Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

1998 zeer goed jaar voor Amsterdam Exchanges

Datum nieuwsfeit: 31-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Amsterdam Exchanges

26 Mar 1999 Jaarverslag: 1998 zeer goed jaar voor Amsterdam Exchanges

Voor Amsterdam Exchanges was 1998 een zeer goed jaar. De resultaten zijn fors gestegen ten opzichte van het al uitstekende jaar 1997. Zowel de AEX-Effectenbeurs als de AEX-Optiebeurs boekte het afgelopen jaar recordomzetten. Mede onder invloed hiervan stegen ook de opbrengsten binnen de andere onderdelen van het bedrijf. De nettowinst is het afgelopen jaar met 47% gestegen tot f 119 miljoen. Hiermee zijn de financiële doelstellingen, zoals verwoord in het in 1997 uitgegeven prospectus, meer dan gerealiseerd. De winst zal, conform het prospectus, in zijn geheel worden uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

De stijging van de resultaten is vooral te danken aan de omzetstijging op de markten van Amsterdam Exchanges. De effectieve omzet op de AEX-Effectenbeurs steeg met 26% tot f 2,8 biljoen. Het aantal effectentransacties steeg het afgelopen jaar zelfs met 55% tot 12,4 miljoen. Gemeten naar marktwaarde is Amsterdam Exchanges in het verslagjaar opgeklommen naar de achtste positie op de wereldranglijst van effectenbeurzen. Op de AEX-Optiebeurs werden 64,8 miljoen contracten verhandeld, een stijging van 33% ten opzichte van de recordomzet in 1997.

De daling van de omzetten en de verlaging van de tarieven hebben in de eerste twee maanden tot een lager resultaat geleid vergeleken met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. Hoewel het nu nog te vroeg is om een concrete uitspraak te doen, kunnen de hierboven geschetste ontwikkelingen in combinatie met een blijvend hoog investeringsniveau tot gevolg hebben dat de resultaten over 1999 mogelijk aanzienlijk lager uitkomen dan in het topjaar 1998.

Internationaal beleid
Amsterdam Exchanges voert op diverse terreinen een actief internationaal beleid, gericht op de versterking van haar positie binnen de Europese kapitaalmarkten. Zo is het afgelopen jaar, mede dankzij de grotere aantrekkingskracht van de systemen voor handel en afwikkeling, het aantal buitenlandse partijen op de markten van Amsterdam Exchanges toegenomen tot 60.

Benelux-alliantie succesvol
Amsterdam Exchanges is in 1998 een 'cross-memebership'-overeenkomst aangegaan met de effectenbeurzen van België en Luxemburg. Dit houdt in dat de Benelux-beurzen hun leden en toegelaten instellingen vanaf begin 1999 een rechtstreekse en wederzijdse toegang geven tot elkaars markten. De samenwerking betreft een maximale administratieve vereenvoudiging, een voordelige tarifering en integratie van de netwerken. Inmiddels hebben 35 partijen zich aangemeld voor de Benelux-alliantie. Het betreft 14 partijen uit België, 10 uit Nederland en 11 uit Luxemburg.

Pan-Europees handelsplatform
Amsterdam Exchanges voerde in 1998 gesprekken met vertegenwoordigers van de effectenbeurzen van Londen, Frankfurt, Madrid, Milaan, Zürich, Brussel en Parijs. Deze gesprekken hadden tot doel te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een gezamenlijk handelsplatform voor de top-300 van de Europese aandelen. In de loop van 1999 zullen deze gesprekken in een beslissende fase komen.

Euro.NM voor snelgroeiende ondernemingen
Amsterdam Exchanges behoorde in 1997 tot de initiatiefnemers van Euro.NM, een Europees platform voor snelgroeiende ondernemingen. Deze markt richt zich, evenals de Amerikaanse beurs Nasdaq, met name op jonge bedrijven die in de frontlinie staan van de technologische innovatie. Euro.NM bestond eind 1998 uit de Nieuwe Markt van Amsterdam Exchanges (NMAX), Le Nouveau Marché (Parijs) Die Neuer Markt (Frankfurt) en Euro.NM België (Brussel). De Euro.NM-index steeg in 1998 met 134%. Naar verwachting zullen in de loop van 1999 de beurzen van Kopenhagen, Milaan, Stockholm en Zürich zich aansluiten bij Euro.NM.

FTSE Eurotop alliantie
De opkomst van pan-Europese aandelenindices is onontkoombaar, gegeven de eenwording van de Europese kapitaalmarkt. Datzelfde geldt voor opties en futures op Europese indices. Amsterdam Exchanges participeert in een samenwerkingsverband met de Britse indexcompiler FTSE International, de Londense futuresbeurs LIFFE en de Amerikaanse beurzen AMEX en NYMEX. De samenwerking houdt in dat dat de participerende beurzen opties en futures op de verschillende FTSE Eurotop indices noteren en gezamenlijk werken aan de promotie en ondersteuning van deze pan-Europese aandelenindices.

Drie nieuwe grootaandeelhouders
Het aantal aandeelhouders met een belang van 5% of meer in het geplaatst kapitaal van Amsterdam Exchanges is in 1998 gestegen van zeven tot tien. Naast de al bestaande grootaandeelhouders ABN AMRO Groep, Fortis Nederland, HAL Investments, Stichting Pensioenfonds HAL, ING Groep, Rabobank Nederland en de Stichting Nationale Nederlanden Pensioenfonds gezamenlijk met de Stichting Pensieonfonds ING Bank hebben in 1998 ook Cross Options Beheer B.V., Delta Holding Amsterdam en Van der Moolen Holding een belang van meer dan 5% verworven.

Euroconversie succesvol afgesloten
Voor Amsterdam Exchanges was 1998 het laatste jaar waarin de notering en de verhandeling van vermogenstitels geschiedde in guldens. Vanaf 4 januari 1999 handelen wij in euro's. De introductie van de euro in het financiële verkeer heeft de integratie van de Europese kapitaalmarkten weer een stap dichterbij gebracht en is daarmee van grote invloed op de concurrentiepositie van Amsterdam Exchanges. De in 1997 genomen maatregelen zoals de fusie en het loslaten van de verenigingsstructuur hebben Amsterdam Exchanges in staat gesteld in een versneld tempo beslissingen te nemen ten aanzien van het veranderingsproces. Deze beslissingen hebben geleid tot een een goede uitgangspositie binnen het Europese krachtenveld.

Voorbereid op millenium
Sinds 1996 wordt binnen de bedrijven die thans Amsterdam Exchanges vormen actief gewerkt aan het milleniumprobleem. Na een inventarisatie en een analyse van het probleem en een bepaling van de strategie, zijn in het tweede en derde kwartaal van het afgelopen jaar de geautomatiseerde systemen jaar 2000-gereed gemaakt. Daarna is begonnen met het testen van de systemen. Voor deze testen maken Amsterdam Exchanges en de bij haar aangesloten en toegelaten instellingen voornamelijk gebruik van een tweede rekencentrum waar een qua functionaliteit volledige kopie is geïnstalleerd van de operationele productiesystemen.

Bijlage: Kerncijfers

 

Kerncijfers in guldens

1998 1997 1996* 1995*

Resultaat in duizenden guldens
Opbrengsten 441.335 332.623 226.837 170.561 Bedrijfsresultaat 171.008 115.622 59.344 30.255

als % van de opbrengsten 38,7% 34,8% 26,2% 17,7%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 119.153 81.644 48.228 25.307

als % van de opbrengsten 27,0% 24,5% 21,3% 14,8%

Vermogen in duizenden guldens
Balanstotaal 430.582 352.123 298.012 250.958 Eigen vermogen 100.000 100.000 100.000 121.139 als % van het balanstotaal 23,2% 28,4% 33,6% 48,3%

Gegevens per aandeel in guldens
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 1.191,53 816,44 482,28 253,07

Nettoresultaat 1.185,78 810,66 192,95 77,44

Eigen vermogen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.211,3 9

Omzet secundaire markt in miljarden guldens

Omzet aandelen 1.622 1.112 647 399 Omzet Nederlandse staatsleningen 1.029 977 1.195 866 Omzet overige obligaties 141 125 125 97 Totaalomzet 2.792 2.214 1.967 1.362 Gemiddelde dagomzet aandelen 6,39 4,4 2,56 1,58

Primaire markt in miljarden guldens Koerswaarde (certificaten van) aandelen in
binnenlandse ondernemingen 1.326 1.114 789 571 Marktwaarde openbare emissies (certificaten van)
aandelen in binnenlandse ondernemingen 12,8 10,2 12,3 9,8 Marktwaarde onderhandse emissies (certificaten van) aandelen in binnenlandse ondernemingen 46 21,4 12,2 8,6 Marktwaarde emissies (certificaten van) aandelen in binnenlandse beleggingsinstellingen 17 13,7 10,3 6,4 Nominale waarde genoteerde obligaties 641 597 534 469 Nominale waarde emissies van obligaties 118 75 87 91


* De kerncijfers over de jaren 1995 en 1996 zijn de pro forma cijfers van Amste rdam Exchanges zoals opgenomen in de prospecten d.d. 20 februari 1997.

Kerncijfers
1998 1997 1996* 1995*

Personeel
Gemiddeld per jaar 538 491 454 449

Indices in punten, ultimo jaar
AEX-index 1.186,38 913,67 648,24 485,35

Amsterdam Midkap-index 1.424,93 1.302,67 937,99 574,62

Dutch Top 5 index 1.644,38 1.608,49 1.024,24 810,77

FTSE Eurotop 100 index 2.722,82 2.300,59 1.613,51 1.344,01

Omzet afgeleide markt in duizenden contracten

Omzet opties 61.263 46.032 26.853 15.838 Omzet financiële futures 3.507 2.640 1.562 1.091 Omzet agrarische opties 16 Ð Ð Ð Omzet agrarische futures 161 136 128 199 Omzet warrants 168 136 134 40 Totaalomzet 65.115 48.944 28.677 17.168 Dagelijks gemiddelde 257 194 113 67

Uitgeoefende opties 4.281 2.978 1.945 1.343 Uitgeoefende futures 155 74 48 32

in miljoenen guldens
Waarde omzet opties 164.020 56.379 19.307 8.922 Waarde uitgeoefende opties 89.936 65.591 34.949 19.049 Waarde uitgeoefende futures 33.679 12.562 5.622 3.084

Genoteerde aandelenfondsen in aantallen Binnenlandse ondernemingen 317 248 217 217 Binnenlandse beleggingsinstellingen 257 190 164 170 Buitenlandse ondernemingen 199 195 215 216 Buitenlandse beleggingsinstellingen 27 18 22 22 Totaal 800 651 618 625


* De kerncijfers over de jaren 1995 en 1996 zijn de pro forma cijfers van Amste rdam Exchanges zoals opgenomen in de prospecten d.d. 20 februari 1997.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...