Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sabbatstichting vraagt respect voor 3e , 4e en 9e gebod

Datum nieuwsfeit: 08-04-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

email: (zdb@xs4all.nl)

realname: Frits Nieuwstraten

SGP FRACTIE GEVRAAGD 3E, 4E EN 9E GEBOD TE RESPECTEREN

Datum: 8 APRIL 1999

BETER AUTOLOOS WEEKEND DAN AUTOLOZE ZONDAG

SABBATSTICHTING VRAAGT SGP FRACTIE OM 3E , 4E EN 9E GEBOD TE RESPECTEREN.

De Sabbatstichting heeft tweedekamerfractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij om opheldering gevraagd over haar toetreden tot het Landelijk Overleg Autovrije Zondag. De partij streeft ernaar niet alleen zondag 19 september autovrij te maken, maar voelt voor instelling van een wekelijkse autovrije zondag en een algemeen verbod op vrachtvervoer op zondagen. De partij baseert zich daarbij ten onrechte op het bijbelse 4e gebod, en overtreedt daarmee ook het 3e en 9e gebod van de Tien Geboden. In haar brief aan de SGP fractie erkent de Sabbatstichting dat de fractie vanzelfsprekend het recht heeft om te pleiten voor welke autovrije dag dan ook. Het scheppingsverhaal in Genesis biedt daartoe voldoende aanknopingspunten uit milieu-overwegingen. De fractie vergist zich echter wanneer ze zich bij haar streven beroept op het 4e gebod, dat oproept tot het rusten op de 7e dag van de week. Zoals algemeen bekend is de zondag niet de 7e maar de 1e dag van de week. Die stelling vindt ook binnen de SGP algemene aanhang, immers de partij herdenkt elke zondag de opstandingsdag van Christus, de 1e dag. Omdat zondag niet tegelijk de 7e èn de 1e dag van de week kan zijn, moet worden vastgesteld dat de fractie zich met haar oproep schuldig maakt aan overtreding van het 9e gebod 'Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste'. De Sabbatstichting stelt dat de fractie een keuze moet maken tussen twee beginselen: of men gedenkt dat Christus op de 1e dag van de week is opgestaan en viert daarom de zondag of men houdt zich aan het 4e gebod en viert de door God ingestelde wekelijkse rustdag op de 7e dag van de week, de zaterdag. Immers, de partij loopt het risico zich ook nog schuldig te maken aan overtreding van het 3e gebod -Gij zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken- door een door mensen ingestelde rustdag (de zondag) de schijnlegitimatie van een Goddelijke inzetting te geven. De discussie over de wekelijkse rustdag woedt volop in reformatorische kring sinds de Sabbatstichting een beloning uitloofde van f 100.000,= voor degene die het sluitend bewijs kon leveren dat de zondag de in de Bijbel bedoelde sabbat zou zijn. Dat bewijs kwam er niet naar het oordeel van een onafhankelijke jury en recent spraken ook o.m. de gereformeerde predikant ds E.J. Hempenius uit Harlingen en de hervormde predikant ds. G.H. Abma uit Gouda (zoon van de bekende SGP politicus Abma) zich uit over het feit dat de zondag niet verward mag worden met de bijbelse sabbat uit het 4e gebod. Ook prof. dr. B Smalhout laat zich in zijn onlangs uitgekomen boek Judassen in de polder ondubbelzinnig uit over het verschil tussen de bijbelse sabbat en de door veel christenen gevierde zondag. De Sabbatstichting roept de SGP fractie op, bij haar streven naar een autoloze zondag zich niet te beroepen op het 4e gebod. Beter zou zijn dat gebod te respecteren en niet alleen voor een autoloze zondag te pleiten, maar voor een autoloos weekend. Het milieu zou er evenzeer mee gediend zijn als de sinds de schepping ingestelde, onveranderlijke wekelijkse rustdag. Persinfo: Frits Nieuwstraten, voorzitter Sabbatstichting 023 5257614 / 06 54794987

Organisatie: Sabbatstichting

adres: Postbus 31

postcode: 7300 AA

woonplaats: Apeldoorn

Telefoon: 055 5423977

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie