Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien aan Consumentenbond verlaging lokale lasten

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Afschrift aan de Tweede Kamer van een brief Consumentenbond over lokale lastenverlichting.


Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen

Aan:

de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag


Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

22 maart 1999/Fin-99-94

Fip/1999/167U

30 maart 1999

Onderwerp

afschrift brief Consumentenbond

Hierbij stuur ik u een afschrift van een brief over de verlaging van de lokale lasten die ik heden aan de Consumentenbond heb verzonden.

De staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen

Aan:

De Consumentenbond

Postbus 1000

2500 BA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

22 februari 1999, JLR/YD-320015/28

Fip/1999/167U

29 maart 1999

Onderwerp

Verlaging lokale lasten

Inlichtingen: drs. M.L.J. Wijnands · Telefoon: 070-342 7241 · Fax: 070-342 7929 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

In antwoord op uw bovengenoemde brief kan ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het volgende mededelen.

Gemeenten zijn voor de jaren 1998 en 1999 wettelijk verplicht (artikel 229d van de Gemeentewet) een vermindering toe te passen op de aanslag van één van de drie volgende belastingen: 1. de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers en, als de gemeente die heft, de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting voor gebruikers; steeds voorzover het gaat om zaken die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt als woning; 2. de afvalstoffenheffing of reinigingsrechten, voorzover het huishoudelijk afval betreft; 3. het rioolrecht voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater.

Een gemeente moet dus kiezen voor één van de bovengenoemde drie mogelijkheden. Als dat is gebeurd, geldt de vermindering voor alle belastingplichtigen voor die belasting die vallen binnen de criteria die ik hiervoor noemde. Het is daarbij niet van belang of de betrokkene wel of niet inwoner van de desbetreffende gemeente is.

De bedoeling van de lokale lastenverlichting voor gezinshuishoudingen is iedere gezinshuishouding f 100,- vermindering te geven op hun lokale lasten. Om onaanvaardbaar hoge uitvoeringskosten te vermijden heeft de wetgever geaccepteerd dat zich situaties voor kunnen doen dat eigenaren/bewoners van tweede huizen, vakantie- of recreatiewoningen meerdere keren f 100 ontvangen (zie ook antwoorden op kamervragen van de heer Hoekema van 28 april 1998), in de gemeente waar het hoofdverblijf is en in de gemeente waar zich de tweede woning of recreatie/vakantiewoning bevindt.

Een belastingplichtige heeft de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen tegen de belastingaanslag als een gemeente in zijn of haar geval het belastingbedrag niet heeft verminderd met de lastenverlichting. Uiteindelijk zal in dat geval de belastingrechter bepalen of een belastingplichtige recht heeft op de lastenverlichting.

Ik zal in een circulaire (de zogenaamde mei-circulaire) de gemeenten nader over deze kwestie informeren.

Een afschrift van deze brief heb ik naar de vaste Commissie voor Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd.

De staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie