Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groningen en Drenthe: Europees geld voor projecten

Datum nieuwsfeit: 08-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 8 april 1999 Persbericht nr. 80

Provincies Groningen en Drenthe stellen Europees geld beschikbaar voor projecten

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe hebben onlangs voor een groot aantal projecten in het Europese doelstellingengebied in de beide provincies subsidiegeld beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig uit het EFRO en het EOGFL.
De volgende projecten ontvangen een subsidie:

N391, Emmen-Ter Apel
(EFRO/doelstelling 2)

Tussen Emmen en Ter Apel wordt een nieuwe weg aangelegd; de N391. Deze verbinding vormt een belangrijke schakel in het hoofdwegennet tussen de regio's Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. De aanleg van de N391 draagt bij aan een verdere sociaal-economische ontwikkeling van deze regio's, doordat het de ontsluiting van Zuidoost-Groningen via de rijkswegen N34 en N37 met de rest van Nederland en Duitsland verbetert.

De totale kosten van het project bedragen f. 43.233.500,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een EFRO-bijdrage beschikbaar van maximaal f. 5.500.000,- in de subsidiabele kosten.

Revitalisering Leeuwerikenveld
(EFRO/doelstelling 2)

Om een nieuwe impuls te geven aan het bedrijventerrein Leeuwerikenveld te Coevorden is een verbeterplan gemaakt. Dit plan bestaat onder meer uit het opnieuw inrichten van het straatprofiel. Tevens worden er snelheidsremmende maatregelen getroffen, de bewegwijzering en verlichting worden verbeterd en de bedrijfsterreinen en parkeer-voorzieningen worden aangepast. Het project wordt uitgevoerd in samenhang met een scholingsproject voor langdurig werklozen.

Het project kost in totaal f. 1.429.150,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten hebben besloten maximaal f. 534.874,- uit Europese middelen te bekostigen.

Transformatie Noordmee
(EFRO/doelstelling 2)

Het project voorziet in de omvorming van een bestaand informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Sellingen in een multifunctioneel ontmoetingscentrum, waarbij natuureducatie en
-informatie en toeristische informatievoorziening centraal staan.

Het doel is hiermee de toeristische promotie van dagattracties en bezienswaardigheden in de regio te verbeteren.

De totale kosten van het project zijn f. 527.230,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van max. f. 140.615,-.

Rosarium
(EFRO/doelstelling 2)

Het project Rosarium is gericht op het uitbreiden, verbeteren en aanpassen van het Rosarium te Winschoten. Verschillende maatregelen, waaronder een bezoekerscentrum met theeschenkerij, moeten ertoe leiden dat een aanzienlijk groter aantal toeristen (30% meer) het Rosarium zullen bezoeken.

De totale kosten van het project bedragen f. 3.728.540,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een EFRO-bijdrage beschikbaar van maximaal f. 1.118.562,- in de subsidiabele kosten.

Uitvoering inrichtingsplan Middag-Humsterland
(EFRO en EOGFL/doelstelling 5b)

Het inrichtingsplan is erop gericht het unieke cultuurlandschap van het gebied Middag-Humsterland ook voor de toekomst levend te houden, met een economisch gezonde en duurzame landbouw en ruimte voor natuur, cultuurhistorie en recreatief gebruik. Ter versterking van de toeristische infrastructuur worden ontbrekende schakels in fiets-, wandel- en kanoroutes aangelegd. Maatregelen die de landschappelijke en de agrarische structuur moeten versterken zijn het hergraven en verbreden van sloten, het in stand houden van gave landschapselementen en het realiseren van een beperkte functieverandering van landbouwgrond naar recreatie of natuur/landschap. Een uitvoeringscoördinator moet ervoor zorgen dat de doelen van het project op basis van vrijwilligheid worden bereikt.

De totale kosten van het project bedragen f. 8.542.000,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten een bijdrage van maximaal f. 2.189.590,- beschikbaar te stellen uit Europese middelen.

IPR-Hoogeveen
(EFRO/doelstelling 2)

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten het EFRO-budget voor de IPR-Hoogeveen, een Investerings Premie Regeling voor individuele bedrijven, te verhogen tot maximaal f. 5.000.000,- (was f. 2 miljoen). De totale omvang van de subsidieregeling voor Hoogeveen is f. 10.000.000,-

T x U, fase 3
(EFRO/doelstellingen 2 en 5b)

Het project richt zich op de bevordering van professionaliteit en kennis- en informatieuitwisseling bij bedrijven die opdrachten uitbesteden, toeleverende bedrijven, en kennisinstellingen. Doel van het project is om bestaande grote (uitbestedende) en kleine (toeleverende) bedrijven met elkaar in contact te brengen en concreet te maken wat er moet gebeuren om het regionale bedrijfsleven beter te laten functioneren als toeleverancier. Dit moet er toe leiden dat regionale bedrijven beter in staat zijn internationaal te concurreren, waardoor een versterking van de economische structuur van de regio ontstaat.

Het project kost in totaal f. 2.072.000,- (incl. btw). De provincie Groningen stelt een bijdrage uit het EFRO-fonds beschikbaar van maximaal f. 410.000,-.

Plattelandstoerisme in één vat gegoten
(EOGFL/doelstelling 5b)

Om het plattelandstoerisme in de regio Drenthe te ontwikkelen en te stimuleren wordt een pakket van maatregelen uitgevoerd. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van een concept voor logeren bij de boer, een keurmerk/logo en een promotiecampagne. Een uitvoeringsorganisatie binnen de Provinciale VVV draagt zorg voor de uitwerking van het project.De totale kosten bedragen f. 5.380.500,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van max. f.1.162.750,-.

Grondverwerving Reestdal
(EOGFL/doelstelling 5b)

Voor de verdere realisering van de ecologische hoofdstructuur in Zuidwest-Drenthe zal ca. 30 ha. landbouwgrond (incl. opstal) worden aangekocht. Doel van het project is door middel van de aankoop een positieve bijdrage te leveren aan de voor de regio belangrijke ontwikkeling van natuur, bos en landschap.

Het project kost in totaal f. 2.500.000,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten uit Drenthe stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van maximaal f 1.000.000,-.

Realisatie bedrijfshuisvesting (door)startende ondernemers (EFRO/doelstelling 5b)

Uit het onderzoek naar de huisvesting van jonge ondernemingen in Groningen en Drenthe blijk dat de huidige capaciteit van bedrijfsverzamelgebouwen in het doelstelling 5b gebied van Groningen en Drenthe ontoereikend is. Daarom worden (door)startende ondernemers in dit gebied tijdelijk ondersteund door ze tijdens de opstartfase van het bedrijf goedkope(re) en risico-arme bedrijfsverzamelgebouwen en afzonderlijke bedrijfshuisvesting aan te bieden. Doel is daarmee de bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en te stimuleren.

De totale kosten van het project zijn f. 4.950.000,- (excl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een bijdrage uit het EFRO-fonds beschikbaar van max. f. 1.485.000,-.

Doelstelling 2 / EFRO

In het kader van het Enig Programmeringsdocument, doelstelling 2 regio Groningen-Drenthe verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe in samenwerking met het ministerie van EZ medewerking aan de realisering van de doelstellingen van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Commissie stelt de provincies Groningen en Drenthe in de gelegenheid de verplichtingen ten laste van dit fonds aan te gaan.

Doelstelling 5b / EFRO / EOGFL

In het kader van het Enig Programmeringsdocument, doelstelling 5b regio Groningen-Drenthe verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe in samenwerking met het ministeries van EZ en LNV medewerking aan de realisering van de doelstellingen van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). De Europese Commissie stelt de provincies Groningen en Drenthe in de gelegenheid de verplichtingen ten laste van deze fondsen aan te gaan.Voor meer informatie over Groningse projecten kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625.
Voor meer informatie over Drentse projecten kunt u contact opnemen met: Marleen Dohle, Stafgroep Communicatie, provincie Drenthe, tel: (0592) 365266

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...