Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie arbeidsmarkt zorgsector

Datum nieuwsfeit: 01-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Conferentie arbeidsmarkt zorgsector

Donderdag 1 april 1999, persbericht nummer 32

Vandaag, donderdag 1 april, organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Kurhaus in Scheveningen de conferentie Met Zorg Werken over de arbeidsmarkt in de zorgsector. De conferentie werd voorgezeten door voormalig minis-ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, professor Bert de Vries. De ongeveer 100 deelnemers vertegenwoordigden werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschap-pelijke instellingen, overheden en politiek.

Secretaris-generaal Roel Bekker van VWS opende de conferentie. Hij stelde dat er ern-stige personeelstekorten in de zorg dreigen. Werken in de zorg moet daarom aantrekke-lijker worden. Sociale partners zijn eerstverantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, de overheid heeft een stimulerende en faciliterende rol. Het kabinet heeft bijvoorbeeld extra middelen uitgetrokken om de werkdruk te verminderen. Daarnaast is er een beeldvormingcampagne gestart, met name gericht op schoolverlaters.

Dr. Van Essen van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) pre-senteerde de resultaten van de arbeidsaanbodmonitor; een enquête onder verpleegkun-digen, verzorgenden en agogisch werkenden in de zorg en welzijn. Opvallend resultaat is dat 1 op de 5 ondervraagden op zoek is naar een nieuwe baan. Men streeft vooral naar nieuwe uitdagingen, betere promotiekansen, inhoudelijk leuk werk en een prettige werksfeer. Het overgrote deel wil wel binnen de zorgsector blijven.

Drs. T. Oostrom van het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (LCVV) noemde twee maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken en deze werknemers ook daadwerkelijk te behouden voor de zorgsector. Ten eerste het creëren van nieuwe func-ties in de lijn van de praktijkverpleegkundige en de verpleegkundig specialist. Ten twee-de het bevorderen van management- en beleidsparticipatie door verpleegkundigen en verzorgenden.

Aanbevelingen waren er ook van dr. L. Borghans van het Researchcentrum voor On-derwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hij vergeleek het Nederlandse opleidingssysteem met een wegennet. Iedereen start op hetzelfde punt en moet al snel keuzes maken. Elke keuze beperkt de toekomstige keuzemogelijkheden. De keuze om een route richting zorg te kiezen is afhankelijk van salaris, een vast contract, werktijden en de inhoud van het werk. Jongeren moet een realistisch beeld van de zorgsector gepresenteerd worden om de juiste keuze te kunnen maken. Dit bewegwijzeren van de routes naar de zorg-sector noemt hij preventief beleid. Daarnaast kan ook curatief beleid worden gevoerd. Centraal daarin staat het stimuleren van herintreding door met name vrouwen. Om de toekomstige problemen het hoofd te bieden pleit Borghans voor een combinatie van preventief en curatief beleid.

Dreigingen werden genoemd door professor dr. J.K. van Dijk van het NZi, en verbonden aan de Erasmus Universiteit. Volgens hem is het probleem minder groot dan een paar jaar geleden nog werd aangenomen. Grotere participatie van vrouwen en nieuwe func-ties voor lager geschoolden verminderden het tekort. Het komende decennium doet zich een aantal ontwikkelingen voor die nieuwe risicos met zich meebrengen. Door vergrij-zing en technologische ontwikkelingen neemt de vraag naar zorg toe. Door toenemende concurrentie tussen sectoren ontwikkelen de arbeidsvoorwaarden zich minder uniform. Door een sterke groei van de particuliere zorg wordt de arbeidsmarkt aantrekkelijker voor beroepsbeoefenaren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie