Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internetdemocratie: "Politieke Partijen let op uw zaak"

Datum nieuwsfeit: 07-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Internetdemocratie: "Politieke Partijen let op uw zaak"

Gezamenlijk persbericht van het Electronic-highway Platform Nederland (EPN) en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)

VOORBURG, 07 april 1999 - 'Politieke partijen moeten zich zeer snel gaan bezinnen over wat ze met Internet kunnen en willen. Als ze dat niet doen zullen andere intermediaire organisaties en / of de traditionele (massa)media hun rol overnemen'. Dit was één van de conclusies van de expertmeeting die EPN en het IPP op 6 april in Nieuwspoort organiseerden. Tijdens de expertmeeting waren drie kamerleden en vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten, bedrijfsleven, de wetenschap en de schrijvende pers aanwezig om te praten over het advies aan de regering 'De grenzen van de Internetdemocratie' van de Raad voor het openbaar bestuur.

Politieke partijen slagen er steeds minder in om het publieke debat te voeren binnen en buiten haar eigen gelederen. Met de opkomst van de mogelijkheden van Internet zullen de partijen steeds meer concurrentie gaan ondervinden van maatschappelijk organisaties en de traditionele (massa)media. Dit kan overigens ook leiden tot manipulatie. Het fictieve voorbeeld werd daarbij gegeven van de ANWB die via Internet een goedkope reisverzekering aanbiedt maar daarbij en passant vraagt het referendum tegen het rekening rijden digitaal te tekenen.

Moderne Informatie en Communicatie Technologie biedt volgens de deelnemers aan de expertmeeting ruime mogelijkheden voor empowerment van de burger. De burger kan immers via Internet tegenwoordig ook
informatiesystemen benaderen die vroeger alleen ter beschikking stonden aan ambtenaren. Ook toegang tot ambtelijke expertsystemen kunnen aan die versterking van de positie van de burger bijdragen.

De overheid moet volgens de deelnemers aan de
expertmeeting veel meer durf tonen om te experimenteren met de mogelijkheden van Internet voor het democratisch proces. De overheid moet daarbij niet bang zijn te innoveren en te investeren. Eindconclusie was dat het advies van de Rob weliswaar overeind is gebleven, maar te weinig lijnen heeft uitgezet naar de toekomst en in het midden heeft gelaten welke experimenten gehouden moeten worden met Internetdemocratie.

Electronic-highway Platform Nederland (EPN)

In EPN zijn partijen vertegenwoordigd uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de politiek, het maatschappelijk middenveld en de overheid. EPN biedt als platform haar leden en participanten de mogelijkheid om elkaar precompetitief te ontmoeten om zo de kennis te vergroten en visies verder te ontwikkelen. EPN beoogt de maatschappelijke acceptatie van de elektronische snelweg te vergroten en te versnellen. EPN organiseert daartoe verschillende soorten
bijeenkomsten, expertmeetings, denktankbijeenkomsten, congressen en seminars.

Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)

Het IPP is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelt politieke interesse en betrokkenheid te verhogen en politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen. Zo verzorgt het Instituut informatie rondom verkiezingen, interactieve beleidsprojecten met overheden en lesmateriaal en projecten voor scholieren. Met het programma Nieuwe Media, Publiek en Politiek wordt een bijdrage geleverd aan het zoeken van voor de democratie waardevolle vormen van gebruik van nieuwe media. Dit gebeurt met experimenten, studiedagen en de nieuwsbrief 'Nieuwe Media, Burger en Bestuur'.

Meer informatie:

Peter van der Wel, directeur EPN
Telefoon 070 - 3373 624 of 06 - 5585 3316
E-mail (peter@epn.net)

Steven Lenos, specialist nieuwe media IPP
Telefoon 020 - 5217 643 of 06 - 5533 7370
E-mail (lenos@xs4all.nl)

Dit persbericht is ook te vinden op de website van EPN, u vindt daar ook de opzet en foto's van de bijeenkomst. Binnenkort zal daar ook een dossier over Internetdemocratie verschijnen met daarin de stand van zaken: www.epn.net/

Het advies 'Grenzen aan de Internetdemocratie' is verkrijgbaar bij de Raad voor het openbaar bestuur: Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Telefoon 070-3027540
E-mail: postbus-(rob@minbzk.nl)Bart-Jan Flos
VB Deloitte & Touche Management Consultants
Postbus 636, 3430 AP Nieuwegein
tel: 030 - 607 2385 fax: 030 - 6042 354

(BartJan.Flos@vb.nl)
Bezoek onze site: www.deloitte.nl/
of schuil onder mijn digitaal afdakje:
huizen.dds.nl/~bjflos/index.htm

Goede sites van overheden en culturele instellingen zijn verzameld op de WebWijzer: www.webwijzer.net

privé: 013 - 5901 759reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie