Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brochure: Overheden over toekomst

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bestuursakkoord nieuwe stijl: brochure Overheden over toekomst

Zoals in het regeerakkoord aangekondigd gaan het rijk, de provincies en de gemeenten effectiever dan voorheen werken aan versterking van hun 'driehoeksrelatie'. De drie overheden willen, in goed georganiseerde samenwerking, meer bereiken voor burgers, bedrijven en instellingen. Daartoe hebben zij het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) gesloten.
Wat houdt het nieuwe akkoord in?
De drie partijen gaan twee keer per jaar met elkaar onderwerpen bespreken waar zij alledrie mee te maken hebben. Het doel van dit halfjaarlijkse Overhedenoverleg is: heldere afspraken maken over drie 'brede' beleidsthema's: sociale infrastructuur en veiligheid, ruimtelijk-economische infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar bestuur zelf.
Op de agenda staan onderwerpen uit het regeerakkoord en prioriteiten van provincies en gemeenten, geclusterd binnen een van de hierboven genoemde brede beleidsthema's. Maar gaandeweg kunnen nieuwe onderwerpen worden geagendeerd en, omgekeerd, afgehandelde onderwerpen worden afgevoerd.
Wie vertegenwoordigen de drie overheden?
Namens het rijk zijn in het halfjaarlijkse Overhedenoverleg in elk geval vertegenwoordigd: de premier (voorzitter), alsmede de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), voor Grotesteden- en integratiebeleid (GSI) en Financiën. Andere ministers zijn er als de agenda hun aanwezigheid vereist. De gemeenten worden vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincies door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Hoewel de drie partijen gescheiden verantwoordelijkheden houden, moet hun optreden een zodanig soepel samenspel worden, dat er voor burgers maar één overheid zichtbaar is.
De aanpak is systematisch. Van elk beleidsonderwerp komen probleemverkenning, beleidsvorming en uitvoering aan bod. Bovendien worden controlemomenten (tussenrapportages) afgesproken. De partners schromen ook niet duidelijke normen en meetmethoden overeen te komen.
Het nieuwe akkoord is nog slechts een raamconvenant, dat zal uitgroeien tot een samenstel van deelovereenkomsten met prestatiegerichte afspraken. Voor sommige onderwerpen zijn al concrete doelen geformuleerd. Maar meestal gaat het nu nog om globale uitgangspunten.
In deze folder leest u globaal welke afspraken in het BANS zijn gemaakt over onderwerpen die behoren tot de beleidsthema's sociale infrastructuur en veiligheid, ruimtelijk-economische infrastructuur en kwaliteit van het openbaar bestuur.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie