Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groeiend verzet tegen NAVO-bombardementen

Datum nieuwsfeit: 31-03-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
P E R S B E R I C H T

Groeiend verzet tegen NAVO-bombardementen

Sint-Michielsgestel, 31 maart 1999. Het verzet tegen de NAVO- bombardementen op Joegoslavie groeit met de dag. Ook de Nederlandse vredesbeweging bundelt de krachten.
Drieenveertig maatschappelijke- en vredesorganisaties ondertekenden inmiddels onderstaande Verklaring ter veroordeling van de NAVO- bombardementen. Onder de ondertekenaars bevinden zich ondermeer alle organisaties die zijn aangesloten bij het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO).

Onderstaande verklaring werd jl. zaterdag na afloop van een vredes- kongres in Utrecht opgesteld en wordt sindsdien verder verspreid. Elke dag melden zich weer nieuwe ondertekenaars.

Wij veroordelen de NAVO-bombardementen in Kosov@ en Servie en de Nederlandse medewerking daaraan.


1. Deze acties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze acties tot het tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosov@ te beschermen. Paramilitaire troepen voeren represaille-campagnes uit op onschuldige burgers.

2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gesanctioneerd en is in strijd met het VN-handvest.
3. Dit militaire ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de kans op nieuwe confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe wapenwedloop kan het gevolg zijn.

4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van NAVO-troepen in Kosov@ heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet geblokkeerd. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam alternatief zijn geweest en was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.
5. Het akkoord van Rambouillet is slechts op hoofdlijnen bekend. Het openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch besluitvormingsproces in Nederland onontbeerlijk.
6. Wij veroordelen deze NAVO-actie als een afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse regering in de internationale verhoudingen wordt gegrepen naar massaal zinloos, onrechtmatig en ondoelmatig geweld.

AMOK Campagne tegen Wapenhandel
Buitenpost Sarajevo (Eindhoven)
Burger Vredesteams Nederland
Drukkerij Kaboem
Dwars Twente
Enschede voor Vrede
GroenLinks afdeling Enschede
Haags Vredesplatform
Komitee Macedonie en Kosova
Landelijk Beraad Vredesorganisaties (LBVO), waarbij aangesloten:
- Anti-Interventie Komitee

- Beweging Weigering Defensiebelasting/Euro's voor Vrede
- Komitee Stop Starwars

- Doopsgezinde Vredesgroep

- Economen voor Vrede

- Franciskaanse Vredeswacht

- Humanistisch Vredesberaad

- Kerk en Vrede

- Oecumenisch Vredesforum van Europese Katholieken
- PAIS

- Peace Brigades International

- Quakers Vredeskommissie

- Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede

- Stichting voor Aktieve Geweldloosheid

- Stop de Wapenwedloop

- Tribunaal voor de Vrede

- VD-AMOK

- Vereniging Juristen voor de Vrede

- Stichting Volk voor Vrede

- Vrouwen voor Vrede

- Wereld Federalisten Beweging Nederland

- Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) NCPN
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Politieke partij Idealisten
PSP'92
Rebel, revolutionaire jongerenorganisatie
Socialistiese Arbeiders Partij
Socialistische Partij
Stadspartij Leiden Weer Gezellig / De Groenen Leiden Stichting Vredesburo Eindhoven
Uitgeverij Rode Emma
Vredesinformatiecentrum Groningen
Werkgroep Paasmars

Noten voor de pers:

Woordvoerders namens de ondertekenaars zijn:

Hr. Jan Schaake: 072-5123014 Mw. Han Deggeller (WILPF): 070-3974682 Mw. Margreet Aalbers (Vrouwen voor Vrede, Enschede): 053-4318948 Hr. Henk Bos (voorzitter LBVO): 0341-353213

Website: www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999


* 5 April: Paasmars voor Ontwapening en Vrede. Zie www.ddh.nl/vrede Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - (omslag@antenna.nl) Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie