Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-jaarverslag 1998 in teken van arbeidsparticipatie

Datum nieuwsfeit: 06-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

6 april 1999

SER-JAARVERSLAG 1998 IN TEKEN VAN ARBEIDSPARTICIPATIE

Het eind maart verschenen jaarverslag van de SER over 1998 staat in het teken van de arbeidsparticipatie, een centraal beleidspunt van het tweede paarse kabinet en een thema dat in veel SER-adviezen aan de orde komt. Bij het vergroten van de arbeidsparticipatie kan gedacht worden aan scholieren, gehandicapten en etnische minderheden. Maar ook aan het vermijden van een te vroege uitstroom van oudere werknemers en aan een goede bedrijfsmatige begeleiding van startende ondernemers.

Het advieswerk van de Sociaal-Economische Raad stond in 1998 vooral in het teken van de hoofdvragen over de toekomst van de Nederlandse economie: bevordering van de arbeidsparticipatie en versterking van de sociaal-economische structuur. Beide zijn nodig voor versterking van het draagvlak voor zowel hoogwaardige collectieve voorzieningen als voor gezonde ondernemingen. De adviezen over het sociaal-economisch beleid voor de komende vier jaar, een nieuw belastingstelsel, de organisatie van de uitvoering sociale verzekeringen en over het grotestedenbeleid werkten door in het regeerakkoord voor het tweede kabinet-Kok. Raad en commissies brachten 18 beleidsadviezen uit.

Medezeggenschap
De SER bracht in de loop van het jaar twee publicaties rond medezeggenschap uit: een geactualiseerde herdruk van het OR-voorbeeldreglement (dit keer met een diskette) en de nieuwe publicatie Leidraad personeelsvertegenwoordiging. Beide werden voorbereid door de commissie Arbeid, onderneming en medezeggenschap.

Bestuurlijke taak
De bestuurlijke taak van de SER richtte zich in 1998 mede op de verdere modernisering van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen). In aansluiting op kabinetsplannen is het aantal product- en bedrijfsschappen gereduceerd. In het kader van deregulering werd in 1998 een initiërende rol vervuld bij het doorlichten en opschonen van de autonome regelgeving in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de PBO. Ook is de SER begonnen met een onderzoek naar overlapping in de regelgeving van bedrijfslichamen. De SER heeft in 1998 voorts aangegeven het functioneren van de twaalf provinciale overlegorganen, die de raad subsidieert, te evalueren. Dit zal in 1999 haar beslag krijgen.

Financiën bedrijfslichamen
De financiële gegevens van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen worden apart gepubliceerd in een speciale editie van het PBO-blad. Deze is gratis te bestellen bij de afdeling Verkoop, tel. 070-3499505.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie