Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse begrotingscontrole 1999

Datum nieuwsfeit: 31-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 31 MAART 1999

Vlaamse begrotingscontrole 1999

Op voorstel van Vlaams Begrotingsminister Wivina DEMEESTER heeft de Vlaamse regering de begrotingscontrole voor 1999 afgerond.

De begrotingscontrole 1999 beperkte zich traditiegetrouw tot een technische bijstelling van de geraamde inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1999 in functie van de definitieve afrekening 1998 enerzijds en de gewijzigde economische parameters anderzijds.

Een belangrijk bijkomend element in de begrotingscontrole 1999 betreft de aangepaste berekening van het aantal jongeren tot 18 jaar. De federale overheid heeft zich ertoe geëngageerd om, gespreid over de jaren 1999 en 2000, de achterstallige middelen voor de financiering van het onderwijs door te storten aan de Gemeenschappen. Voor 1999 impliceert dit een (éénmalige) meerontvangst van 2 miljard fr. en een recurrente meerontvangst van ca. 300 miljoen.

Wijzigingen aan inkomstenzijde

Vooraf dient te worden opgemerkt dat ten gevolge van de keuze voor een acyclische begrotingsnormering de variatie van de toegewezen middelen in functie van de wisselende economische conjunctuur bepalend is voor de uitgaven. Wijzigingen in gewestbelastingen en niet-fiscale ontvangsten blijven wel nog bepalend voor de uitgaven.

1. De toegewezen middelen

1.1. De definitieve afrekening 1998

De definitieve afrekening 1998 van de toegewezen middelen leidt tot een meerontvangst van 2,3 miljard fr.

Deze meerontvangst is de resultante van lagere inflatie, sterkere economische groei en een verbeterde fiscale capaciteit in 1998.

Als gevolg van de keuze voor een acyclische begrotingsnorm kan de meerontvangst die het gevolg is van een sterkere economische groei niet worden aangewend voor meeruitgaven. Net zomin zou een eventuele minderontvangst ten gevolge van lagere economische groei aanleiding kunnen geven tot een besparing.

Dit betekent dat uitreindelijk een bedrag van 1,75 miljard mag worden aangewend voor eenmalige initiatieven of bijkredieten bij vorige jaren.

1.2. De gewijzigde parameters 1999

De verrekening van de gewijzigde parameters leidt in 1999 tot een minderontvangst van 1,6 miljard fr. Deze minderontvangst is de resultante van een lagere inflatieverwachting (1,3% i.p.v. 1,4%) en van lagere groei (2% i.p.v. 2,5%).

Net zoals de hogere BNP-groei in 1998 geen aanleiding mag geven tot een stijging van de uitgavenmogelijkheden, zo mag ook de lagere BNP-groei in 1999 geen aanleiding geven tot een daling van de uitgavenmogelijkheden.

Dit betekent dat de uitgaven uiteindelijk maar rekening moeten houden met een daling met 645 miljoen fr.

Het acyclische karakter van de begrotingsnorm heeft m.a.w. tot gevolg dat van de eenmalige middelen (2,3 miljard er 1,75 miljard eenmalig mogen worden aangewend, en dat de verminderde toegewezen middelen (-1,6 miljard) slechts tot een uitgavendaling van 645 miljoen leidt.

1.3. Aanpassing BTW-middelen (herrekening aantal jongeren tot 18 jaar)

De federale overheid zal gespreid over twee jaar 4.025,4 miljoen fr. doorstorten aan de Vlaamse overheid. Voor 1999 impliceert dit een meerontvangst van 2.012,7 miljoen fr., die éénmalig aangewend kan worden. Daarenboven kan een bedrag van 316 miljoen fr. recurrent worden ingeschreven in meerontvangst.

2. De gewestbelastingen

In vergelijking met de initiële begrotingsopmaak 1999 stijgt de opbrengst van de Gewestbelastingen met ca. 2,8 miljard fr. Dit bedrag mag worden verrekend als een recurrente meerontvangst.

De stijging kan als volgt worden geraamd :


- Spelen en weddenschappen : 844,6 mio (init. Begrot. '99) tgo. 900,0 mio (begrot.controle '99)
- Autom. Ontspanningstoestellen : 1.211,8 tgo. 1.375,7
- Openingsbelasting : 359,4 tgo. 320,0
- Onroerende voorheffing : 3.909,7 tgo. 3.909,7
- Registratierechten : 13.582,0 tgo. 14.000,0
- Successierechten : 15.357,2 tgo. 17.600,0
- Verwijlinteresten : 450,0 tgo. 150,0

Subtotaal : 35.714,6 tgo. 38.255,2


- Kijk- en luistergeld : 17.594,9 tgo. 17.839,5

Totaal : 53.309,5 tgo. 56.094,7 miljoen.

3. De niet-fiscale ontvangsten

Voor de niet-fiscale ontvangsten wordt een lichte daling verwacht met -123,3 miljoen fr. Dit bedrag moet worden verrekend als een structurele minderontvangst.

Samenvatting : wijzigingen aan inkomstenzijde


* voor recurrent gebruik :

- 645,3 miljoen fr. (daling toegewezen belastingen o.m. onder invloed van gedaalde inflatie '98 en '99; acyclisch gedeelte niet verrekend)
+ 316,0 miljoen (invloed aantal jongeren)
- 123,3 miljoen (daling niet-fiscale ontvangsten) + 2.785,2 miljoen (stijging gewestbelastingen + kijk- en luistergeld)

totaal voor recurrent gebruik : + 2.332,6 miljoen fr.


* voor eenmalig gebruik :
+ 1.748,2 miljoen fr. (afrekening middelen 1998 en vroeger, acyclisch gedeelte niet verrekend) + 2.012,7 miljoen fr. (eenmalige middelen onderwijs)

totaal voor eenmalig gebruik : + 3.760,9 miljoen fr.

Wijzigingen aan uitgavenzijde

Hoofdzakelijk in twee sectoren, met name onderwijs en welzijn, doen zich belangrijke onvermijdbare meeruitgaven voor, met name :

- 600 miljoen meeruitgave voor onderwijs ten gevolge van de blijvende toename van het aantal full-time personeelsequivalenten. Deze toename is het gevolg van de afgesloten onderwijsakkoorden

- 1,1 miljard meeruitgave in de welzijnssector. De stijging komt vrijwel volledig op rekening van verhoogde tewerkstelling in de gehandicaptensector en de kostprijs van de CAO beschutte werkplaatsen.

Deze meeruitgaven, die recurrent zijn, worden gefinancierd vanuit de recurrente meerontvangsten.

Ruimte voor eenmalige uitgaven in 1999 : 4,25 miljard

In 1999 is er een belangrijk pakket van 4.243,6 miljoen fr. aan eenmalige middelen ter ter beschikking. Dit bedrag komt als volgt tot stand :


- éénmalige meermiddelen :3.760,9 miljoen fr.
- bijkredieten vorige jaren : -397,3 miljoen fr. Totaal beschikbaar : 3.363,6 miljoen fr.

Daarenboven wordt voorgesteld om de provisionele kredieten die in 1999 niet zullen worden uitgegeven, aan te wenden voor eenmalige investeringen. Dit geeft een extra-eenmalige impuls van 880 miljoen fr. voor 1999.

Samen kunnen er dus voor 4,25 miljard fr. aan eenmalige investeringen worden verricht.

Invulling van de ruimte voor eenmalige uitgaven 1999

De Vlaamse regering heeft beslist om de eenmalige middelen 1999 volledig in te zetten voor extra investeringen. Deze eenmalige investeringsimpuls kan als volgt opgedeeld worden:


* + 2.100 miljoen investeringen schoolgebouwen, verdeeld over basisonderwijs (800 miljoen), secundair onderwijs (600), HOBU (700), volgens het aantal
leerlingen/studenten, waarbij voorrang verleend moet worden aan de dossiers inzake veiligheids- en instandhoudingswerken. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de achterstand inzake vernieuwing van schoolgebouwen ingelopen.


* + 250 miljoen diverse investeringen en maatregelen ter bevordering van de veiligheid in het kader van de samenlevingscontracten, met bijzondere aandacht voor grootstedelijke gebieden. Bij deze investeringen gaat bijzondere aandacht naar veiligheid op en rond het openbaar vervoer.


* + 350 miljoen voor PC/KD


* + 600 miljoen aanvullende investeringen voor het programma Waterbeheer, met als doel het
overstromingsgevaar op een geïntegreerde wijze op bevaarbare en onbevaarbare waterlopen 'in te dijken'.


* + 250 miljoen aanvullend structureel onderhoud van de wegen ten gevolge van de winterschade


* + 450 miljoen investeringsmiddelen VIPA (= Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) : 100 miljoen voor kinderdagverblijven, 200 miljoen voor bejaardenvoorzieningen, en 150 miljoen voor ziekenhuizen.


* + 250 miljoen informatica-investeringen voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


* + 50 miljoen noodhulp voor Kosovo

Algemeen totaal voor éénmalige investeringen : 4.250 miljoen fr.

Aandacht voor de werkgelegenheid

1. Investeringen in creatie van werkgelegenheid

De extra investeringsimpuls van 4,25 miljard leidt tot een belangrijke verhoging van de tewerkstelling.

2. Extra impuls voor uitvoering van Europese richtsnoeren tewerkstelling

Er wordt een bedrag van 1,3 miljard fr. herschikt binnen het programma tewerkstelling. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de uitvoering van de Europese richtsnoeren Tewerkstelling.

3. Successierechten familiale ondernemingen worden van 3% op 0% gebracht

In het kader van de versterking van de werkgelegenheid in familiale ondernemingen en consequent met de uitgangsprincipes bij de hervorming van de successierechten (in 1997) worden de successierechten bij erfopvolging in familiale ondernemingen van 3% op 0% gebracht.

info : Carl Buyck, woordvoerder van minister Demeester tel. (02) 227 24 11
e-mail: (persdienst.demeester@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...