Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbesteding exploitatie luchthavens Deurne en Oostende

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

Luchthavens Deurne en Oostende

Op voorstel van Vlaams Vervoerminister Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering het stappenplan en de lasten- boeken voor de uitbesteding van de exploitatie van de luchthavens van Oostende en Deurne goedgekeurd.

Deurne

De Vlaamse regering heeft akte genomen van de pre-MER, uitgevoerd door de vzw Milieu en Veiligheid en de KULeu- ven. De administratie bereidt nu al de MER-studie voor. Uit ervaring blijkt dat de opmaak van een MER 6 maanden in beslag neemt. Ook van het mobiliteitseffectenrapport werd akte genomen.

Het lastenboek voor de uitbesteding van een concessie aan een private of gemengde concessionaris werd opgemaakt door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) De duur van de concessie beloopt minstens 15 jaar. De kan- didaten kunnen evenwel voor een periode van 30 jaar opte- ren. De kandidaten moeten een globaal voorstel formule- ren, inclusief businessplan, investeringsplan, milieu- plan, commercieel plan, financieel plan en een perso- neelsplan.

De PMV werd belast met de begeleiding van het dossier. Na een eerste selectie door de PMV zal de Vlaamse rege- ring met de meest interessante kandidaten verder onder- handelen.

Voor de vertaling en publicatie van het bestek in het Europees Publicatieblad is een termijn van 1 maand voor- zien. De periode voor het indienen van offertes bedraagt 120 dagen vanaf publicatie. Daarna worden nog 3 maanden voorzien voor eventuele onderhandelingen en de effectieve overdracht aan de nieuwe concessionaris.

De Vlaamse regering zal verdere maatregelen - investerin- gen, eventueel noodzakelijk gewestplan-herziening - in verband met de luchthaven Deurne nemen in functie van de voorstellen van de kandidaten en het verloop van de onderhandelingen. Alle alternatieven ter zake blijven open.

Oostende

Een ontwerp-MER m.b.t. de plaatsing van een ILS op de landingsbaan 08 (kant zee) werd afgeleverd. De procedure tot conformverklaring is ondertussen gestart. Na de con- formverklaring wordt de bouwvergunning aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, wordt het ILS operatio- neel in het jaar 2000.

De Vlaamse regering heeft ook het lastenboek voor Oosten- de goedgekeurd. De verdere timing loopt gelijk met die van Antwerpen.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 64 35
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie