Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlands ontwikkelingsproject in Kameroen levert geld op

Datum nieuwsfeit: 01-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Nederlands ontwikkelingsproject in Kameroen levert miljoenen op

Persbericht 52 (29-mrt-99)

Het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden onderzocht de effecten van het Waza Logone-project in Kameroen. Door dit project herstelde de visserijproductie zich en verbeterde de kwaliteit van de weidegronden. De netto opbrengst van het gebied nam daarmee toe van 6 naar 7,2 miljoen gulden per jaar. Bij volledig herstel verdubbelt de opbrengst tot 14,7 miljoen gulden per jaar. Als Kameroen geschrapt zou worden van de lijst van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, zou dat het einde betekenen van een succesvol ontwikkelingsproject.

In 1980 werd een irrigatiedam aangelegd in de Logone-rivier, waardoor de Waza Logone-vloedvlakte voor een groot deel indroogde. De florerende vloedvlakte-visserij stortte in elkaar, de weidegronden voor het vee verdwenen en de populatie van kob-antilopen viel terug van 25000 naar 3000 dieren. Ook veel watervogels die in dit gebied overwinteren (waaronder Europese trekvogels zoals plevieren, grutto’s en andere steltlopers) verloren hun voedselgronden. De inheemse zwarte kraanvogels verloren hun broedgebieden, die voorheen in de overstroomde vloedvlakte lagen.

In het kader van het Waza Logone-project werd in 1994 als experiment een opening gemaakt in een van de dijken die de vloedvlakte afschermen van de Logone-rivier. In de daaropvolgende jaren nam het overstroomde gebied in de vlakte toe van 40% naar 50% van het oorspronkelijke overstromingsgebied. De visserijproductie en de kwaliteit van de weidegronden in de extra overstroomde gronden herstelden zich snel. Het Waza Logone-project wordt met Nederlands ontwikkelingsgeld gefinancierd, en uitgevoerd door de World Conservation Union (IUCN) in samenwerking met de Noord-Kameroenese overheid en de SNV. Het project richt zich nu op een vergroting van het overstroomde areaal van 50% naar 100%.

Bij de huidige overstroming van 50% van het gebied levert de Waza Logone-vlakte 7,2 miljoen gulden per jaar op. Dit bedrag is gebaseerd op jarenlang milieukundig en ecologisch onderzoek. Een team van economen berekende de monetaire waarde van de visserijproductie, de veelteelt en het toerisme. De indirecte opbrengsten zoals een verbeterde drinkwatervoorziening, een gunstiger microklimaat en andere positieve effecten werden niet in de berekeningen meegenomen. Bij volledig herstel van het overstroomde gebied zullen de netto opbrengsten verdubbelen tot 14,7 miljoen gulden per jaar.

Tot nu toe heeft dit ontwikkelingsproject een relatief hoog rendement gehad in vergelijking met veel andere ontwikkelingsprojecten. Door het nieuwe beleid van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, waardoor Kameroen geschrapt dreigt te worden van de lijst van landen die Nederlandse hulp krijgen, dreigt het project nu voortijdig te worden afgesloten.

Op donderdag 1 april, 13.30 uur - 17.00 uur is er een bijeenkomst van de Werkgroep Internationale Wetlands-deskundigen, getiteld ‘Innovaties in water- en wetland-beheer: Nederland en de internationale markt’. Tijdens deze bijeenkomst wordt het Waza Logone-project gepresenteerd als voorbeeldproject. Dr. Hans de Iongh van het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden houdt een inleiding over dit onderwerp. Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen zich opgeven bij Hans de Iongh, e-mail:
(Iongh@rulcml.leidenuniv.nl).
Plaats: GBTV, Gebouw Mediastaete, Celebeslaan 2, 1217 GV Hilversum

Meer informatie: drs. W.P. van Amerongen, dienst Interne en Externe Communicatie
Tel. 071-5278026 / Email (W.P.van_Amerongen@bvdu.leidenuniv.nl) / 01 april 1999, 10:00 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie