Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie voor onderwijs Maassluis

Datum nieuwsfeit: 08-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.065
Datum: 31 maart 1999

Commissie voor onderwijs c.a. vergadert op 8 april

Op donderdag 8 april 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor onderwijs en volwasseneneducatie, cultuur, sport en recreatie, communicatie en inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Klankbordgroep Lokale Vernieuwing.
De klankbordgroep lokale vernieuwing heeft het college meegedeeld van mening te zijn dat er geen politiek draagvlak bestaat voor het instituut klankbordgroep. De klankbordgroep heeft het college verzocht de raad voor te stellen de klankbordgroep op te heffen.

Actualisering overlegverordening onderwijs. Voor het voeren van lokaal onderwijsbeleid is er onder andere door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 januari 1998 een Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid vastgesteld. Door de invoering van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en deel II van de Wet op het voorgezet onderwijs per 1 augustus 1998 is het noodzakelijk deze verordening tekstueel aan te passen.

Begroting Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 1999. Op 3 november 1998 stelde de gemeenteraad de eigen gemeentelijke bijdrage vast van 1999, 2000 en 2001 voor de uitvoering van activiteiten uit het "Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan
1998-2002". In de startnotitie "Gemeentelijke onderwijsachterstandenbestrijding 1998-2002" zijn de uit te voeren activiteiten beschreven en in een gefaseerd tijdschema opgenomen. Bij de uitvoering zijn het onderwijs en verschillende instellingen uit Maassluis betrokken. De uit te voeren maatregelen en activiteiten zijn opgenomen in een meerjaren-begroting 1999, 2000 en 2001. Als gevolg van het raadsbesluit dient de gewijzigde GOA-begroting opnieuw te worden vastgesteld.

Krediet aanleg zandkunststofvelden C.K.C. Maassluis. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde nota "Maassluis: Sport in beeld" stellen wij voor om aan de Christelijke Korfbal Club Maassluis een bijdrage te verlenen van f 170.000,-- voor de realisatie van twee zandkunststofvelden. Dit om de ruimteproblematiek van deze, de laatste jaren zeer in ledental gegroeide, vereniging op te lossen.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren, zijn volwasseneneducatie, basiseducatie, onderwijs, muziekschool, bibliotheek, musea, kunstuitleen, Schuurkerk, sporthallen, tennishal, zwembad, sportterreinen en openluchtrecreatie, communicatie en inspraak.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 31 March 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie