Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA over problemen met thuiszorgproduct

Datum nieuwsfeit: 01-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Problemen met een thuiszorgproduct (010499)

Problemen met een thuiszorgproduct (010499)

Den Haag, 1 april 1999

Schriftelijke vragen van het lid Dankers (CDA) aan de staatssecretaris van VWS.

1. Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen over problemen met een thuiszorgproduct? 1)

2. Kunt u bevestigen dat het met betrekking tot het product Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) in de praktijk feitelijk gaat om een zeer beperkt aantal kort durende contacten van de thuiszorg op verzoek van de behandelend arts in het kader van advies of instructie bij therapie, leefregels, medicijngebruik, etc.?

3. Gaat het hierbij ook om noodzakelijke preventieve contacten op verzoek van de behandelend arts in het kader van bijvoorbeeld dreigende vereenzaming van ouderen, beginnende dementie, huisbezoeken, begeleiding bij rouwverwerking?

4. Vindt u het logisch dat in voorkomend geval betrokkene eerst het Regionaal Indicatie Orgaan moet bellen voor een afspraak, welke afspraak nooit binnen een week haar beslag krijgt, de intaker een indicatierapport opstelt, de thuiszorgorganisatie het verzoek krijgt de geindiceerde zorg te leveren en vervolgens de patiënt geconfronteerd wordt met het feit dat ook nog een eigen bijdrage verschuldigd is en dat alles voor een dienst die wordt uitgevoerd op verzoek van de behandelend arts? Zo ja, wilt u uw antwoord motiveren?

5. Deelt u de opvatting, zoals uit het veld vernomen, dat hiermee een enorme bureaucratie wordt geconstrueerd alvorens sprake kan zijn van een feitelijke handeling in de thuiszorg? Hoe verhoudt dit gegeven zich met uw beleid dat geacht wordt mede gericht te zijn op doelmatigheid en efficiëntie?

6. Wat betekent deze gang van zaken defacto voor de toegankelijkheid van de thuiszorg?

7. Kunt u zich werkelijk niet voorstellen dat mensen die van deze zorg afhankelijk zijn, hetgeen reeds door hun behandelend arts is vastgesteld, niet kunnen begrijpen dat zij zich ook nogeens moeten laten indiceren door het RIO? Zo neen, wilt u uw antwoord nader toelichten?

8. Is het u bekend dat in verband met het feit dat de thuiszorg defacto zo slecht toegankelijk is huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen en personeel van de thuiszorgorganisaties naar eigen oplossingen zoeken voor dit probleem?

9. Ligt deze gang van zaken mede ten grondslag aan de door huisartsen terecht verlangde praktijkondersteuning?

10. Moet op het moment dat straks de praktijkverpleegkundige bij de huisarts is ingevoerd, vastgesteld worden dat de betrokken patiënt geconfronteerd wordt met twee verpleegkundigen: één voor de korte contacten als verlengde arm van de huisarts, waarvan de kosten vergoed worden via het tweede compartiment, en, als het te kostbaar wordt, één waarvoor de gang langs het RIO gemaakt moet worden? Denkt u in dat verband aan een knipscenario? Wilt u uw antwoord toelichten?

1) TK, 1998-1999, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 975

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie