer 99-071Steun voor restauratie van 34 Drentse monumenten
34 rijksmonumenten in Drenthe kunnen een subsidie tegemoet zien van de provincie. Dat hebben gedeputeerde staten vanmiddag besloten. In totaal wordt er bijna 130.000 gulden uitgekeerd. Bij de te restaureren monumenten gaat het onder andere om molens, woonhuizen en kerken.
Het grootste bedrag gaat naar molen "De Hoop" in Wachtum. Voor de komende restauratie doneert de provincie 20.000 gulden. Een ander project is de Nederlands Hervormde kerk in Havelte. Voor de vervanging van de kap van de kerk stelt GS 10.000 gulden beschikbaar. Eenzelfde bedrag is gereserveerd voor een karakteristieke woonboerderij in Zuidlaren.
Bij de verdeling van de beschikbare middelen hanteert de provincie een aantal criteria. In aanmerking voor subsidie komen met name panden waarvan een snelle restauratie gewenst is omdat het pand anders in z'n voortbestaan wordt bedreigd. Alle restauraties beginnen dan ook dit jaar. Bij een deel daarvan is het Steunpunt Monumentenzorg betrokken met het project 'Restauratie Scholing en Werkgelegenheid'. Met dit project worden leerlingen door leermeesters opgeleid in restauratieberoepen en kunnen werklozen werkervaring opdoen.
De subsidie voor de 34 panden is beschikbaar vanuit het provinciale fonds restauratie monumenten.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Marleen Dohle, Stafgroep Communicatie, tel. (0592) 365 266, fax (0592) 357 188, e-mail (m.dohle@drenthe.nl))

Jaarprogramma Drenthe voor Nationaal Milieubeleidsplan GS hebben het programma voor het Nationaal Milieubeleidsplan 1999 voor Drenthe vastgelegd. Dit jaar is uitgegaan van een zogenaamde facet-benadering: het milieubeleid wordt meer geïntegreerd in andere beleidsvelden. Daarbij is gekozen voor een aantal thema's: milieu en economie; milieu en landbouw; milieu en water; milieu en verkeer en vervoer en milieu en energie. Het energiebeleid krijgt ten opzichte van vorige jaren opnieuw aandacht. Een aantal concrete projecten is: 'Milieugerichte productontwikkleing', 'Duurzame landbouw', 'Verdrogingsbestrijding', 'Preventie en hergebruik' en 'Duurzame energie'. Het totale budget voor de voorgestelde projecten bedraagt 1.670.517,-.
Het Drentse milieubeleidsplan is gebaseerd op het Nationaal Milieubeleidsplan 3 en de vertaling daarvan in het Provinciaal Omgevingsplan, de Interprovinciale milieuagenda
1999-2002 en het daaruit voortvloeiende Interprovinciaal Milieuprogramma. Er wordt bovendien aangesloten bij de keuzes die gemaakt zijn bij de uitvoering van 'Het Kompas voor de toekomst' (REONN).
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263, e-mail: (a.terpstra@drenthe.nl))

Mogelijk rotondes bij op- en afritten Tynaarlo (A28) GS willen een oplossing voor verkeersproblemen bij de op- en afritten van de A28 bij Tynaarlo en de N386
(Peize-Vries-Zuidlaren). De projectgroep Tynaarlo stelde het college vandaag een pakket maatregelen voor als oplossingsrichting. GS willen het plan samen met de gemeente Zuidlaren, Rijkswaterstaat en de bevolking verder uitwerken. Dan moet blijken of de reconstructie van het weggedeelte ook haalbaar is. De verkeersbelasting van de N386 is sinds de aanleg van de op- en afritten van de A28 bij Tynaarlo sterk toegenomen. De verkeersafwikkeling is een knelpunt en het aantal ongevallen groeide de afgelopen jaren. In de periode 1993-1997 zijn 75 ongevallen geregistreerd met 25 slachtoffers. Ook de aard van de ongevallen werd ernstiger.
De projectgroep wil voor een betere verkeersveiligheid rotondes aanleggen bij de aansluitingen van de A28 op de N386. Het kruispunt met de Meerweg, dat toegang biedt aan het bedrijventerrein Tynaarlo, moet volgens de plannen veranderen in een T-aansluiting. Daarbij wordt de Onlandweg afgesloten en krijgt deze een aansluiting op de nieuwe rotonde.
Om het aantal auto's te drukken wil het college een impuls geven aan het openbaar vervoer. Zo zijn betere haltevoorzieningen genoemd in combinatie met een carpoolplaats.
De bedoeling is om voor de zomer een plan met bijbehorende kostenraming gereed te hebben. Als de verdere besluitvorming en financiering vlot verloopt, kan dit jaar gestart worden met de uitvoering van enkele planonderdelen. Vanwege de omvang en financiering zal het plan waarschijnlijk in een aantal fasen worden uitgevoerd. De projectgroep streeft naar voltooiing eind 2000. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365265, e-mail: (a.boogaart@drenthe.nl))

Roemenen komen agrotoerisme in Drenthe bestuderen Eind april of begin mei komt een delegatie uit Suceava (Roemenië) naar Drenthe om ideeën op te doen om het agrotoerisme in hun eigen gebied beter vorm te geven. De provincie heeft al twee jaar een samenwerkingsovereenkomst met het district Suceava in Roemenië. Voor het bezoek stelt het college 35.000 gulden beschikbaar. In Suceava groeit het agrotoerisme de laatste jaren sterk. Een georganiseerd netwerk of goede promotie ontbreekt echter. De werkgroep plattelandstoerisme stelt voor de studiereis een gericht programma samen. Doel van de studiereis is om informatie en tips uit te wisselen over agrotoerisme. Welke problemen kom je tegen en welke aanpak geeft goede resultaten? Op het programma komen o.a. bedrijfsbezoeken en het Terra-college verzorgt een aantal trainingen voor de deelnemers.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263, e-mail: (a.terpstra@drenthe.nl))Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie